TabelaLista

Lista szkoleń: 

1Administracja Biurowa z Obsługą Komputera
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/AOK 20011.12 Administracja Biurowa z Obsługą Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.
- Certyfikat ICVC/AOK 20011.12 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administracja Biurowa z Obsługą Komputera
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat specyfiki pracy administracyjno-biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika administacyjno-biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Szeroko pojęta znajomość obsługi komputera
2Administratora Baz Danych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/OD 20001.22 Administrator Baz Danych - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.
- Certyfikat ICVC/OD 20001.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administratora Baz Danych
Program szkolenia:
 1. Instalacja, konfiguracja oraz administracja baz danych MS SQL
 2. Instalacja poprawek i uzupełnień aplikacji w przewidzianych oknach serwisowych
 3. Okresowa aktualizacja systemu
 4. Tworzenie nowych środowisk bazodanowych
 5. Konwersje silników bazodanowych/baz danych między różnymi wersjami i platformami systemowymi
 6. Backup danych, tworzenie kopii zapasowych
 7. Zaawansowany monitoring baz danych oraz infrastruktury serwerów MS SQL
 8. Rozwiązywanie bieżących problemów i awarii
 9. Utrzymanie wysokiej dostępności baz danych
 10. Identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów wydajnościowych
 11. Udział w projektach wdrożeniowych, obejmujących budowę, testowanie oraz akceptację nowych systemów w oparciu o różne rozwiązania sprzętowe i programowe
 12. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów
3Administrator stron internetowych/administrator baz danych/programista stron WWW
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PSI 20020.19 ADMINISTATOR STRON INTERNETOWYCH/ADMINISTRATOR BAZ DANYCH/
- PROGRAMISTA STRON WWW- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

Certyfikat ICVC/PSI 20020.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Programista Stron WWW
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat grafiki stron internetowych, znajomość podstawowych pojęć tj.: rozdzielczość, kompresja, grafika wektorowa i rastrowa itd.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania stron internetowych
 3. Umiejętność obsługi programu do tworzenia i edycji grafiki rastrowej
 4. Wiedza z zakresu podstawowych pojęć dot. Internetu
 5. Umiejętność obsługi programu do projektowania stron internetowych
 6. Wiedza na temat obsługi klienta FTP – publikacja strony
 7. Wiedza z zakresu definicji stylów
 8. Umiejętność porządkowania i walidacji dokumentów
 9. Umiejętność dodawania tekstu, grafiki, tabeli itp. oraz pozycjonowania tych elementów na stronie www
 10. Znajomość zasad dotyczących instalacji, konfiguracji narzędzi/oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania stron internetowych
 11. Znajomość zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji
 12. Znajomość zasad modyfikacji i aktualizacji stron internetowych
 13. Instalacja, konfiguracja oraz administracja baz danych MS SQL
 14. Instalacja poprawek i uzupełnień aplikacji w przewidzianych oknach serwisowych
 15. Okresowa aktualizacja systemu
 16. Tworzenie nowych środowisk bazodanowych
 17. Konwersje silników bazodanowych/baz danych między różnymi wersjami i platformami systemowymi
 18. Backup danych, tworzenie kopii zapasowych
 19. Zaawansowany monitoring baz danych oraz infrastruktury serwerów MS SQL
 20. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 21. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 22. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 23. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności
4Administrator Stron Internetowych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SI 20004.21 Administrator Stron Internetowych - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.
Certyfikat ICVC/SI 20004.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administratora Stron Internetowych
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat funkcjonowania stron internetowych
 2. Umiejętność zarządzania serwerem, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej
 3. Znajomość zasad dotyczących instalacji, konfiguracji narzędzi/oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania stron internetowych
 4. Umiejętność przywrócenia strony w razie awarii
 5. Umiejętność analizowania ruchu na stronie, jej obciążenia i optymalizacja
 6. Znajomość zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji
 7. Umiejętność stworzenia kopii awaryjnej
 8. Znajomość zasad modyfikacji i aktualizacji stron internetowych
 9. Umiejętność analitycznego myślenia
 10. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.
 11. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 12. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 13. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności
 14. Znajomość słownictwa technicznego związanego z administrowaniem stron internetowym w języku angielskim ( języki prezentacji i programowania stron)
 15. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji
5Animator czasu wolnego osoby niepełnosprawnej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Opieka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ACON 20021.19 Animator Czasu Wolnego Osoby Niepełnosprawnej - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Domach Kultury, prywatnych firmach prowadzących działalność z zakresu edukacji kulturalnej, animacji w placówkach dla osób niepełnosprawnych Certyfikat ICVC/ACON 20021.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Animator Czasu Wolnego Osoby Niepełnosprawnej
Program szkolenia:
 1. Znajomość pojęcia, aspekty i problematyka wolnego czasu w kontekście pedagogicznym
 2. Wiedza z zakresu form spędzania wolnego czasu przez osoby niepełnosprawne
 3. Wiedza z zakresu pedagogiki zabawy, w tym: zasady, cechy i funkcje zabawy
 4. Znajomość zasad i metod stosowanych w pedagogice zabawy z uwzględnieniem niepełnosprawności
 5. Znajomość gier i zabaw dostosowanych do wieku, w tym zabaw: integracyjnych i ruchowych
 6. Znajomość pojęcia pedagogika kultury, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji regionalnej, kulturalnej i międzykulturowej
 7. Wiedza z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, w tym istota pojęcia, cele i funkcje
 8. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami w pracy animatora czasu wolnego
 9. Znajomość form animacji kulturalnej
 10. Umiejętność przeprowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystaniem technik rękodzielniczych
 11. Otwartość i łatwość nawiązywania relacji
 12. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres
6Programista aplikacji webowych ASP+NET - (poziom podstawowy)
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ANTW 21065.27
- Programista aplikacji webowych ASP+NET (poziom podstawowy)- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.
- Certyfikat ICVC/ANTW 21065.27
- jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Programista aplikacji webowych ASP+NET (poziom podstawowy)
Program szkolenia:
 1. Znajomość podstawy technologii ASP.NET
 2. Umiejętność tworzenia stron ASP.NET
 3. Umiejętność stosowania Visual Basic NET
 4. Umiejętność stosowania obiektów ASP.NET w językach C# i VB
 5. Wiedza z zakresu podstaw tworzenia formularzy internetowych
 6. Umiejętność kontrolowania poprawności stron ASP.NET
 7. Umiejętność tworzenia serwisów WWW w ASP.NET
 8. Umiejętność analitycznego myślenia
 9. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 10. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 11. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji
7Programista aplikacji webowych ASP+NET (poziom zaawansowany)
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ANTW 21066.21 Programista aplikacji webowych ASP+NET (poziom zaawansowany) - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.
- Certyfikat ICVC/ANTW 21066.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Programista aplikacji webowych ASP+NET (poziom zaawansowany)
Program szkolenia:
 1. Wiedza z zakresu bazy danych w ASP.NET.
 2. Wiedza z zakresu bazy danych w ADO.NET.
 3. Znajomość XML w ASP.NET.
 4. Umiejętność obsługi danych XML + ASP.NET.
 5. Umiejętność obsługi plików na serwerze w ASP.NET.
 6. Wiedza na temat pamięci podręcznej w ASP.NET.
 7. Umiejętność tworzenia serwisów WWW w ASP.NET.
 8. Rozwinięta umiejętność zabezpieczenia serwisów WWW w stronach ASP.NET.
 9. Wiedza z zakresu konfiguracji i wdrożeń aplikacji ASP.NET.
 10. Umiejętność testowania stron ASP.NET.
 11. Umiejętność analitycznego myślenia
 12. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 13. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 14. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji
8Administracja w Biznesie
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PAB 20026.30 Administracja w Biznesie - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w mikro- i małych przedsiębiorstwach na stanowiskach administracyjnych.
Certyfikat ICVC/PAB 20026.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administracja w Biznesie
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas
 3. Znajomość administracyjnych i prawnych zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Znajomość zasad efektywnej komunikacji w firmie
 5. Wiedza na temat organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, promocji i reklamy
 6. Umiejętność stosowania technik sporządzania korespondencji i dokumentów biurowych w firmie
 7. Umiejętność przygotowania dokumentacji dla księgowości, kadr – umów, faktur i rachunków
 8. Znajomość rodzajów umów, terminów związanych z umowami
 9. Wiedza na temat klasyfikacji dokumentów i systemów przechowywania akt
 10. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych w firmie
 11. Umiejętność profesjonalnej obsługi klienta
 12. Wiedza na temat transakcji zakupu-sprzedaży, zasad rozliczeń z kontrahentami, wystawiania faktur, paragonów
 13. Umiejętność obsługi pakietu Office (Word, Excel)
9Analityk danych w obszarze zarządzania odpadami i recyklingu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: 0
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/AD 20001.22 Analityk Danych w Obszarze Zarządzania Odpadami i Recyklingu- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.
Certyfikat ICVC/AD 20001.22
- jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Analityk Danych w Obszarze Zarządzania Odpadami i Recyklingu
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca klasyfikacji odpadów
 2. Znajomość podstawowych wymagań prawnych dotyczących gospodarowania odpadami
 3. Wiedza w zakresie zarządzania poszczególnymi frakcjami odpadów komunalnych
 4. Znajomość przepisów prawnych w zakresie ewidencji odpadów
 5. Wiedza w zakresie sprawozdawczości odpadów
 6. Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego
 7. Znajomość arkuszy kalkulacyjnych
 8. Umiejętność tworzenia nowych rekordów i edytowania istniejących
 9. Znajomość i umiejętność praktycznego wykorzystania funkcji arkusza kalkulacyjnego
 10. Umiejętność tworzenia i edytowania baz danych w arkuszu kalkulacyjnym, w tym tabel przestawnych
 11. Wiedza na temat zarządzania danymi w komputerze
 12. Umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków
 13. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
10Administrator bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi RODO
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: 0
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ABIR 20021.51 Administrator bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi RODO - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.
- Certyfikat ICVC/ABIR 20021.51 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administrator bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi RODO
Program szkolenia:
 1. Wiedza z zakresy podstaw prawnych w zakresie ochrony danych osobowych
 2. Umiejętność przetwarzania danych w rozporządzeniu RODO i ustawie o ochronie danych osobowych
 3. Znajomość definicji oraz podstaw przetwarzania danych osobowych
 4. Wiedza z zakresu roli oraz zadań inspektora ochrony danych osobowych
 5. Umiejętność wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie społecznym
 6. Szeroko pojęta wiedza z zakresu polityki przetwarzania danych osobowych
 7. Umiejętność analizy ryzyka jako podstawy przetwarzania danych osobowych
 8. Znajomość konsekwencji przetwarzania danych niezgodnie z przepisami
 9. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów
 10. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 11. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 12. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności
11Asystent ds. księgowości z obsługą biura
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ADB 20021.30 – Asystent ds. księgowości z obsługą biura - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.
- Certyfikat ICVC/ADB 20021.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Asystent ds. księgowości z obsługą biura.
Program szkolenia:
 1. Znajomość przepisów prawa oraz ustaw regulujących zagadnienia rachunkowości w Polsce
 2. Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 3. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 4. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 5. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych
 6. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników – rodzaje kont, sposoby księgowania
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 8. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 9. Wiedza dotycząca środków trwałych
 10. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 11. Znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień z obszaru rachunkowości, m.in.: operacje gospodarcze, rodzaje kont, metody zapisu księgowego, funkcje rachunkowości, dowody księgowe
 12. Wiedza na temat korygowania błędów księgowych – korekta, storno, dowody korygujące
 13. Umiejętności analityczne
 14. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 15. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 16. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym..
 17. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 18. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
12Asystent ds. księgowości
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ADK 20021.30 – Asystent ds. Księgowości - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.
- Certyfikat ICVC/ADK 20021.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Asystent ds. Księgowości
Program szkolenia:
 1. Znajomość przepisów prawa oraz ustaw regulujących zagadnienia rachunkowości w Polsce
 2. Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 3. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 4. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 5. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych
 6. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników – rodzaje kont, sposoby księgowania
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 8. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 9. Wiedza dotycząca środków trwałych
 10. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 11. Znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień z obszaru rachunkowości, m.in.: operacje gospodarcze, rodzaje kont, metody zapisu księgowego, funkcje rachunkowości, dowody księgowe
 12. Wiedza na temat korygowania błędów księgowych – korekta, storno, dowody korygujące
 13. Umiejętności analityczne
 14. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
13Barber
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Kosmetyka, terapia
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ BRB 20112.14 Barber – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w centrach urody, ośrodkach SPA, salonach fryzjerskich i barber shopach.
Certyfikat ICVC/BRB 20112.14 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Barber.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Barber.
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
 3. Wiedza na temat rodzajów włosów i skóry.
 4. Umiejętność doboru narzędzi i technik do pracy Barbera.
 5. Znajomość produktów do stylizacji i pielęgnacji brody, włosów oraz skóry twarzy.
 6. Umiejętność przygotowania włosa i skóry twarzy do zabiegu.
 7. Umiejętność strzyżenia brody i wąsów, stosowania technik strzyżenia włosów.
 8. Umiejętność stylizacji i formowania brody, konturowania.
 9. Wiedza na temat kształtu głowy, linii porostu włosów, długości włosa i kierunków czesania.
 10. Znajomość technik strzyżenia włosów, stylizacji i doboru produktów.
 11. Znajomość zasad profesjonalnej obsługi klienta.
14Barista
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Gastronomia
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/BAR 20020.37 Barista, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kawiarniach, barach, pubach, restauracjach, jak również w innych punktach gastronomicznych.

