Szkolenia z różnorodnych zakresów, m.in.: biurowych, kadrowych, płacowych, marketingowych, itp.

Nasza firma na życzenie klienta jest w stanie zrealizować szkolenia z praktycznie każdej dziedziny. Dotychczas przeprowadziliśmy m.in szkolenia na:

 • Pracownika obsługi biurowej;
 • Specjalistę ds. kadr i płac;
 • Specjalistę ds. sprzedaży;
 • Pracownika ochrony fizycznej;
 • Opiekun osób niepełnosprawnych;
 • Operator CNC;
 • Przedstawiciel handlowy;
 • Telemarketera;

Lista szkoleń wymienionych powyżej jest listą szkoleń przeprowadzonych dla firm i samorządowych jednostek administracyjnych, będących jakoby składnikiem stałej oferty. Jednakże istnieje możliwość organizowania tzw. szkoleń na życzenie nie ujętych w stałej ofercie. Jesteśmy w stanie zorganizować inne niż wymienione szkolenia w bardzo szerokim zakresie, dostosowane do potrzeb klienta.

Treningi kompetencji i umiejętności społecznych

W realizowanych przez nas zleceniach znajdują się również Treningi kompetencji i umiejętności społecznych. Są to zajęcia prowadzone w formie warsztatów grupowych bądź indywidualnych w zależności od potrzeb. Zajęcia prowadzone są zgodnie z wskazaną przez klienta tematyką. Przykładowa tematyka obejmuje, m.in.:

 • akceptowanie własnych cech charakteru, poczucie własnej tożsamości i kształtowanie poczucia własnej wartości,
 • budowanie wizerunku i wywieranie wpływu (autoprezentacja, obrona przed manipulacją) i kształtowanie właściwej postawy w kontaktach interpersonalnych,
 • wiedza w zakresie skutecznych metod komunikacji interpersonalnej, zasad dobrej komunikacji,
 • wiedza w zakresie rozpoznawania stanów napięcia i sposobów radzenia sobie ze stresem,
 • wiedza w zakresie rozwiązywania konfliktów (konstruktywnej krytyki, wyrażania opinii),
 • zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Neurolingwistyczne programowanie

Jest to jedna z wielu technik modyfikacji sposobów zachowania i przeżywania. Skupia się ono na związku pomiędzy funkcjonowaniem ludzkiej sieci neuronalnej, aspektach językowych oraz na wynikających z tego sposobach zachowywania się, ale i wpływania na zachowania innych ludzi – wspólnie rozumianymi jako programowanie. Założeniami programowania neurolingwistycznego są modyfikacje własnych zachowań i odczuć, ale i wpływanie na zachowania innych ludzi. Ogólnie bazuje na tworzeniu świadomych połączeń pomiędzy myślami i zachowaniami, a także na używaniu odpowiednich słów w kontaktach międzyludzkich.

Jako przykłady w rozmowach z innymi ludźmi można podać umiejętne wykorzystywanie np. takich słów, jak:

 • ale: „Dostałem dzisiaj jedynkę z polskiego, ale udało mi się zdobyć trzy bramki na w‑fie”. Użycie słowa „ale” sprawia, że pierwsza część zdania – nawet jeżeli dotyczy ona negatywnych aspektów – ulega niejako pominięciu. Po wypowiedzi zawierającej to słowo rozmówca skupia się głównie na drugiej, znajdującej się po „ale”, części zdania.
 • wyobraź sobie: „Wyobraź sobie kochanie, jak przyjemnie jeździłoby się nam nowszym samochodem”. W przypadku stosowania tej techniki dość swobodnie można manipulować tym, jakie myśli pojawiają się u osoby, z którą rozmawiamy. Zaczynając zdanie od „wyobraź sobie” doprowadzamy do tego, że zwykle w głowie naszego rozmówcy, nawet całkowicie niezależnie od jego woli, pojawiają się przywołane w zdaniu czynności czy przedmioty.

Powyżej wspomniano zaledwie przykładowe metody służące do modyfikowania odczuć rozmówców. Jest ich jednak jeszcze wiele, wiele więcej co jesteśmy w stanie przekazać podczas szkoleń uczestnikom.

Tworzenie platform internetowych

Kolejną dziedziną którą zajmujemy się kompleksowo jest tworzenie dostosowanych do potrzeb klienta platform internetowych. Nasza firma biorąc pod uwagę jak bardzo ważna jest intuicyjność witryn tworzy systemy w których bez problemu może poruszać się użytkownik.

Related image | Wheat drawing, Wheat tattoo, Drawings

Usługi rolnicze

Nasza firma na życzenie klienta jest w stanie zrealizować dla niego następujące usługi rolnicze:

– Rekultywacja nieużytków rolnych w celu przygotowania pod uprawę;

– Uprawa gruntów po zbiorach i przed zbiorami na plantacjach wieloletnich;

– Wykaszanie terenów zielonych, rolnych i miejskich;

– Obsługa pasieczysk, plantacji roślin sadowniczych, ogródków (koszenie, odchwaszczanie, nawożenie, grodzenie);

– Inteligentne wsparcie rolnictwa (wyznaczanie granic, mapowanie pola, ustawianie sterowania maszyn rolniczych);

– Wsparcie finansowe;

W przypadku zainteresowania oraz pytań na temat szczegółów prosimy o kontakt.