Lista szkoleń

60 – 120 godzin

Czas trwania szkolenia

2 500 – 4 500 zł

Szacowany koszt szkolenia

Program szkolenia
 1. Wiedza na temat specyfiki pracy administracyjno-biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika administacyjno-biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Szeroko pojęta znajomość obsługi komputera
Efekty szkolenia

Certyfikat ICVC/AOK 20011.12 Administracja biurowa z obsługą komputera– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/AOK 20011.12 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administracja Biurowa z Obsługą Komputera

60 – 120 godzin

Czas trwania szkolenia

2 500 – 4 500 zł

Szacowany koszt szkolenia

Program szkolenia
 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas
 3. Znajomość administracyjnych i prawnych zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Znajomość zasad efektywnej komunikacji w firmie
 5. Wiedza na temat organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, promocji i reklamy
 6. Umiejętność stosowania technik sporządzania korespondencji i dokumentów biurowych w firmie
 7. Umiejętność przygotowania dokumentacji dla księgowości, kadr – umów, faktur i rachunków
 8. Znajomość rodzajów umów, terminów związanych z umowami
 9. Wiedza na temat klasyfikacji dokumentów i systemów przechowywania akt
 10. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych w firmie
 11. Umiejętność profesjonalnej obsługi klienta
 12. Wiedza na temat transakcji zakupu-sprzedaży, zasad rozliczeń z kontrahentami, wystawiania faktur, paragonów
 13. Umiejętność obsługi pakietu Office (Word, Excel)
Efekty szkolenia

Certyfikat ICVC/PAB 20026.30 Administracja w Biznesie- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w mikro- i małych przedsiębiorstwach na stanowiskach administracyjnych.

Certyfikat ICVC/PAB 20026.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administracja w Biznesie.

60 – 120 godzin

Czas trwania szkolenia

2 500 – 4 500 zł

Szacowany koszt szkolenia

Program szkolenia
 1. Znajomość przepisów prawa oraz ustaw regulujących zagadnienia rachunkowości w Polsce
 2. Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 3. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 4. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 5. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych
 6. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników – rodzaje kont, sposoby księgowania
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 8. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 9. Wiedza dotycząca środków trwałych
 10. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 11. Znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień z obszaru rachunkowości, m.in.: operacje gospodarcze, rodzaje kont, metody zapisu księgowego, funkcje rachunkowości, dowody księgowe
 12. Wiedza na temat korygowania błędów księgowych – korekta, storno, dowody korygujące
 13. Umiejętności analityczne
 14. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
Efekty szkolenia

Certyfikat ICVC/ADK 20021.30 – Asystent ds. Księgowości- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.

Certyfikat ICVC/ADK 20021.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Asystent ds. Księgowości, m.in, takie jak:

PEŁNA LISTA SZKOLEŃ