Certyfikat ICVC/BAR 20020.37 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Barista
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w punkcie gastronomicznym
 2. Wysoka kultura osobista
 3. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 4. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 5. Wiedza dotycząca zasad autoprezentacji i pierwszego wrażenia
 6. Znajomość zasad komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 7. Znajomość savoir vivre z zakresu branży gastronomicznej
 8. Wiedza z zakresu gatunku kaw, jej jakości oraz sposobu przygotowywania i podawania kawy
 9. Umiejętność odpowiedniego doboru proporcji składników
 10. Znajomość różnych metody parzenia kawy
 11. Umiejętność doboru odpowiedniego gatunku kawy pod upodobania smakowe klienta
 12. Umiejętność śledzenia zapasów i składanie zamówienia
 13. Wysoki poziom uważności na obsługiwanych gości
 14. Zdolność podzielności uwagi i szybkiego reagowania
 15. Dobra pamięć
 16. Umiejętność współpracy zespołowej
15Barman/Kelner
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Gastronomia
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/BK 20021.05 Barman/Kelner, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kawiarniach, barach, pubach, restauracjach, jak również w innych punktach gastronomicznych.

Certyfikat ICVC/BK 20021.05 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Barman/Kelner
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w punkcie gastronomicznym
 2. Wysoka kultura osobista
 3. Wiedza dotycząca zasad nakrywania do stołu
 4. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 5. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 6. Wiedza dotycząca zasad autoprezentacji i pierwszego wrażenia
 7. Znajomość zasad komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 8. Znajomość savoir vivre z zakresu branży gastronomicznej
 9. Umiejętność profesjonalnego przyjęcia zamówienia
 10. Umiejętność udzielania wyczerpujących informacji
 11. Wiedza dotycząca jakości podawanych potraw
 12. Wiedza na temat przygotowania różnego rodzaju napojów – dobór składników
 13. Znajomość różnych techniki przygotowywania napojów
 14. Umiejętność śledzenia zapasów i składanie zamówienia
 15. Wysoki poziom uważności na obsługiwanych gości
 16. Zdolność podzielności uwagi i szybkiego reagowania
 17. Dobra pamięć
 18. Umiejętność współpracy zespołowej
16Doradca ds. Odnawialnych Źródeł Energii
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: 0
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/DOZ 20012.04 Doradca ds. Odnawialnych Źródeł Energii- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/DOZ 20012.04 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Doradca ds. Odnawialnych Źródeł Energii.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat branży OZE
 2. Wiedza na temat technologii i produktów związanych z OZE: kolektor słoneczny, ogniwa fotowoltaiczne, energetyka wiatrowa, pompy ciepła, biomasa
 3. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 4. Znajomość standardów pracy pracownika biurowego
 5. Wiedza w zakresie obsługi programów biurowych na stanowisku pracy
 6. Umiejętność tworzenia i redagowania tekstów
 7. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym korespondencji seryjnej
 8. Umiejętność tworzenia arkuszy kalkulacyjnych
 9. Wiedza w zakresie tworzenia i analizowania raportów
 10. Umiejętność doboru rodzaju, zasady działania Odnawialnych Źródeł Energii
 11. Umiejętność tworzenia prezentacji i pokazów multimedialnych
 12. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska
 13. Wysokie umiejętności interpersonalne – umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, przekonywania i obserwacji.
 14. Znajomość zasad efektywnej komunikacji – aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, budowanie odpowiednich pytań
 15. Świadomość barier komunikacyjnych oraz umiejętność ich przezwyciężania
 16. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
17Doradca Klienta
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/DK 20021.59 Doradca Klienta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, administracyjnych, handlowych, jako wsparcie sprzedaży, w back office.

Certyfikat ICVC/DK 20021.59 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Doradca Klienta.
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 4. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 5. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 6. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej – netykieta
 8. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 9. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 10. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 11. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 12. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 13. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 14. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 15. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 16. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
18Dozorca z obsługą monitoringu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/DZM 20113.41 Dozorca z obsługą monitoringu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w obiektach firmowych, handlowych, gospodarczych obiektach mieszkalnych, należących do prywatnych właścicieli, lub spółdzielni mieszkaniowych.

Certyfikat ICVC/DZM 20113.41 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Dozorca z obsługą monitoringu.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Dozorca z obsługą monitoringu
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Znajomość zasad konserwacji i utrzymania stanu budynku
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku i czystości na terenie nieruchomości
 5. Wiedza na temat zasad pielęgnacji terenów zielonych
 6. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 7. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 8. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 9. Umiejętność wykonywania prostych prac naprawczych na terenie nieruchomości
 10. Znajomość zasad dozorowania instalacji dostarczających media do obiektu oraz instalacji i urządzeń w budynku.
19Doradca ds. biomasy
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: 0
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/DOB 20021.99 Doradca ds. Biomasy – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/DOB 20021.99 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Doradca ds. Biomasy.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat klasyfikacji i rodzajów biomasy
 2. Wiedza na temat technologii i produktów związanych z biomasą
 3. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 4. Wiedza z zakresu wad i zalet biomasy
 5. Wiedza z zakresu pozyskiwania biomasy oraz wykorzystywania jej w energetyce
 6. Wiedza na temat wytwarzania i wykorzystywania biogazu
 7. Wiedza z zakresu produkcji kompostu i jego wykorzystywania
 8. Wiedza w zakresie możliwości produkcji i wykorzystania biomasy
 9. Znajomość standardów pracy pracownika biurowego
 10. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym korespondencji seryjnej
 11. Umiejętność tworzenia arkuszy kalkulacyjnych
 12. Wiedza w zakresie tworzenia i analizowania raportów
 13. Wiedza z zakresu wpływu energetyki na środowisko
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska
 15. Wysokie umiejętności interpersonalne – umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, przekonywania i obserwacji.
 16. Znajomość zasad efektywnej komunikacji – aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, budowanie odpowiednich pytań
 17. Świadomość barier komunikacyjnych oraz umiejętność ich przezwyciężania
 18. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
20Ekoinnowacje w hotelarstwie i gastronomii
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: 0
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/EIH 20722.99 EKOINNOWACJE W HOTELARSTWIE, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących dla pośredników lub organizatorów turystycznych, hotelach , oraz osób samozatrudnionych, biurach podróży także tych internetowych.

Certyfikat ICVC/EIH 20722.99 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania EKOINNOWACJI W HOTELARSTWIE.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat ekoinnowacji
 2. Wiedza z zakresu korzyści wynikających z wdrażania ekoinnowacji w hotelach
 3. Wiedza dotycząca ekologicznych aspektów zarządzania hotelem
 4. Umiejętność skutecznego zarządzania zużyciem energii
 5. Umiejętność zarządzania odpadami i recyklingiem w hotelu
 6. Wiedza na temat energii odnawialnej w hotelarstwie
 7. Umiejętność zrównoważonego zarządzania wodą w hotelach
 8. Umiejętność wykorzystywania nowych technologii w hotelarstwie
 9. Umiejętność planowania i wdrażania projektów ekoinnowacyjnych
 10. Wiedza z zakresu odpowiedzialności społecznej hoteli
 11. Znajomość zasad Projektowania ekologicznych pokoi i obiektów
 12. Umiejętności autoprezentacyjne, zasady budowania wizerunku, precyzyjność i dokładność
 13. Umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji
 14. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres
 15. Umiejętność zarządzania czasem i pracy w zespole
21Fakturzysta z elementami Rachunkowości i Księgowości
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/FRK 20406. Fakturzysta z el. Rachunkowości i Księgowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w sklepach, punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, salonach usługowych i innych placówkach usługowo-handlowych.

Certyfikat ICVC/FRK 20406.jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Fakturzysta z el. Rachunkowości i Księgowości.
Program szkolenia:
 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Fakturzysta z el. Rachunkowości i Księgowości
 2. Wiedza z zakresu rachunkowości
 3. Umiejętność wystawia faktur oraz wprowadza ich do systemu księgowego
 4. Umiejętność prawidłowej korekty faktury
 5. Umiejętność sprawnej kontroli obiegu dokumentacji sprzedażowej, handlowej oraz generowaniem raportów
 6. Podstawowa wiedza na temat środków oraz operacji gospodarczych
 7. Znajomość ogólnych przepisów BHP, w tym ochrony przeciwpożarowej
 8. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 9. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 10. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 11. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 12. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 13. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 14. Umiejętność obsługi komputera
 15. Znajomość zasad fakturowania
 16. Wiedza dotycząca organizowania własnego stanowiska pracy w oparciu o przepisy BHP
22Florysta
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/FL 20002.19 – Florysta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kwiaciarniach, w firmach dekoratorskich, przy projektowaniu wnętrz i aranżacji ogrodów.

Certyfikat ICVC/FL 20002.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Florysty
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat roli, jaką pełni sprzedawca/doradca w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 2. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 3. Wiedza na temat materiałów roślinnych wykorzystywanych we florystyce – bukiety okazjonalne, kompozycje ogrodowe, kompozycje balkonowe
 4. Znajomość zasad łączenia barw – obiektywne i subiektywne cechy barw
 5. Umiejętność łączenia barw – łączenie monochromatyczne, analogiczne, komplementarne
 6. Wiedza dotycząca zastosowania kontrastu – kontrast ilościowy, jakościowy, ciepły-zimny, jasny-ciemny, aktywny-pasywny
 7. Wiedza dotycząca relatywizmu barw
 8. Wiedza na temat aktywności barw i mocy ich oddziaływania na człowieka
 9. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 10. Umiejętność formułowania pytań, z wykorzystaniem ich funkcji – informacyjnej, kontrolnej, psychologicznej
 11. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 12. Znajomość i umiejętność wykorzystywania języka korzyści w pracy z klientem – mocne, pozytywne zwroty
 13. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta – umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klientów
 14. Wiedza na temat zasad reagowania na reklamację klienta – od przyjęcia po zakończenie rozpatrywania reklamacji
 15. Pewność siebie w kontakcie z klientem, empatia, elastyczność w myśleniu i działaniu
23Grafik komputerowy
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/GK 20004.20 Grafik Komputerowy potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach w branży poligraficznej, grafiki gier komputerowych, stron www itp.

Certyfikat ICVC/GK 20004.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Grafika Komputerowego.
Program szkolenia:
 1. Znajomość programów graficznych, np.: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, QuarkXpress, Corel Draw i InDesign, in.
 2. Umiejętność tworzenia grafiki wektorowej
 3. Umiejętność doboru barw w celu uzyskania wymaganego efektu kolorystycznego
 4. Wiedza dotycząca rodzaju papieru i technik druku
 5. Wiedza dotycząca sporządzania kalkulacji usługi graficznej
 6. Umiejętność optymalizowania otrzymanych materiałów graficznych
 7. Umiejętność przygotowywania składu materiałów graficznych dla różnych rodzajów druku
 8. Umiejętność wykonania montażu obrazów graficznych, z zastosowaniem dostępnych narzędzi
 9. Znajomość procedur z zakresu powierzonych do pracy materiałów
 10. Wysoki poziom kreatywności
 11. Umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu
 12. Radzenie sobie ze stresem
 13. Umiejętność samodzielnego planowania pracy
 14. Umiejętność pracy w zespole projektowym
 15. Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
24Grafik komputerowy Auto Cad
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ACD 20020.42 Grafik Komputerowy Auto Cad potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach w branży poligraficznej, grafiki gier komputerowych, stron www itp.

Certyfikat ICVC/ACD 20020.42 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Grafik Komputerowy Auto Cad.
Program szkolenia:
 1. Znajomość programów graficznych, np.: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, QuarkXpress, Corel Draw i InDesign, in.
 2. Znajomość programu Auto Cad
 3. Umiejętność tworzenia grafiki wektorowej
 4. Umiejętność doboru barw w celu uzyskania wymaganego efektu kolorystycznego
 5. Wiedza dotycząca rodzaju papieru i technik druku
 6. Wiedza dotycząca sporządzania kalkulacji usługi graficznej
 7. Umiejętność optymalizowania otrzymanych materiałów graficznych
 8. Umiejętność przygotowywania składu materiałów graficznych dla różnych rodzajów druku
 9. Umiejętność wykonania montażu obrazów graficznych, z zastosowaniem dostępnych narzędzi
 10. Znajomość procedur z zakresu powierzonych do pracy materiałów
 11. Wysoki poziom kreatywności
 12. Umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu
 13. Radzenie sobie ze stresem
 14. Umiejętność samodzielnego planowania pracy
 15. Umiejętność pracy w zespole projektowym
 16. Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
25Kucharz Małej Gastronomii
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Gastronomia
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PMG 20004.10 Kucharz Małej Gastronomii – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób prowadzących działalności związane z cateringiem i przygotowaniem żywności, w ujęciu socjalnym i komercyjnym.

