Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego:
– wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących systematyczne zajęcia sportowe,
– organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego.

Nabór wniosków: od 25 marca 2024r. od godz. 12.00 do 30 kwietnia 2024r. do godz. 23.59,59.

Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu:

Arva Invest Sp. z o.o.
ul. Komornicka 119
42-202 Częstochowa
www.arvainvest.com e-mail: biuro@arvainvest.com
Tel. kontaktowy: 782-853-256