Blog

Aktywna Szkoła z Ministerstwem Sportu i Turystyki

Nabór wniosków trwa od 02.04.2024r do 12.04.2024r. Program Aktywna Szkoła finansowany jest z budżetu państwa. Program ma charakter ogólnopolski nieodpłatny.
Aktywna Szkoła to program stworzony z myślą o realizacji strategicznego celu w obszarze kultury fizycznej – Aktywne i zdrowe społeczeństwo. Program polegający na wsparciu aktywności fizycznej. Program Aktywna Szkoła skierowany w szczególności do dzieci i młodzieży, ale także do osób dorosłych. Dzięki optymalnemu wykorzystaniu przyszkolnej i samorządowej infrastruktury sportowej oraz zapewnieniu profesjonalnego wsparcia trenerskiego umożliwiamy aktywizację społeczeństwa na poziomie lokalnym.
Trzy zadania w ramach programu Aktywna Szkoła:
– Aktywny weekend – wsparcie działań sportowych na terenie szkół publicznych w weekendy, będzie realizowane w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. W kolejnych latach tj. w latach 2025 oraz 2026 Zadanie Aktywny Weekend będzie realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia. Zajęcia będą prowadzone od 1 stycznia do 15 grudnia 2025 r./13 grudnia 2026 r.
– Aktywny orlik – wsparcie działań aktywizujących, prowadzących na samorządowych obiektach sportowych, będzie realizowane w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., przy czym prowadzenie zajęć może się odbywać w okresie od 15 marca 2024 r. do 30 listopada 2024 r. W kolejnych latach tj. w latach 2025 oraz 2026 Zadanie Aktywny Orlik będzie realizowane od 1 stycznia do 15 grudnia 2025 r./13 grudnia 2026 r.

– Aktywny do kwadratu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – informacja o naborze w maju 2024 r.
Każda szkoła będzie mogła skorzystać z trzech zadań. Na każde zadanie wnioskodawca będzie mógł złożyć oddzielny wniosek.
Celami Programu są:
1. stworzenie warunków do udostępnienia szkolnej infrastruktury sportowej,
2. stworzenie warunków dla aktywizacji społeczności lokalnych,
3. wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie upowszechnienia aktywności fizycznej,
4. upowszechnienie aktywności fizycznej wśród społeczeństwa, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu:

Arva Invest Sp. z o.o.
ul. Komornicka 119
42-202 Częstochowa
www.arvainvest.com e-mail: biuro@arvainvest.com
Tel. kontaktowy: 782-853-256

Rządowy Program Klub 2024 Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego:
– wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących systematyczne zajęcia sportowe,
– organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego.

Nabór wniosków: od 25 marca 2024r. od godz. 12.00 do 30 kwietnia 2024r. do godz. 23:59:59.

Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu:

Arva Invest Sp. z o.o.
ul. Komornicka 119
42-202 Częstochowa
www.arvainvest.com e-mail: biuro@arvainvest.com
Tel. kontaktowy: 782-853-256

Aktywna Tablica 2024

Szanowni Państwo,

ruszyła kolejna edycja Rządowego programu „Aktywna Tablica 2024”.

Program skierowany jest do szkół i jednostek kształcących.

Dotyczy on rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych.

W ramach programu placówki mogą ubiegać się o wyposażenie szkoły w pomoce edukacyjne oraz nowoczesne technologie.

Pragniemy Państwu zaoferować wsparcie oraz współpracę w ramach konkursu pod względem przygotowania wniosku, poprawnej jego realizacji i rozliczenia.

O dofinansowanie z Programu Aktywna tablica mogą ubiegać się:

– szkoły podstawowe (wysokość dofinansowania 14 tyś. zł.),
– szkoły ponadgimnazjalne (wysokość dofinansowania 14 tyś. zł.),
– szkoły kształcące uczniów niewidomych (wysokość dofinansowania 35 tyś. zł.),
– szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na różnorodne zaburzenia rozwojowe (wysokość dofinansowania 35 tyś. zł.),
– ośrodki szkolno-wychowawcze (wartość dofinansowania 100 tyś. zł.).

Wsparcie z Programu Aktywna Tablica 2024 finansowane jest w 80% ze środków budżetu Państwa oraz 20% wkładu własnego organu prowadzącego placówkę.

Wkład własny może być finansowy, rzeczowy, a także możliwe jest połączenie obu opcji.

Wnioski można składać w terminie od 8 marca do 15 maja.

Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu:

Arva Invest Sp. z o.o.
ul. Komornicka 119
42-202 Częstochowa
www.arvainvest.com e-mail: biuro@arvainvest.com
Tel. kontaktowy: 782-853-256