Certyfikat ICVC/PMG 20004.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kucharz Małej Gastronomii.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Kucharz Małej Gastronomii
 2. Wiedza z zakresu usług gastronomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia catering
 3. Znajomość metod podawania posiłków w działalności cateringowej
 4. Wiedza z zakresu kompleksowej obsługi imprez (party service): kulturalnych, garden party, eventów, bankietów i przyjęć firmowych
 5. Wiedza z zakresu Dobrej Praktyki Cateringowej
 6. Praktyczna wiedza na temat selekcji przyjmowania i magazynowania surowców
 7. Umiejętność przeprowadzenia obróbki wstępnej surowców
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu rozmrażania żywności i obróbki termicznej potraw
 9. Wiedza z zakresu właściwego przechowywania żywności
 10. Umiejętność właściwego transportu różnego rodzaju potraw
 11. Wiedza z zakresu serwowania i ekspozycji potraw
 12. Zastosowanie wiedzy na temat gospodarki odpadami pokonsumpcyjnymi
 13. Podstawowa wiedza na temat Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej, system HACCP
 14. Znajomość rodzajów usług gastronomicznych, bufetów, bankietów i ich podział
 15. Umiejętność zarządzania czasem i pracy w zespole
 16. Znajomość zasad BHP i ppoż.
26Kadry i Płace z elementami rachunkowości
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/KPR 20031.89 Kadry i Płace z el. rachunkowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych oraz.

Certyfikat ICVC/KPR 20031.89 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kadry i Płace z el. rachunkowości.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Kadry i płace z el. rachunkowości
 2. Wiedza z zakresu rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 18. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 19. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 20. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego
27Kasjer-Fakturzysta
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/KF 20020.34 Kasjer-Fakturzysta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w sklepach, punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, salonach usługowych i innych placówkach usługowo-handlowych.

Certyfikat ICVC/KF 20020.34 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kasjer-Fakturzysta.
Program szkolenia:
 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Kasjer-Fakturzysta
 2. Wiedza z zakresu rachunkowości
 3. Umiejętność wystawia faktur oraz wprowadza ich do systemu księgowego
 4. Umiejętność prawidłowej korekty faktury
 5. Umiejętność sprawnej kontroli obiegu dokumentacji sprzedażowej, handlowej oraz generowaniem raportów
 6. Podstawowa wiedza na temat środków oraz operacji gospodarczych
 7. Znajomość ogólnych przepisów BHP, w tym ochrony przeciwpożarowej
 8. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 9. Znajomość technik sprzedaży
 10. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 11. Umiejętność obsługi komputera
 12. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 13. Znajomość procesu zakupu
 14. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Wiedza dotycząca organizowania własnego stanowiska pracy w oparciu o przepisy BHP
 17. Znajomość zasad fakturowania
 18. Umiejętność obsługi programu księgowego: Symfonia Mała Księgowość
28Kasjer
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SK 20002.20 Kasjer – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kantorach walut, sklepach, punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, salonach usługowych i innych placówkach usługowo-handlowych.

Certyfikat ICVC/SK 20002.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy/Kasjera.
Program szkolenia:
 1. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 2. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w bezpośredniej pracy z klientem
 3. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 4. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 5. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 6. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 7. Znajomość technik zamknięcia sprzedaży
 8. Umiejętność skupu i sprzedaży pieniędzy
 9. Znajomość fałszerskich technik zastępczych
 10. Wiedza dotycząca cross i up sellingu
 11. Stosowanie zasady postępowania w wypadku ujawnienia falsyfikatów lub banknotów sfałszowanych
 12. Znajomość warunków skupu obcych znaków pieniężnych
 13. Wiedza produktowa na temat sprzedawanych produktów/usług
 14. Znajomość procedur przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
 15. Wielozadaniowość – umiejętność wykonywania różnorodnych czynności w krótkim czasie
 16. Wiedza dotycząca organizowania własnego stanowiska pracy w oparciu o przepisy BHP
 17. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 18. Znajomość zasad przyjmowania i eksponowania towarów
29Kasjer/Sprzedawca
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/KS 20033.18 Kasjer/Sprzedawca- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w sklepach, punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, salonach usługowych i innych placówkach usługowo-handlowych.

Certyfikat ICVC/KS 20033.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kasjer/Sprzedawca
Program szkolenia:
 1. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 2. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w bezpośredniej pracy z klientem
 3. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 4. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 5. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 6. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 7. Znajomość technik zamknięcia sprzedaży
 8. Wiedza dotycząca cross i up sellingu
 9. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 10. Wiedza produktowa na temat sprzedawanych produktów/usług
 11. Znajomość procedur przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
 12. Wielozadaniowość – umiejętność wykonywania różnorodnych czynności w krótkim czasie
 13. Wiedza dotycząca organizowania własnego stanowiska pracy w oparciu o przepisy BHP
 14. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 15. Znajomość zasad przyjmowania i eksponowania towarów
30Kelner
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Gastronomia
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/KR 20008.18 Kelner, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kawiarniach, barach i restauracjach, jak również w innych punktach gastronomicznych.

Certyfikat ICVC/KR 20008.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kelnera.
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca zasad nakrywania do stołu
 2. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w punkcie gastronomicznym
 3. Wysoka kultura osobista
 4. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 5. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 6. Wiedza dotycząca zasad autoprezentacji i pierwszego wrażenia
 7. Znajomość zasad komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 8. Znajomość restauracyjnego savoir vivre
 9. Umiejętność profesjonalnego przyjęcia zamówienia
 10. Umiejętność udzielania wyczerpujących informacji
 11. Wiedza dotycząca jakości podawanych potraw
 12. Wysoki poziom uważności na obsługiwanych gości
 13. Zdolność podzielności uwagi i szybkiego reagowania
 14. Dobra pamięć
 15. Umiejętność współpracy zespołowej
31Kelner/Barista
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Gastronomia
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/KR 20009.18 Kelner/Barista, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kawiarniach, barach i restauracjach, jak również w innych punktach gastronomicznych.

Certyfikat ICVC/KR 20009.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kelner/Barista.
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca zasad nakrywania do stołu
 2. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w punkcie gastronomicznym
 3. Wysoka kultura osobista
 4. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 5. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 6. Wiedza dotycząca zasad autoprezentacji i pierwszego wrażenia
 7. Znajomość zasad komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 8. Znajomość restauracyjnego savoir vivre
 9. Wiedza z zakresu gatunku kaw, jej jakości oraz sposobu przygotowywania i podawania kawy
 10. Umiejętność odpowiedniego doboru proporcji składników
 11. Znajomość różnych metody parzenia kawy
 12. Umiejętność doboru odpowiedniego gatunku kawy pod upodobania smakowe klienta
 13. Umiejętność profesjonalnego przyjęcia zamówienia
 14. Wiedza dotycząca jakości podawanych potraw
 15. Wysoki poziom uważności na obsługiwanych gości
 16. Zdolność podzielności uwagi i szybkiego reagowania
 17. Dobra pamięć
 18. Umiejętność współpracy zespołowej
32Kelner sprzedawca
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Gastronomia
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/KS 20021.16 Kelner Sprzedawca- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w sklepach, punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, salonach usługowych i innych placówkach usługowo-handlowych.

Certyfikat ICVC/KS 20021.16 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kelner Sprzedawca.
Program szkolenia:
 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Kelner Sprzedawca
 2. Znajomość ogólnych przepisów BHP, w tym ochrony przeciwpożarowej
 3. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 4. Znajomość technik sprzedaży
 5. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 6. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 7. Znajomość procesu zakupu
 8. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 9. Wiedza dotycząca zasad nakrywania do stołu
 10. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w punkcie gastronomicznym
 11. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 12. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 13. Wiedza dotycząca zasad autoprezentacji i pierwszego wrażenia
 14. Znajomość restauracyjnego savoir vivre
 15. Umiejętność profesjonalnego przyjęcia zamówienia
 16. Wiedza dotycząca jakości podawanych potraw
 17. Dobra pamięć
33Kosmetyczka z Obsługą Klienta
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Kosmetyka, terapia
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/KO 20002.24 – Kosmetyczka z Obsługą Klienta potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w gabinetach kosmetycznych, strefach Beauty, SPA i Wellnes.

Certyfikat ICVC/KO 20002.24 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kosmetyczka.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Kosmetyczka
 2. Znajomość zasad, funkcjonowania i organizacji pracy salonu kosmetycznego
 3. Wiedza z zakresu niezbędnego wyposażenia gabinetu, znajomość aparatury, narzędzi i przyborów kosmetycznych
 4. Umiejętność przeprowadzenia podstawowych zabiegów kosmetycznych, w tym demakijażu i tonizacji
 5. Wiedza z zakresu diagnostyki kosmetycznej
 6. Umiejętność aplikacji masek kosmetycznych, właściwe dopasowanie rodzaju maski do cery klientki/klienta
 7. Umiejętność przeprowadzenia zabiegów peelingujących
 8. Umiejętność przeprowadzenia zabiegów upiększających w tym zabiegów oprawy oczu
 9. Umiejętność przeprowadzenia masażu kosmetycznego twarzy
 10. Podstawowa wiedza na temat ziołolecznictwa w kosmetologii
 11. Umiejętność wykonania różnego rodzaju makijażu (dzienny, ślubny fotograficzny, wieczorowy, koktajlowy)
 12. Wiedza z zakresu analizy kolorystycznej i typów urody
 13. Wiedza z zakresu pielęgnacji dłoni i stóp
 14. Umiejętność wykonania zabiegów na dłonie, stopy i stylizacja paznokci, w tym: manicure klasyczny, biologiczny, hybrydowy
 15. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 16. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 17. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 18. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 19. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 20. Wysokie standardy pracy z klientem
 21. Umiejętne zarządzanie sobą w czasie
34Kosmetyczka z elementami wizażu, stylizacji paznokci i rzęs
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Kosmetyka, terapia
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/KWSPR 21031.35- Kosmetyczka z el. wizażu, stylizacji paznokci i rzęs potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w gabinetach kosmetycznych, strefach Beauty, SPA i Wellnes.

Certyfikat ICVC/KWSPR 21031.35 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kosmetyczka z el. wizażu, stylizacji paznokci i rzęs.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Kosmetyczka z el. wizażu, stylizacji paznokci i rzęs
 2. Znajomość zasad, funkcjonowania i organizacji pracy salonu kosmetycznego
 3. Wiedza z zakresu niezbędnego wyposażenia gabinetu, znajomość aparatury, narzędzi i przyborów kosmetycznych
 4. Umiejętność przeprowadzenia podstawowych zabiegów kosmetycznych, w tym demakijażu i tonizacji
 5. Wiedza z zakresu diagnostyki kosmetycznej
 6. Umiejętność aplikacji masek kosmetycznych, właściwe dopasowanie rodzaju maski do cery klientki/klienta
 7. Umiejętność przeprowadzenia zabiegów peelingujących
 8. Umiejętność przeprowadzenia zabiegów upiększających w tym zabiegów oprawy oczu
 9. Umiejętność przeprowadzenia masażu kosmetycznego twarzy
 10. Podstawowa wiedza na temat ziołolecznictwa w kosmetologii
 11. Umiejętność wykonania różnego rodzaju makijażu (dzienny, ślubny fotograficzny, wieczorowy, koktajlowy)
 12. Wiedza z zakresu analizy kolorystycznej i typów urody
 13. Wiedza z zakresu pielęgnacji dłoni i stóp
 14. Umiejętność wykonania zabiegów na dłonie, stopy i stylizacja paznokci, w tym: manicure klasyczny, biologiczny, hybrydowy
 15. Wysokie standardy pracy z klientem
 16. Umiejętne zarządzanie sobą w czasie
 17. Umiejętność doboru kosmetyków do cery
 18. Umiejętność doboru odpowiedniego kształtu paznokcia
 19. Umiejętne posługiwanie się narzędziami do stylizacji paznokci min.: frezarka, pilniczek, polerka itp.
35Księgowość z elementami Pracy Biurowej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/KPB 20021.44– Księgowość z el. Pracy Biurowej potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.

Certyfikat ICVC/KPB 20021.44 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Księgowość z el. Pracy Biurowej.
Program szkolenia:
 1. Znajomość przepisów prawa oraz ustaw regulujących zagadnienia rachunkowości w Polsce
 2. Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 3. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 4. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 5. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych
 6. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników – rodzaje kont, sposoby księgowania
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 8. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 9. Wiedza dotycząca środków trwałych
 10. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 11. Znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień z obszaru rachunkowości, m.in.: operacje gospodarcze, rodzaje kont, metody zapisu księgowego, funkcje rachunkowości, dowody księgowe
 12. Wiedza na temat korygowania błędów księgowych – korekta, storno, dowody korygujące
 13. Umiejętności analityczne
 14. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
 16. Wiedza z zakresu pracy biurowej
36Kurs Komputerowy
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/KK 20021.36 Kurs Komputerowy- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stanowisko komputerowe

Certyfikat ICVC/KK 20021.36 wydawany osobom, które ukończyły kurs komputerowy
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat przeglądania, szukania i filtrowania informacji
 2. Szeroko pojęta wiedza na temat przeglądarek internetowych (korzystanie, porównywanie, instalacja, elementy oraz ustawienia)
 3. Umiejętność zaawansowanego wyszukiwania w wyszukiwarce
 4. Znajomość narzędzi komputerowych
 5. Szeroko pojęta wiedza z zakresu użytkowania komputera
 6. Znajomość terminologii związanej z bezpieczeństwem
 7. Wiedza z zakresu ochrony urządzeń (zabezpieczenie komputera przed włamaniem lub kradzieżą; bezpieczeństwo systemu operacyjnego; bezpieczeństwo przeglądarki internetowej itp.)
 8. Umiejętność tworzenia dokumentów elektronicznych oraz ich organizacji
 9. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych
 10. Wiedza z zakresu budowy komputera i urządzeń cyfrowych oraz ich naprawy
 11. Znajomość zasad BHP
 12. Umiejętność zarządzania sobą w czasie
37Konserwator Terenów Zielonych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/KZ 20003.40 Konserwator Terenów Zielonych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach dbających o zieleń publiczną i tereny zielone, prywatnych firmach zakładających ogrody, zajmujących się ich pielęgnacją i konserwacją.

