Realizujemy:  
  • Spisy zabytków wchodzących w skład wyposażenia kościoła wymagających renowacji
  • Wykonanie badań odkrywkowych I fizyko- chemicznych w celu rozpoznania budowy technologicznej I stratygraficznej obiektu
  • Wykonanie dokumentacji fotograficznej I opisowej stanu zachowania przed konserwacją
  • Sporządzanie programów konserwatorskich
  • Restaurację ołtarzy I ambon w kościele
  • Renowację obrazów
  • Renowację rzeźb
  • Konserwację estetyczną polichromii
  • Naprawę złoceń
  • Konserwacje techniczne drewnianej struktury