Certyfikat ICVC/KZ 20003.40 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Konserwator Terenów Zielonych
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Konserwator Terenów Zielonych
 2. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z tworzeniem koncepcji ogrodu, w tym stylów ogrodów oraz pojęcia siatki i jej wykorzystania w projektowaniu.
 3. Umiejętność funkcjonalnego podziału ogrodu.
 4. Umiejętność stylizowania ogrodu oraz tworzenia kompozycji.
 5. Umiejętność doboru i lokowania roślin biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze i infrastrukturalne powierzchni.
 6. Znajomość czynników wpływających na wzrost i rozwój roślin.
 7. Wiedza na temat podziału szaty roślinnej na grupy.
 8. Wiedza na temat funkcji szaty roślinnej w ogrodzie.
 9. Podstawowa wiedza na temat cech plastycznych roślin.
 10. Znajomość procesu zakładania ogrodu, w tym umiejętność przygotowania terenu i gleby, zakładanie rabat, kwietników, palikowanie i sadzenie drzew.
 11. Znajomość sprzętu ogrodniczego i jego zastosowania.
 12. Dostosowanie prac pielęgnacyjnych do warunków atmosferycznych i sezonowości.
 13. Podstawowa wiedza na temat ochrony roślin.
 14. Znajomość rodzajów i metod nawadniania i melioracji.
38Logistyk
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Zaopatrzenie i magazyn
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/LK 20043.13 Logistyk- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w branży TSL (Transport- Spedycja-Logistyka)

Certyfikat ICVC/LK 20043.13 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Logistyk.
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca organizowania transportu samochodowego
 2. Wiedza dotycząca organizowania transportu lotniczego
 3. Wiedza dotycząca organizowania transportu kolejowego
 4. Znajomość dokumentacji przewozowej
 5. Umiejętność sporządzania dokumentacji transportowej, ubezpieczeniowej
 6. Znajomość przepisów prawnych dotyczących transportu
 7. Umiejętność pozyskiwania zleceń
 8. Wysokie kompetencje interpersonalne – komunikatywność
 9. Umiejętność prowadzenia rozmowy telefonicznej – struktura rozmowy wychodzącej i przychodzącej
 10. Wiedza dotycząca prowadzenia spotkań biznesowych
 11. Umiejętności negocjacyjne – znajomość faz i technik negocjacyjnych
 12. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 13. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 14. Duża odporność na stres – radzenie sobie ze stresem
 15. Umiejętność planowania i zarządzania sobą w czasie
39Magazynier
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Zaopatrzenie i magazyn
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/MA 20003.18 Magazynier – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych
i innych obiektach.

Certyfikat ICVC/MA 20003.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Znajomość urządzeń do pomiaru, kontroli i regulacji warunków klimatycznych w magazynach.
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
40Magazynier - z elementami pracownika utrzymania czystosci
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Zaopatrzenie i magazyn
Efekt szkolenia:
Efekt szkolenia:
Program szkolenia:
 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Znajomość urządzeń do pomiaru, kontroli i regulacji warunków klimatycznych w magazynach.
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
 16. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
 17. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku
 18. Umiejętność zastosowania odpowiednich technologii sprzątania
 19. Umiejętność dostosowania metod sprzątania do sprzątanych obiektów
 20. Znajomość zasad utrzymania czystości w domach mieszkalnych, biurach i magazynach, halach produkcyjnych, obiektach użyteczności publicznej oraz innych obiektach budowlanych
41Magazynier/Pracownik Biurowy
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Zaopatrzenie i magazyn
Efekt szkolenia:
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/MPB 20021.57 Magazynier/Pracownik Biurowy – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych i innych obiektach.

Certyfikat ICVC/MPB 20021.57 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier/Pracownik Biurowy.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Znajomość urządzeń do pomiaru, kontroli i regulacji warunków klimatycznych w magazynach.
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
 16. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 17. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 18. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
42Magazynier z elementami Pracy biurowej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Zaopatrzenie i magazyn
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/MAB 20403.24 Magazynier z el. Pracy biurowej- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych i innych obiektach.

Certyfikat ICVC/MAB 20403.24 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier z el. Pracy biurowej.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Znajomość urządzeń do pomiaru, kontroli i regulacji warunków klimatycznych w magazynach.
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
 16. Szeroko pojęta wiedza na temat obsługi klienta
43Magazynier/Pracownik Gospodarczy
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Zaopatrzenie i magazyn
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/MPG 20021.49 Magazynier/Pracownik Gospodarczy – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia.

Certyfikat ICVC/MPG 20021.49 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier/Pracownik Gospodarczy.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Magazynier/Pracownik Gospodarczy
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 5. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych
 6. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 7. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 8. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 9. Dozorowanie instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 10. Wykonywanie prostych prac naprawczych i prac awaryjnych
 11. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego
 12. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej
 13. Wykonywanie prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych
 14. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu
 15. Umiejętność odbioru i nadania przesyłek kurierskich i pocztowych
44Magazynier z elementami Sprzedaży
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Zaopatrzenie i magazyn
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/MES 20021.42 Magazynier z el. Sprzedaży – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych i innych obiektach.

Certyfikat ICVC/MES 20021.42 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier z el. Sprzedaży.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu oraz przepisów BHP
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Wiedza na temat obsługi kas fiskalnych
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
 16. Wiedza na temat obsługi klienta
 17. Szeroko pojęta wiedza z zakresu sprzedaży
45Magazynier z Obsługą Kasy Fiskalnej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Zaopatrzenie i magazyn
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ MKF 20020.04 Magazynier z Obsługą Kasy Fiskalnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych
i innych obiektach.

Certyfikat ICVC/MKF 20020.04 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier z Obsługą Kasy Fiskalnej.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu oraz przepisów BHP
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Wiedza na temat obsługi kas fiskalnych
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej
46Magazynier z Obsługą Kas Fiskalnych i Programu do Fakturowania
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Zaopatrzenie i magazyn
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/MKFF 20021.06 Magazynier z Obsługą Kas Fiskalnych i Programu do Fakturowania-potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych
i innych obiektach.

Certyfikat ICVC/MKFF 20021.06 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier z Obsługą Kas Fiskalnych i Programu do Fakturowania.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Znajomość urządzeń do pomiaru, kontroli i regulacji warunków klimatycznych w magazynach.
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
 16. Szeroko pojęta wiedza na temat obsługi klienta
 17. Wiedza z zakresu obsługi kasy fiskalnej
47Magazynier z elementami E-marketingu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Zaopatrzenie i magazyn
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/MES 20023.42 Magazynier z el. E-marketingu- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych
i innych obiektach.

Certyfikat ICVC/MES 20023.42 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier z el. E-marketingu.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu oraz przepisów BHP
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Wiedza z zakresu wsparcia sprzedaży w sklepie online lub offline przez kierowanie do sklepu użytkowników, promocji specjalnych ofert, nowych promocji, remarketingu
 14. Umiejętność budowania zasięgu i wzmacniania rozpoznawalności marki, świadomości podejmowanych przez nią inicjatyw, nowych produktów czy ofert
 15. Wiedza na temat public relations
 16. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 17. Znajomość zagadnień z zakresu marketingu i reklamy
48Magazynier z Obsługą Klienta
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Zaopatrzenie i magazyn
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/MOK 20020.02 Magazynier z Obsługą Klienta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych
i innych obiektach.

Certyfikat ICVC/MOK 20020.02 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier z Obsługą Klienta.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Znajomość urządzeń do pomiaru, kontroli i regulacji warunków klimatycznych w magazynach.
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
 16. Szeroko pojęta wiedza na temat obsługi klienta
49Magazynier z Obsługą Komputera
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Zaopatrzenie i magazyn
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/MOK 20021.69 Magazynier z Obsługą Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych
i innych obiektach.

Certyfikat ICVC/MOK 20021.69 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier z Obsługą Komputera.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Znajomość urządzeń do pomiaru, kontroli i regulacji warunków klimatycznych w magazynach.
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
 16. Umiejętność obsługi komputera
50Marketing i Sprzedaż z Obsługą Kasy Fiskalnej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/MSK 20020.31 Marketing i Sprzedaż z Obsługą Kasy Fiskalnej– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/MSK 20020.31 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Marketing i Sprzedaż z Obsługą Kasy Fiskalnej.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Marketing i Sprzedaż z Obsługą Kasy Fiskalnej
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 4. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 5. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 6. Rozumienie znaczenia promocji dla przedsiębiorstwa i umiejętność rozróżnienia jej form.
 7. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji.
 8. Znajomość podstawowych założeń zasad ofensywnej reklamy.
 9. Umiejętność zrozumienia specyfiki akwizycji oraz jej podstawowych zasad.
 10. Rozumienie istoty i specyfiki Public Relations oraz wykorzystywanych w działaniu środków.
 11. Znajomość form promocji uzupełniającej oraz celów, cech i rodzajów sponsoringu.
 12. Znajomość założeń programu działań przedsiębiorstwa w zakresie promocji oraz umiejętność opracowania skutecznego planu takich działań.
 13. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 14. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 15. Widza na temat sprzedaży internetowej
 16. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 19. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej
51Microsoft Azure – implementacja i wdrażanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/MA 20582.00 Microsoft Azure – implementacja i wdrażanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadających aplikacje internetowe, branży informatycznej czy działach bankowych.

Certyfikat ICVC/MA 20582.00 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Microsoft Azure – implementacja i wdrażanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat protokołów internetowych oraz ich działania
 2. Wiedza na temat technologii webowych oraz ich działania
 3. Wiedza dotycząca bezpieczeństwa aplikacji webowych
 4. Znajomość technologii i środowisk obsługiwanych przez Azure App Service
 5. Umiejętność wirtualizacji w Microsoft Azure
 6. Wiedza dotycząca usługi AKS (Azure Kubernetes Service)
 7. Umiejętność uruchomienia aplikacji w środowisku Node.js z wykorzystaniem usługi Azure App Service i Azure Cognitive Search
 8. Wiedza na temat przechowywania zasobów aplikacji internetowych – Azure Blob Storage
 9. Umiejętność przygotowania aplikacji w środowisku uruchomieniowym Node.js do obsługi zasobów w Azure Blob Storage
 10. Umiejętność publikacji w chmurze Microsoft Azure
52Moderator Design Thinking
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: 0
Efekt szkolenia:
SUPLEMENT do Certyfikatu ICVC/MDT 20020.47 Moderator Design Thinking

potwierdza efekty uczenia się osiągnięte przez uczestnika szkolenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Program szkolenia:
 1. W ZAKRESIE WIEDZY:
 1. Posiada wiedzę na temat zjawisk zachodzących w firmach i organizacjach
 2. Zna warunki i możliwości podnoszenia efektywności i odkrywania prawdziwych potrzeb klientów
 3. Zna etapy metody Design Thinking: empatię, definiowanie, generowanie i selekcję pomysłów, prototypowanie i testowanie
 4. Posiada wiedzę z zakresu podstawowych metod, technik i narzędzi wspierających proces Design Thinking w pracy Moderatora
 5. Zna rolę, zadania i wyzwania w pracy Moderatora
 6. Posiada wiedzę z zakresu procesu grupowego
 7. Zna zasady efektywnej komunikacji – aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, budowanie odpowiednich pytań
W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Posiada umiejętności autoprezentacyjne
 2. Potrafi występować publicznie
 3. Potrafi stosować metody, techniki oraz narzędzia wspierające proces Design Thinking w na poszczególnych etapach procesu
 4. Posiada umiejętności potrzebne do prowadzenia warsztatów i procesów z grupą metodą design thinking
 5. Potrafi przeprowadzić spotkanie
 6. Potrafi dopasować metody Design thinking w różnych typów organizacji
 7. Posiada umiejętność zwiększenia potencjału innowacyjnego organizacji
 8. Posiada umiejętność zwiększenia puli wartościowych pomysłów podczas spotkań kreatywnych
W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
 1. Zna zasady prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 2. Podsiada wysokie umiejętności interpersonalne – umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, obserwacji, kompetencje interpersonalne, asertywność, umiejętność znajdowania kompromisu i łagodzenia konfliktów
 3. Posiada pewność siebie, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
 4. Zna zasady prowadzenia korespondencji mailowej
 5. Potrafi pracować w zespole.
 6. Przestrzega zasad kultury i etyki.
53Monter urządzeń Energii Odnawialnej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/MEO 20005.23 Monter Urządzeń Energii Odnawialnej- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/MEO 20005.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Monter Urządzeń Energii Odnawialnej.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat odnawialnych źródeł energii, ich rodzajów oraz regulacji prawnych.
 2. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 3. Znajomość podstaw konstrukcji i przeglądu urządzeń energetyki słonecznej.
 4. Wiedza na temat kolektorów słonecznych, ich budowy i rodzajów.
 5. Umiejętność wykorzystywania energii słonecznej z kolektorów. Dobór kolektorów słonecznych.
 6. Znajomość elementów instalacji solarnej, doboru oraz rodzajów.
 7. Znajomość schematów instalacji solarnych.
 8. Umiejętność doboru rodzaju, zasady działania dolnego oraz górnego źródła pompy ciepła.
 9. Znajomość pojęcia fotowoltaniki, rodzajów ogniw fotowoltaicznych; rodzajów połączeń oraz systemów fotowoltaicznych.
 10. Znajomość zasady i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
 11. Umiejętność montażu systemów fotowoltaicznych i systemów zintegrowanych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.
 12. Znajomość technologii robót instalacyjnych; montażu i demontażu urządzeń solarnych.
 13. Umiejętność doboru, montażu oraz demontażu pomp ciepła.
 14. Znajomość technik sprzedaży oraz pozyskiwania klientów branży OZE.
54MS Excel - podstawy dostępności cyfrowej arkuszy kalkulacyjnych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/MSE 20065.08 MS Excel - podstawy dostępności cyfrowej arkuszy kalkulacyjnych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/MSE 20065.08 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu MS Excel - podstawy dostępności cyfrowej arkuszy kalkulacyjnych.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 2. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 3. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 4. Wiedza na temat dostępności cyfrowej
 5. Umiejętność tworzenia dostępnych treści w MS Excel
 6. Umiejętność formatowania komórek i ich zawartości
 7. Umiejętność sprawdzania ułatwień dostępu
 8. Umiejętność wykrywania problemów z dostępnością dokumentów na podstawie dostępnych na rynku rozwiązań
 9. Umiejętność wykrywania problemów z dostępnością w pakiecie MS Office
 10. Wiedza z zakresu procesu planowania zapewnienia dostępności cyfrowej
 11. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 12. Umiejętność pracy w zespole
 13. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
55Obsługa baz danych Access
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/OBA 27002.87 Obsługa baz danych Access- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w prywatnych przedsiębiorstwach, placówkach państwowych, działach analitycznych, audytorskich, informatycznych .

Certyfikat ICVC/OBA 27002.87 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa baz danych Access.
Program szkolenia:
 1. Znajomość podstaw programu Microsoft Access
 2. Wiedza na temat przydatnych skrótów klawiaturowych w pracy z bazami danych.
 3. Znajomość zasad tworzenia wydajnych i efektywnych baz.
 4. Umiejętność pracy z tabelami
 5. Umiejętność przygotowania i obsługi formularzy
 6. Umiejętność pobierania danych ze źródeł zewnętrznych
 7. Znajomość kwerendy w Microsoft Access
 8. Umiejętność zabezpieczania bazy danych hasłem
56Obsługa klienta z obsługą programu Auto Cad
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/OKAC 20340.60 Obsługa klienta z obsługą programu Auto Cad potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach zajmujących się projektowaniem maszyn i wnętrz, urbanistyką, geodezją, elektroniką itp.

Certyfikat ICVC/OKAC 20340.60 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa klienta z obsługą programu Auto Cad.
Program szkolenia:
 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Obsługa klienta z obsługą programu Auto Cad
 2. Znajomość zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż. i ergonomii obowiązujących na stanowisku pracy wyposażonym w komputer
 3. Wiedza na temat zasad wykonywania rysunków 2D i 3D
 4. Znajomość programu Auto Cad
 5. Umiejętność korzystania z funkcji i narzędzi dostępnych w oprogramowaniu Auto Cad
 6. Wiedza na temat zasad posługiwania się programem Auto Cad
 7. Znajomość wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowego wykonywania rysunku 2D/3D
 8. Umiejętność dostosowywania rysunków do potrzeb zamawiającego i wymogów technicznych
 9. Umiejętność przygotowywania rysunków do druku
 10. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 11. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej i telefonicznej
 12. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 13. Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 14. Umiejętność samodzielnego planowania pracy
 15. Umiejętność pracy w zespole projektowym
57Obsługa Klienta
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: 0
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/OK 20002.19 Obsługa Klienta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, administracyjnych, handlowych, jako wsparcie sprzedaży, w back office.

Certyfikat ICVC/OK 20002.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa Klienta.
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 4. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 5. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 6. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej – netykieta
 8. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 9. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 10. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 11. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 12. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 13. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 14. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 15. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 16. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
58Obsługa Klienta z Elementami Pracy Biurowej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/OKB 20002.28 Obsługa Klienta z Elementami Pracy Biurowej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym.

Certyfikat ICVC/OKB 20002.28 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa Klienta z Elementami Pracy Biurowej.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat specyfiki i organizacji pracy na stanowisku Obsługa Klienta z Elementami Pracy Biurowej
 2. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek
 3. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów
 4. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym
 5. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych
 6. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów
 7. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii
 8. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 9. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej i handlowej
 10. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej
 11. Umiejętność pracy w zespole
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 13. Wiedza na temat public relations
 14. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 15. Podstawowa wiedza na temat prawa pracy
 16. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność
 17. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 18. Umiejętność pracy pod presją czasu.
59Specjalista ds. Obsługi Klienta z elementami Magazynowania
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Zaopatrzenie i magazyn
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SOKM 20023.20 Specjalista ds. Obsługi Klienta z el. Magazynowania- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, administracyjnych, handlowych, jako wsparcie sprzedaży, w back office.

Certyfikat ICVC/SOKM 20023.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Obsługi Klienta z el. Magazynowania.
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 4. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 5. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 6. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej – netykieta
 8. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 9. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 10. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 11. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 12. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 13. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 14. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
 15. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 16. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 17. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 18. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
60Obsługa Sklepu Internetowego
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/OSI 20021.21 Obsługa Sklepu Internetowego– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/OSI 20021.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa Sklepu Internetowego.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Obsługa Sklepu Internetowego
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Wiedza z zakresu uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych
 5. Wiedza z zakresu reklamacji oraz zwrotu
 6. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 7. Umiejętność obsługi komputera
 8. Szeroko pojęta wiedza z zakresu obsługi sklepu internetowego
 9. Znajomość Prestashop
 10. Wiedza na temat public relations
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 12. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 13. Umiejętność pracy w zespole
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
61Ogrodnik
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/OG 20001.30 Ogrodnik – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach dbających o zieleń publiczną i tereny zielone, prywatnych firmach zakładających ogrody, zajmujących się ich pielęgnacją i konserwacją.

Certyfikat ICVC/OG 20001.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Ogrodnik.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Ogrodnika.
 2. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z tworzeniem koncepcji ogrodu, w tym stylów ogrodów oraz pojęcia siatki i jej wykorzystania w projektowaniu.
 3. Umiejętność funkcjonalnego podziału ogrodu.
 4. Umiejętność stylizowania ogrodu oraz tworzenia kompozycji.
 5. Umiejętność doboru i lokowania roślin biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze i infrastrukturalne powierzchni.
 6. Znajomość czynników wpływających na wzrost i rozwój roślin.
 7. Wiedza na temat podziału szaty roślinnej na grupy.
 8. Wiedza na temat funkcji szaty roślinnej w ogrodzie.
 9. Podstawowa wiedza na temat cech plastycznych roślin.
 10. Znajomość procesu zakładania ogrodu, w tym umiejętność przygotowania terenu i gleby, zakładanie rabat, kwietników, palikowanie i sadzenie drzew.
 11. Znajomość sprzętu ogrodniczego i jego zastosowania.
 12. Dostosowanie prac pielęgnacyjnych do warunków atmosferycznych i sezonowości.
 13. Podstawowa wiedza na temat ochrony roślin.
 14. Znajomość rodzajów i metod nawadniania i melioracji.
62Operatora Wprowadzania Danych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: 0
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/OD 20001.22 Operator Wprowadzania Danych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/OD 20001.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Operatora Wprowadzania Danych.
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca wprowadzania i przetwarzania informacji analogowych
 2. Wiedza dotycząca wprowadzania i przetwarzania informacji cyfrowych
 3. Znajomość zasad przechowywania i archiwizowania informacji z wykorzystaniem odpowiednich nośników danych
 4. Wiedza z zakresu wprowadzania danych za pomocą urządzeń zewnętrznych, np. skaner
 5. Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego
 6. Znajomość arkuszy kalkulacyjnych
 7. Znajomość podstawowych funkcji programów CRM
 8. Umiejętność tworzenia nowych rekordów i edytowania istniejących
 9. Wiedza z zakresu kompresowania danych
 10. Wiedza na temat zarządzania danymi w komputerze
 11. Umiejętność posługiwania się podstawowym oprogramowaniem użytkowym, służącym do wprowadzania, przetwarzania i wyprowadzania informacji
 12. Znajomość oprogramowania operacyjnego i systemowego
 13. Znajomość zasad zapewniających bezpieczeństwo usług informacyjnych
 14. Umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
63Opiekun Dzieci i Osób Starszych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Opieka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ODS 20002.21 Opiekun Dzieci i Osób Starszych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/ODS 20002.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Dzieci i Osób Starszych.
Program szkolenia:
 1. Podstawowa wiedza na temat roli opiekuna osoby zależnej.
 2. Wiedza z zakresu form opieki i pomocy dla osób zależnych w Polsce.
 3. Znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka oraz odrębności u dzieci.
 4. Znajomość procesu zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
 5. Znajomość czynników sprzyjających aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
 6. Podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Podstawowa wiedza z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób w różnym wieku.
 8. Znajomość praktycznego wykorzystania zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
 9. Umiejętność organizacji wolnego czasu podopiecznym.
 10. Umiejętność motywowania osoby zależnej do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
 11. Umiejętność rozpoznawania możliwości i ograniczeń człowieka, występujących w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
 12. Umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
 13. Umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznej oraz warunków i problemów osoby zależnej.
 14. Umiejętność udzielenia wsparcia emocjonalnego osobom zależnym, potrzebującym pomocy.
 15. Umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania zasobów środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą zależną.
64Opiekun Osób Starszych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Opieka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/OOS 20002.22 Opiekun Osób Starszych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/OOS 20002.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Osób Starszych.
Program szkolenia:
 1. Podstawowa wiedza na temat roli opiekuna osoby zależnej.
 2. Wiedza z zakresu form opieki i pomocy dla osób zależnych w Polsce.
 3. Znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka.
 4. Znajomość procesu zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
 5. Znajomość czynników sprzyjających aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
 6. Podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Podstawowa wiedza z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób w różnym wieku.
 8. Znajomość praktycznego wykorzystania zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
 9. Umiejętność organizacji wolnego czasu podopiecznym.
 10. Umiejętność motywowania osoby zależnej do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
 11. Umiejętność rozpoznawania możliwości i ograniczeń człowieka, występujących w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
 12. Umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
 13. Umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznej oraz warunków i problemów osoby zależnej.
 14. Umiejętność udzielenia wsparcia emocjonalnego osobom zależnym potrzebującym pomocy.
 15. Umiejętność rozpoznania i wykorzystania zasobów środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą zależną.
65Opiekun Dzieci i Osób Starszych z Animacją Czasu Wolnego
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Opieka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ODS 20002.22 Opiekun Dzieci i Osób Starszych z Animacją Czasu Wolnego- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/ODS 20002.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Dzieci i Osób Starszych z Animacją Czasu Wolnego.
Program szkolenia:
 1. Podstawowa wiedza na temat roli opiekuna osoby zależnej.
 2. Wiedza z zakresu form opieki i pomocy dla osób zależnych w Polsce.
 3. Znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka oraz odrębności u dzieci.
 4. Znajomość procesu zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
 5. Znajomość czynników sprzyjających aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
 6. Podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Podstawowa wiedza z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób w różnym wieku.
 8. Znajomość praktycznego wykorzystania zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
 9. Umiejętność organizacji wolnego czasu podopiecznym.
 10. Umiejętność motywowania osoby zależnej do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
 11. Umiejętność rozpoznawania możliwości i ograniczeń człowieka, występujących w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
 12. Umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
 13. Umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznej oraz warunków i problemów osoby zależnej.
 14. Umiejętność udzielenia wsparcia emocjonalnego osobom zależnym, potrzebującym pomocy.
 15. Znajomość pojęcia, aspekty i problematyka wolnego czasu w kontekście pedagogicznym
 16. Wiedza z zakresu form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
 17. Wiedza z zakresu pedagogiki zabawy, w tym: zasady, cechy i funkcje zabawy
 18. Znajomość zasad i metod stosowanych w pedagogice zabawy z uwzględnieniem wieku dzieci
 19. Znajomość gier i zabaw dostosowanych do wieku dzieci, w tym zabaw: integracyjnych i ruchowych
 20. Umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania zasobów środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą zależną.
66Opiekun Dzieci, Osób Starszych i Zależnych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Opieka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ODSZ 20020.41 Opiekun Dzieci, Osób Starszych i Zależnych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/ODSZ 20021.41 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Dzieci, Osób Starszych i Zależnych.
Program szkolenia:
 1. Podstawowa wiedza na temat roli opiekuna osoby zależnej.
 2. Wiedza z zakresu form opieki i pomocy dla osób zależnych w Polsce.
 3. Znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka oraz odrębności u dzieci.
 4. Znajomość procesu zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
 5. Znajomość czynników sprzyjających aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
 6. Podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Podstawowa wiedza z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób w różnym wieku.
 8. Znajomość praktycznego wykorzystania zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
 9. Umiejętność organizacji wolnego czasu podopiecznym.
 10. Umiejętność motywowania osoby zależnej do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
 11. Umiejętność rozpoznawania możliwości i ograniczeń człowieka, występujących w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
 12. Umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
 13. Umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznej oraz warunków i problemów osoby zależnej.
 14. Umiejętność udzielenia wsparcia emocjonalnego osobom zależnym, potrzebującym pomocy.
 15. Umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania zasobów środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą zależną.
67Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Opieka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/OS 20007.18 Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/ OS 20007.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej.
Program szkolenia:
 1. Podstawowa wiedza na temat roli opieki społecznej.
 2. Wiedza z zakresu form opieki i pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych w Polsce.
 3. Znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka.
 4. Znajomość procesu zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
 5. Znajomość czynników sprzyjających aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
 6. Wiedza z zakresu aktywizacji osób niepełnosprawnych.
 7. Podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 8. Podstawowa wiedza z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób w różnym wieku i osób niepełnosprawnych.
 9. Znajomość praktycznego wykorzystania zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
 10. Umiejętność organizacji wolnego czasu podopiecznym.
 11. Umiejętność motywowania osób starszych i niepełnosprawnych do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
 12. Umiejętność rozpoznawania możliwości i ograniczeń człowieka, występujących w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
 13. Umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
 14. Umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznej oraz warunków i problemów osoby starszej i niepełnosprawnej.
 15. Umiejętność udzielenia wsparcia emocjonalnego osobom starszym i niepełnosprawnym, potrzebującym pomocy.
 16. Umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania zasobów środowiska rodzinnego i instytucjonalnego w pracy z osobą starszą i niepełnosprawną rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą straszą i niepełnosprawną.
68Opiekun Osoby Zależnej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Opieka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/OOZ 20020.40 Opiekun Osoby Zależnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/OOZ 20020.40 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Osoby Zależnej.
Program szkolenia:
 1. Podstawowa wiedza na temat roli opieki społecznej.
 2. Wiedza z zakresu form opieki i pomocy dla osób zależnych w Polsce.
 3. Znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka.
 4. Znajomość procesu zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
 5. Znajomość czynników sprzyjających aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
 6. Wiedza z zakresu aktywizacji osób zależnych.
 7. Podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 8. Podstawowa wiedza z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób w różnym wieku i osób zależnych.
 9. Znajomość praktycznego wykorzystania zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
 10. Umiejętność organizacji wolnego czasu podopiecznym.
 11. Umiejętność motywowania osób starszych i niepełnosprawnych do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
 12. Umiejętność rozpoznawania możliwości i ograniczeń człowieka, występujących
 13. w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
 14. Umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
 15. Umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznej oraz warunków i problemów osoby zależnej.
 16. Umiejętność udzielenia wsparcia emocjonalnego osobom zależnym.
 17. Umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania zasobów środowiska rodzinnego i instytucjonalnego w pracy osobą zależną.
69Opiekun Osób Zależnych - Animator Czasu Wolnego
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Opieka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/OZCW 20028.19 Opiekun Osób Zależnych - Animator Czasu Wolnego- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Domach Kultury, prywatnych firmach prowadzących działalność z zakresu edukacji kulturalnej, animacji w placówkach dla osób niepełnosprawnych

Certyfikat ICVC/OZCW 20028.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Osób Zależnych - Animator Czasu Wolnego.
Program szkolenia:
 1. Znajomość pojęcia, aspekty i problematyka wolnego czasu w kontekście pedagogicznym
 2. Wiedza z zakresu form spędzania wolnego czasu przez osoby niepełnosprawne
 3. Wiedza z zakresu pedagogiki zabawy, w tym: zasady, cechy i funkcje zabawy
 4. Znajomość zasad i metod stosowanych w pedagogice zabawy z uwzględnieniem niepełnosprawności
 5. Znajomość gier i zabaw dostosowanych do wieku, w tym zabaw: integracyjnych i ruchowych
 6. Znajomość pojęcia pedagogika kultury, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji regionalnej, kulturalnej i międzykulturowej
 7. Wiedza z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, w tym istota pojęcia, cele i funkcje
 8. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami w pracy animatora czasu wolnego
 9. Znajomość form animacji kulturalnej
 10. Umiejętność przeprowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystaniem technik rękodzielniczych
 11. Otwartość i łatwość nawiązywania relacji
 12. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres
 13. Wysoka kultura osobista
 14. Wysoki poziom empatii
70Photoshop CC – poziom podstawowy
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SPH 20872.29 Photoshop CC – poziom podstawowy– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne projektantów, twórców stron internetowych, grafików, fotografów i kreatywnych profesjonalistów.

Certyfikat ICVC/SPH 20872.29 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do posługiwania się programem Photoshop CC na poziomie podstawowym.
Program szkolenia:
 1. Znajomość obszaru pracy w programie Adobe Photoshop (pasek narzędzi, pasek stanu, obszar roboczy, zmiany interfejsu.
 2. Umiejętność pracy na warstwach, stosowania stylów warstw, kopiowania warstw, opcji mieszania warstw.
 3. Umiejętność zmiany właściwości obiektu, sposobów zaznaczenia/selekcji, rysowania.
 4. Umiejętność stosowania filtrów do efektów specjalnych.
 5. Umiejętność wprowadzania i edycji tekstu, ustawienia tekstu, rasteryzacji.
 6. Wiedza na temat programu Photoshop – historia, zasady działania narzędzi i panelu opcji, poprawne tworzenie plików.
 7. Umiejętność automatyzacji pracy w Photoshopie.
 8. Znajomość bazy darmowych zdjęć- banki zdjęć, kredyty, pobieranie, rozpakowywanie, podział na rastry i wektory.
 9. Umiejętność pracy z grafiką wielkoformatową, ustawieniem specyfikacji drukarskiej.
 10. Umiejętność korzystania z dopasowania w Photoshopie, cieni, półcieni, HDR, przyciemniania i rozjaśniania elementów.
71Podstawy Księgowości
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PDK 20021.14– Podstawy Księgowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.

Certyfikat ICVC/PDK 20021.14 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Podstawy Księgowości.
Program szkolenia:
 1. Znajomość przepisów prawa oraz ustaw regulujących zagadnienia rachunkowości w Polsce
 2. Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 3. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 4. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 5. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych
 6. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników – rodzaje kont, sposoby księgowania
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 8. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 9. Wiedza dotycząca środków trwałych
 10. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 11. Znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień z obszaru rachunkowości, m.in.: operacje gospodarcze, rodzaje kont, metody zapisu księgowego, funkcje rachunkowości, dowody księgowe
 12. Wiedza na temat korygowania błędów księgowych – korekta, storno, dowody korygujące
 13. Umiejętności analityczne
 14. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
72Podstawy Sprzedaży Obsługą Kasy Fiskalnej.
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/OKF 20001.10 Podstawy Sprzedaży z Obsługą Kasy Fiskalnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/ OKF 20001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Podstawy Sprzedaży Obsługą Kasy Fiskalnej.
Program szkolenia:
 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Podstawy Sprzedaży z Obsługą Kasy Fiskalnej
 2. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 3. Znajomość procesu zakupu oraz umiejętność badania potrzeb klienta
 4. Wiedza na temat segmentacji rynku i modeli zachowań nabywców
 5. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 6. Wiedza z zakresu Obsługi klienta
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach sprzedażowych
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz odpowiedzialności prawno–skarbowej
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
73Pracownik Administracyjno-Biurowy
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PB 20001.27- Pracownik Administracyjno-Biurowy – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PB 20001.27 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Administracyjno-Biurowego.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.
74Pracownik Administracyjno-Biurowy z elementami Kadr i Płac
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ABKP 20021.07 Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Kadr i Płac- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo – księgowych, kancelariach i biurach doradztwa z zakresu księgowości i Human Resources.

Certyfikat ICVC/ABKP 20021.07 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Kadr i Płac.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Kadr i Płac
 2. Podstawowa wiedza z zakresu Prawa Pracy i zasad BHP
 3. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 4. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 5. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 6. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 7. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 8. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 9. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego
 10. Znajomość procedur tworzenia dokumentacji wynagrodzeń
 11. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy z zakresu rozliczeń publicznoprawnych
 12. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
 13. Wiedza na temat naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
 14. Obsługa programu Płatnik, Symfonia Kadry i Płace
 15. Wiedza dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych
 16. Umiejętność logicznego myślenia
 17. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 18. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
75Pracownik Administracyjno-Biurowy z elementami obsługi Klienta
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PBK 20020.38- Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Obsługi Klienta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PBK 20020.38jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Administracyjno-Biurowego z el. Obsługi Klienta.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 4. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 5. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 6. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 7. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 8. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 9. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 10. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 11. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 12. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 13. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.
 14. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 15. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 16. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 17. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 18. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
76Pracownik Administracyjno-Biurowy z modułem Obsługi Komputera
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PAB 20020.30 – Pracownik Administracyjno-Biurowy z Modułem Obsługi Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PAB 20020.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Biurowy z Modułem Obsługi Komputera.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms
 16. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.
77Pracownik Administracyjno-Biurowy z obsługą Komputera
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PAB 20020.30 – Pracownik Administracyjno-Biurowy z Obsługą Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PAB 20020.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Biurowy z Obsługą Komputera.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms
 16. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.
78Pracownik Administracyjno-Biurowy z elementami Sprzedaży i Marketingu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PBM 20009.10 Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Sprzedaży i Marketingu potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PBM 20009.1062 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Sprzedaży i Marketingu.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Sprzedaży i Marketingu
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 4. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 5. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 6. Rozumienie znaczenia promocji dla przedsiębiorstwa i umiejętność rozróżnienia jej form.
 7. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji.
 8. Znajomość podstawowych założeń zasad ofensywnej reklamy.
 9. Umiejętność zrozumienia specyfiki akwizycji oraz jej podstawowych zasad.
 10. Rozumienie istoty i specyfiki Public Relations oraz wykorzystywanych w działaniu środków.
 11. Znajomość form promocji uzupełniającej oraz celów, cech i rodzajów sponsoringu.
 12. Znajomość założeń programu działań przedsiębiorstwa w zakresie promocji oraz umiejętność opracowania skutecznego planu takich działań.
 13. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 14. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 15. Widza na temat sprzedaży internetowej
 16. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 19. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej
79Pracownik Administracyjno-Biurowy z obsługą Recepcji/Sekretariatu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PORS 20020.41- Pracownik Administracyjno-Biurowy z Obsługą Recepcji/Sekretariatu- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PORS 20020.41 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu P Pracownik Administracyjno-Biurowy z Obsługą Recepcji/Sekretariatu.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.
80Pracownik Administracyjno-Biurowy z elementami Rachunkowości i Księgowości
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PBF 20022.32 Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Rachunkowości i Księgowości potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym, usługowym lub finansowym na stanowiskach pracownika biurowego, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PBF 20022.32 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC, weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Rachunkowości i Księgowości.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Rachunkowości i Księgowości
 2. Umiejętność sporządzania dokumentacji administracyjnej
 3. Znajomość aktów prawnych regulujących organizację pracy jednostki
 4. Znajomość pojęć dokumentacji zewnętrznej i wewnętrznej
 5. Umiejętność przeprowadzania procesu archiwizacji dokumentów
 6. Umiejętność zakładania teczek rzeczowych
 7. Znajomość procedury przyjęcia interesanta
 8. Umiejętność optymalizacji czasy pracy
 9. Umiejętne wykorzystanie narzędzi usprawniających pracę jednostki administracyjnej
 10. Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości
 11. Podstawowa wiedza na temat środków gospodarczych, znajomość pojęć aktywa i pasywa
 12. Podstawowa wiedza na temat operacji gospodarczych
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Znajomość ogólnych przepisów PHP, w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
81Pracownik Administracyjno-Biurowy z obsługą Urządzeń Biurowych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PAU 20021.83 – Pracownik Administracyjno-Biurowy z Obsługą Urządzeń Biurowych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PAU 20021.83 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Biurowy z Obsługą Urządzeń Biurowych.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms
 16. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.
82Pracownik Administracyjno-Gospodarczy
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PAG 20020.63 Pracownik Administracyjno-Gospodarczy – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia.


Certyfikat ICVC/PAG 20020.63 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Gospodarczy.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Administracyjno-Gospodarczy
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Znajomość zasad prowadzenia i obsługi biura
 4. Wiedza z zakresu przepływu informacji, komunikacji i organizacji w biurze.
 5. Umiejętność organizacji planu dnia pracy, spotkań służbowych
 6. Znajomość rodzaju i obiegu dokumentacji biurowej.
 7. Znajomość procedur archiwizacyjnych
 8. Obsługa interesantów – znajomość technik radzenia sobie z trudnym klientem.
 9. Obsługa centrali telefonicznej.
 10. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (ksero, drukarka, skaner, fax).
 11. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 12. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych
 13. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 14. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 15. Dozorowanie instalacji dostarczających media do obiektu.
 16. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 17. Dozorowanie instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 18. Wykonywanie prostych prac naprawczych i prac awaryjnych
 19. Wykonywanie prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych
83Pracownik Biurowy z elementami HR
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/BH 20001.31- Pracownik Biurowy z el. HR – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/BIH 20001.31 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego z el. HR.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Znajomość Kodeksu Pracy
 7. Wiedza dotycząca procesów HR
 8. Znajomość zasad opracowania ścieżek kariery, oceny kompetencji
 9. Wiedza na temat systemu motywacji pracowników
 10. Znajomość zasad rozliczania czasu pracy, z uwzględnieniem urlopów i zwolnień lekarskich
 11. Umiejętność wystawiania zaświadczeń pracowniczych
 12. Znajomość zasad prowadzenia teczek pracowniczych
 13. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 14. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 15. Umiejętność pracy w zespole.
 16. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 17. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 18. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 19. Umiejętność pracy pod presją czasu.
84Pracownik Biurowy
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/BIU 20001.31- Pracownik Biurowy – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/BIU 20001.31 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
 7. Wiedza na temat podstawowych zagadnień ekonomii i prawa
 8. Wiedza na temat podstaw rachunkowości.
 9. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 10. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 11. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 12. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 13. Umiejętność pracy w zespole.
 14. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 15. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 16. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 17. Umiejętność pracy pod presją czasu.
85Pracownik Biurowy z elementami E-commerce i Marketingu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/BSM 20010.23 Pracownik Biurowy z el. E-commerce i Marketingu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach reklamowych, PR i innych branżach o profilu e-marketingowym.

Certyfikat ICVC/BSM 20010.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z el. E-commerce i Marketingu.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z el. E-commerce i Marketingu
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 14. Wiedza na temat public relations
 15. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 16. Umiejętność pracy w zespole
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
86Pracownik Biurowy branży OZE
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/BO 20002.22 Pracownik biurowy branży OZE – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/BO20002.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik biurowy branży OZE.
Program szkolenia:
 1. Podstawowa wiedza na temat branży OZE
 2. Podstawowa wiedza na temat technologii i produktów związanych z OZE: kolektor słoneczny, ogniwa fotowoltaiczne, energetyka wiatrowa, pompy ciepła, biomasa
 3. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 4. Znajomość standardów pracy pracownika biurowego
 5. Wiedza w zakresie obsługi programów biurowych na stanowisku pracy
 6. Umiejętność tworzenia i redagowania tekstów
 7. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym korespondencji seryjnej
 8. Umiejętność tworzenia arkuszy kalkulacyjnych
 9. Wiedza w zakresie tworzenia i analizowania raportów
 10. Podstawowa wiedza na temat baz danych
 11. Umiejętność tworzenia prezentacji i pokazów multimedialnych
 12. Zaawansowana wiedza na temat obsługi i konfiguracji urządzeń biurowych, w tym urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, faksów i czytników kodów
 13. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 14. Umiejętność zarządzania procedurami biurowymi
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska
87Pracownik Biurowy Małej Księgowości
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PMK 20010.22 Pracownik Biurowy Małej Księgowości potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.

Certyfikat ICVC/PMK 20010.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC, weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy Małej Księgowości.
Program szkolenia:
 1. Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 2. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 3. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 4. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych (w tym z tytułu podatków)
 5. Umiejętność sporządzania deklaracji podatkowych
 6. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 8. Wiedza dotycząca korygowania dokumentacji księgowej
 9. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 10. Wiedza dotycząca środków trwałych
 11. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 12. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – praca zespołowa
 13. Umiejętności analityczne
 14. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
88Pracownik Biurowy z Elementami Marketingu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PBM 20022.65 Pracownik Biurowy z Elementami Marketingu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w organizacjach posiadających dział marketingu na stanowiskach związanych z wdrażaniem i koordynowaniem działań marketingowych.

Certyfikat ICVC/PBM 20022.65 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Marketingu.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Marketingu
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu marketingu
 4. Umiejętność kredowania marki i marki produktu
 5. Znajomość narzędzi promocji
 6. Znajomość narzędzi marketingu
 7. Umiejętność tworzenia materiałów marketingowych
 8. Wiedza na temat public relations
 9. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy
 10. Umiejętność pracy w zespole
 11. Umiejętność myślenia kreatywnego
 12. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 13. Wiedza na temat zasad promocji i doskonalenia sprzedaży
 14. Znajomość podstawowych narzędzi w badaniach marketingowych oraz sposobów rozpoznawania potrzeb klienta
 15. Znajomość koncepcji marketingu i badań marketingowych
 16. Umiejętność rozpoznawania i analizowania potrzeb klientów
 17. Umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami
 18. Znajomość zasad pozycjonowania
89Pracownik Biurowy z Elementami E-marketingu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/BEM 20001.10 Pracownik Biurowy z Elementami E-marketingu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach reklamowych, PR i innych branżach o profilu e-marketingowym.

Certyfikat ICVC/BEM 20001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami E-marketingu.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami E-marketingu
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy w marketingu
 4. Wiedza z zakresu różnorodności form reklamy internetowej
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, gromadzenia danych i identyfikacji osób w internecie
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 8. Wiedza z zakresu wsparcia sprzedaży w sklepie online lub offline przez kierowanie do sklepu użytkowników, promocji specjalnych ofert, nowych promocji, remarketingu
 9. Umiejętność budowania zasięgu i wzmacniania rozpoznawalności marki, świadomości podejmowanych przez nią inicjatyw, nowych produktów czy ofert
 10. Wiedza na temat public relations
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 12. Znajomość zagadnień z zakresu marketingu i reklamy
 13. Umiejętność pracy w zespole
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
90Pracownik Biurowy z elementami Fakturowania
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/BIU 20001.33- Pracownik Biurowy z el. Fakturowania – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/BIU 20001.33 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego z el. Fakturowania.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
 7. Umiejętność wystawia faktur oraz wprowadza ich do systemu księgowego
 8. Umiejętność prawidłowej korekty faktury
 9. Umiejętność sprawnej kontroli obiegu dokumentacji sprzedażowej, handlowej oraz generowaniem raportów
 10. Podstawowa wiedza na temat środków oraz operacji gospodarczych
 11. Wiedza na temat podstawowych zagadnień ekonomii i prawa
 12. Wiedza na temat podstaw rachunkowości
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 14. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 15. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 16. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 17. Umiejętność pracy w zespole.
 18. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
91Pracownik Biurowy z elementami HR
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/BH 20001.31- Pracownik Biurowy z el. HR – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/BIH 20001.31 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego z el. HR.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Znajomość Kodeksu Pracy.
 7. Wiedza dotycząca procesów HR.
 8. Znajomość zasad opracowania ścieżek kariery, oceny kompetencji.
 9. Wiedza na temat systemu motywacji pracowników.
 10. Znajomość zasad rozliczania czasu pracy, z uwzględnieniem urlopów i zwolnień lekarskich.
 11. Umiejętność wystawiania zaświadczeń pracowniczych.
 12. Znajomość zasad prowadzenia teczek pracowniczych.
 13. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta.
 14. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 15. Umiejętność pracy w zespole.
 16. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 17. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 18. Umiejętność zarządzania czasem własnym - priorytetyzacja zadań.
 19. Umiejętność pracy pod presją czasu.
92Pracownik Biurowy z Elementami Finansowymi
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PBF 20001.32 Pracownik Biurowy z Elementami Finansowymi – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach pracownika biurowego, stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/ICVC/PBF 20001.32 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Finansowymi.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat specyfiki i organizacji pracy biurowej
 2. Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 3. Wiedza na temat ochrony informacji niejawnych
 4. Umiejętność redagowania pism – protokół, sprawozdanie, zaproszenie, zaświadczenie, upoważnienie i inne
 5. Znajomość prawa pracy – rodzaje umów o pracę, zwolnienia lekarskie, rozwiązanie umowy o pracę
 6. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 9. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 10. Wiedza na temat roli komunikacji pozawerbalnej w kontaktach międzyludzkich – kontakt wzrokowy, gesty, mimika twarzy
 11. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i umiejętność ich przezwyciężania
 12. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 13. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 14. Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i zasad rachunkowości
 15. Wiedza z zakresu socjologii i psychologii pracy
 16. Znajomość ogólnych przepisów PHP, w tym ochrony przeciwpożarowej
 17. i ochrony środowiska
93Pracownik Biurowy z elementami Grafiki Komputerowej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/BGK 20001.15- Pracownik Biurowy z elementami Grafiki Komputerowej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, agencjach reklamowych, wydawnictwach, firmach informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym.

Certyfikat ICVC/BGK 20001.15 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego z elementami Grafiki Komputerowej.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
 7. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 8. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 9. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 10. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 11. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 12. Umiejętność wykonania montażu obrazów graficznych, z zastosowaniem dostępnych narzędzi
 13. Znajomość programów graficznych, np.: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, QuarkXpress, Corel Draw i InDesign, in.
 14. Umiejętność tworzenia grafiki wektorowej
 15. Umiejętność doboru barw w celu uzyskania wymaganego efektu kolorystycznego
 16. Wysoki poziom kreatywności
 17. Umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu
94Pracownik Biurowy z elementami Kadr i Płac
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PKP 20010.21 Pracownik Biurowy z el. Kadr i Płac- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo – księgowych, kancelariach i biurach doradztwa z zakresu księgowości i Human Resources.

Certyfikat ICVC/PKP 20010.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z el. Kadr i Płac.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z el. Kadr i Płac
 2. Podstawowa wiedza z zakresu Prawa Pracy i zasad BHP
 3. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 4. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 5. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 6. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 7. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego
 8. Znajomość procedur tworzenia dokumentacji wynagrodzeń
 9. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy z zakresu rozliczeń publicznoprawnych
 10. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
 11. Wiedza na temat naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
 12. Obsługa programu Płatnik, Symfonia Kadry i Płace
 13. Wiedza dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych
 14. Umiejętność logicznego myślenia
 15. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 16. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
95Pracownik Biurowy z Elementami Kadr i Płac, Księgowości i obsługą Komputera
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PBO 20710.71 Pracownik Biurowy z Elementami Kadr i Płac, Księgowości i Obsługą Komputera- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo – księgowych, kancelariach i biurach doradztwa z zakresu księgowości i Human Resources.

Certyfikat ICVC/PBO 20710.71 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Kadr i Płac, Księgowości i Obsługą Komputera.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Kadr i Płac, Księgowości i Obsługą Komputera
 2. Podstawowa wiedza z zakresu Prawa Pracy i zasad BHP
 3. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 4. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 5. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 6. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 7. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego
 8. Znajomość procedur tworzenia dokumentacji wynagrodzeń
 9. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy z zakresu rozliczeń publicznoprawnych
 10. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
 11. Wiedza na temat naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
 12. Obsługa programu Płatnik, Symfonia Kadry i Płace
 13. Wiedza dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych
 14. Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości i księgowości
 15. Podstawowa wiedza na temat środków gospodarczych, znajomość pojęć aktywa i pasywa
 16. Podstawowa wiedza na temat operacji gospodarczych
 17. Umiejętność logicznego myślenia
 18. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 19. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
 20. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 21. Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera
96Pracownik Biurowy z elementami Kadr i Płac oraz Księgowości
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PKPK 20020.36 Pracownik Biurowy z el. Kadr i Płac oraz Księgowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo – księgowych, kancelariach i biurach doradztwa z zakresu księgowości i Human Resources.

Certyfikat ICVC/PKPK 20020.36 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z el. Kadr i Płac oraz Księgowości
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z el. Kadr i Płac oraz Księgowości
 2. Podstawowa wiedza z zakresu Prawa Pracy i zasad BHP
 3. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 4. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 5. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 6. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 7. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego
 8. Znajomość procedur tworzenia dokumentacji wynagrodzeń
 9. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy z zakresu rozliczeń publicznoprawnych
 10. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
 11. Wiedza na temat naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
 12. Obsługa programu Płatnik, Symfonia Kadry i Płace
 13. Wiedza dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych
 14. Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości i księgowości
 15. Podstawowa wiedza na temat środków gospodarczych, znajomość pojęć aktywa i pasywa
 16. Podstawowa wiedza na temat operacji gospodarczych
 17. Umiejętność logicznego myślenia
 18. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 19. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
97Pracownik Biurowy z Elementami Księgowości
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PBK 20001.32 Pracownik Biurowy z Elementami Księgowości potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym, usługowym lub finansowym na stanowiskach pracownika biurowego, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/ICVC/PBK 20001.32 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC, weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Księgowości.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Księgowości
 2. Umiejętność sporządzania dokumentacji administracyjnej
 3. Znajomość aktów prawnych regulujących organizację pracy jednostki
 4. Znajomość pojęć dokumentacji zewnętrznej i wewnętrznej
 5. Umiejętność przeprowadzania procesu archiwizacji dokumentów
 6. Umiejętność zakładania teczek rzeczowych
 7. Znajomość procedury przyjęcia interesanta
 8. Umiejętność optymalizacji czasy pracy
 9. Umiejętne wykorzystanie narzędzi usprawniających pracę jednostki administracyjnej
 10. Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości
 11. Podstawowa wiedza na temat środków gospodarczych, znajomość pojęć aktywa i pasywa
 12. Podstawowa wiedza na temat operacji gospodarczych
 13. Znajomość ogólnych przepisów PHP, w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
98Pracownik Biurowy z Elementami Logistyki
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PBL 20001.32 – Pracownik Biurowy z Elementami Logistyki – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w przedsiębiorstwach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach operacyjnych, związanych z logistyką i administracją.

Certyfikat ICVC/PBL 20001.32 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego z Elementami Logistyki.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska
 2. Wiedza z zakresu strategicznych aspektów związanych z logistyką
 3. Wiedza na temat strategii logistycznych
 4. Wiedza z zakresu komunikacji i transporcie w logistyce
 5. Wiedza z zakresu uwarunkowań działalności podstawowych gałęzi transportu (drogowego, kolejowego, morskiego, lotniczego, intermodalnego)
 6. Umiejętność organizacji procesu transportowo-spedycyjnego w transporcie morskim, transporcie kolejowym, transporcie drogowym i transporcie lotniczym
 7. Podstawowa wiedza z zakresu magazynowania dóbr, w tym funkcje i rodzaje magazynów, zagospodarowanie magazynów
 8. Znajomość procesów magazynowych i łańcuchów dostaw
 9. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, takich jak: komputery, plotery, drukarki, kserokopiarki, skanery
 10. Umiejętność obsługi urządzeń niezbędnych do obróbki, ochrony i oprawy dokumentów, w tym: laminatorów, bindownic, termobindownic
 11. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w zespole i w kontakcie z klientem
 12. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek
 13. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych, monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów oraz archiwizacji dokumentów
 14. Umiejętność pracy w zespole
 15. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność
 16. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 17. Umiejętność pracy pod presją czasu
99Pracownik Biurowy z obsługą Kasy Fiskalnej i obsługi Klienta
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PBFK 20121.90 Pracownik Biurowy z Obsługą Kasy Fiskalnej i Obsługi Klienta– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PBFK 20121.90 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Obsługą Kasy Fiskalnej i Obsługi Klienta.
Program szkolenia:
 1. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 2. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych
 3. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 4. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 5. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych.
 6. Umiejętność pracy w zespole
 7. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 8. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 9. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 10. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 11. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 12. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 14. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 15. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 16. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 17. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
100Pracownik Biurowy z obsługą Kasy Fiskalnej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/BEK 20001.10 Pracownik Biurowy z Obsługą Kasy Fiskalnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych z dostępem do kasy fiskalnej.

Certyfikat ICVC/BEK 20001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Obsługą Kasy Fiskalnej.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Obsługą Kasy Fiskalnej
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych.
 14. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 15. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 16. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
101Pracownik Biurowy z Elementami obsługi Klienta
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/BEO 20001.10 Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Klienta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/BEO 20001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Klienta.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Klienta
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 11. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych
 12. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 13. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 14. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych.
 15. Umiejętność pracy w zespole
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
102Pracownik Biurowy z Elementami obsługi Komputera
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/BEK 20001.11 Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Komputera– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/BEK 20001.11 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Komputera.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Komputera
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 14. Umiejętność pracy w zespole
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
103Pracownik Biurowy z elementami Obsługi Sekretariatu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PS 20001.29- Pracownik Biurowy z elementami Obsługi Sekretariatu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PS 20001.29 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z elementami Obsługi Sekretariatu.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat specyfiki i organizacji pracy biurowej
 2. Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – ustawa
 3. Wiedza na temat ochrony informacji niejawnych
 4. Umiejętność redagowania pism – protokół, sprawozdanie, zaproszenie, zaświadczenie, upoważnienie i inne
 5. Znajomość prawa pracy – rodzaje umów o pracę, zwolnienia lekarskie, rozwiązanie umowy o pracę
 6. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, zasady przedstawiania i tytułowania
 9. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 10. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 11. Wiedza na temat roli komunikacji pozawerbalnej w kontaktach międzyludzkich – kontakt wzrokowy, gesty, mimika twarzy
 12. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i umiejętność ich przezwyciężania
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie
104Pracownik Biurowy z elementami Rachunkowości i Księgowości
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PBRK 20072.12 Pracownik Biurowy z el. Rachunkowości i Księgowości potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym, usługowym lub finansowym na stanowiskach pracownika biurowego i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PBRK 20072.12 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC, weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z el. Rachunkowości i Księgowości.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z el. Rachunkowości i Księgowości
 2. Umiejętność sporządzania dokumentacji biurowej
 3. Znajomość aktów prawnych regulujących organizację pracy jednostki
 4. Znajomość pojęć dokumentacji zewnętrznej i wewnętrznej
 5. Umiejętność przeprowadzania procesu archiwizacji dokumentów
 6. Umiejętność zakładania teczek rzeczowych
 7. Znajomość procedury przyjęcia interesanta
 8. Umiejętność optymalizacji czasy pracy
 9. Umiejętne wykorzystanie narzędzi usprawniających pracę jednostki administracyjnej
 10. Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości
 11. Podstawowa wiedza na temat środków gospodarczych, znajomość pojęć aktywa i pasywa
 12. Podstawowa wiedza na temat operacji gospodarczych
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Znajomość ogólnych przepisów PHP, w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
105Pracownik Biurowy z elementami Rejestracji Medycznej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PRM 20020.43- Pracownik Biurowy z el. Rejestracji Medycznej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PRM 20020.43jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z el. Rejestracji Medycznej.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż.
 7. Znajomość zasad postępowania przy rejestracji Pacjenta w placówce medycznej.
 8. Znajomość zasad przechowywania dokumentacji medycznej.
 9. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 10. Znajomość zasad skutecznej komunikacji z Pacjentem/Klientem z różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych.
 11. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 12. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 13. Umiejętność pracy w zespole.
 14. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 15. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 16. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 17. Umiejętność pracy pod presją czasu.
106Pracownik Biurowy z Elementami Reklamy i Marketingu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PBR 20520.66 Pracownik Biurowy z Elementami Reklamy i Marketingu– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w organizacjach posiadających dział marketingu na stanowiskach związanych z wdrażaniem i koordynowaniem działań marketingowych.

Certyfikat ICVC/PBR 20520.66 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Reklamy i Marketingu.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Reklamy i Marketingu
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Umiejętność kredowania marki i marki produktu
 4. Znajomość narzędzi promocji
 5. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 6. Umiejętność tworzenia materiałów marketingowych
 7. Wiedza na temat public relations
 8. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy
 9. Umiejętność pracy w zespole
 10. Umiejętność myślenia kreatywnego
 11. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 12. Wiedza na temat zasad promocji i doskonalenia sprzedaży
 13. Znajomość podstawowych narzędzi w badaniach marketingowych oraz sposobów rozpoznawania potrzeb klienta
 14. Znajomość koncepcji marketingu i badań marketingowych
 15. Umiejętność rozpoznawania i analizowania potrzeb klientów
 16. Umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami
 17. Znajomość zasad pozycjonowania
 18. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji
 19. Znajomość podstawowych założeń modelu AIDA oraz zasad ofensywnej reklamy
107Pracownik Biurowy z Elementami Social Media
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/BSM 20010.23 Pracownik Biurowy z Elementami Social Media – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/BSM 20010.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Social Media.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Social Media
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 14. Wiedza na temat public relations
 15. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 16. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
108Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Marketingu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PSM 20020.62 Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Marketingu potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PSM 20020.62 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Marketingu.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Marketingu
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 4. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 5. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 6. Rozumienie znaczenia promocji dla przedsiębiorstwa i umiejętność rozróżnienia jej form.
 7. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji.
 8. Znajomość podstawowych założeń zasad ofensywnej reklamy.
 9. Umiejętność zrozumienia specyfiki akwizycji oraz jej podstawowych zasad.
 10. Rozumienie istoty i specyfiki Public Relations oraz wykorzystywanych w działaniu środków.
 11. Znajomość form promocji uzupełniającej oraz celów, cech i rodzajów sponsoringu.
 12. Znajomość założeń programu działań przedsiębiorstwa w zakresie promocji oraz umiejętność opracowania skutecznego planu takich działań.
 13. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 14. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 15. Widza na temat sprzedaży internetowej
 16. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 19. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej
109Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i obsługi Komputera
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PSOK 20022.01 Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Obsługi Komputera– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PSOK 20022.01 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Obsługi Komputera.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Obsługi Komputera
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 14. Wiedza z zakresu obsługi klienta
 15. Znajomość zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej
 16. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego, umiejętne stosowanie modelu CZK
 17. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy i zastosowania metod aktywnego słuchania
 18. Umiejętność pracy w zespole
 19. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
110Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i obsługi Klienta
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PSOK 20021.01 Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Obsługi Klienta– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PSOK 20021.01 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Obsługi Klienta.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Obsługi Klienta
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 14. Wiedza z zakresu obsługi klienta
 15. Znajomość zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej
 16. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego, umiejętne stosowanie modelu CZK
 17. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy i zastosowania metod aktywnego słuchania
 18. Umiejętność pracy w zespole
 19. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
111Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/BES 2001.10 Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/BES 2001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Sprzedaży
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 14. Znajomość zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej
 15. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego, umiejętne stosowanie modelu CZK
 16. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy i zastosowania metod aktywnego słuchania
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
112Pracownik Biurowy z obsługą Magazynu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PBM 20021.57 Pracownik Biurowy z Obsługą Magazynu- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych
i innych obiektach.

Certyfikat ICVC/PBM 20021.57 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Obsługą Magazynu.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 3. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Znajomość urządzeń do pomiaru, kontroli i regulacji warunków klimatycznych w magazynach.
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
 16. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 17. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 18. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 19. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
113Pracownik Biurowy z obsługą Sklepu Internetowego
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/POSI 20020.45 Pracownik Biurowy z Obsługą Sklepu Internetowego– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/POSI 20020.45 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Obsługą Sklepu Internetowego.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Obsługą Sklepu Internetowego
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Szeroko pojęta wiedza z zakresu obsługi sklepu internetowego
 13. Wiedza na temat public relations
 14. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 15. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 16. Umiejętność pracy w zespole
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
114Pracownik Budowlanych Robót Wykończeniowych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PBRW 20021.76 Pracownik Budowlanych Robót Wykończeniowych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/PBRW 20021.76 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Budowlanych Robót Wykończeniowych.
Program szkolenia:
 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat zagrożeń wynikających z pracy na budowie
 3. Wiedza na temat budowy i systemu działania węzłów ciepłowniczych.
 4. Widza na temat wykorzystania systemu TECE.
 5. Umiejętność instalacji kanalizacji deszczowej.
 6. Wiedza na temat przeciwdziałania awarii kanalizacji deszczowej.
 7. Obeznanie w temacie usterek w instalacji.
 8. Widza na temat instalacji ciepłej i zimnej wody.
 9. Rozróżnianie instalacji wodnej w nowym i starym budownictwie.
 10. Wiedza z zakresu białego montażu.
 11. Znajomość zasad działania cyrkulacji, systemy wykonania cyrkulacji.
 12. Wiedza z zakresu najczęstszych błędów w instalacji.
115Pracownik budownictwa ekologicznego
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PBE 20021.33 Pracownik Budownictwa Ekologicznego potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych budowalnych związanych z budownictwem ekologicznym.

Certyfikat ICVC/PBE 20021.33 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Budownictwa Ekologicznego.
Program szkolenia:
 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat zagrożeń wynikających z pracy na budowie
 3. Wiedza na temat proekologicznych rozwiązań w zakresie systemów grzewczych i elektrycznych
 4. Znajomość systemów opartych na OZE i biopaliwach
 5. Wiedza na temat budownictwa energooszczędnego i pasywnego
 6. Obeznanie w temacie usterek w instalacji.
 7. Wiedza na temat finansowania inwestycji fotowoltaicznych w Polsce
 8. Wiedza z zakresu montażu
 9. Znajomość zasad działania energii odnawialnej
 10. Wiedza z zakresu najczęstszych błędów w instalacji
116Pracownik Call Center
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/CC 20001.20 Pracownik Call Center – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach Call Center.

Certyfikat ICVC/CC 20001.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Call Center.
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Umiejętność budowania i kreowania pozytywnego wizerunku firmy
 3. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w telefonicznej pracy z klientem
 4. Umiejętność prawidłowego przyjmowania rozmowy przychodzącej
 5. Umiejętność prawidłowego poprowadzenia rozmowy wychodzącej
 6. Wiedza dotycząca zawieszania, przełączania, kończenia rozmowy telefonicznej
 7. Umiejętność skutecznego badania potrzeb klienta
 8. Opanowanie zasad pracy na „zimnych bazach”
 9. Umiejętność tworzenia baz danych oraz ich aktualizowanie
 10. Skuteczność w prezentowaniu oferty – stosowanie języka korzyści
 11. Znajomość telefonicznych technik zamykania sprzedaży
 12. Radzenie sobie z obiekcjami klienta
 13. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 14. Radzenie sobie ze stresem oraz zarządzanie własnymi emocjami
 15. Zdolność budowania pozytywnej atmosfery podczas rozmowy telefonicznej – elastyczność, otwartość, zaangażowanie.
117Pracownik ds. Administracji
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PA 20001.27 Pracownik ds. Administracji – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PA 20001.27 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika ds. Administracji.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika administracyjnego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u pracowników administracyjnych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.
118Pracownik Administracyjny z elementami Fakturowania
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PAF 20401.77 – Pracownik Administracyjny z el. Fakturowania – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PAF 20401.77 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjny z el. Fakturowania.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
 7. Umiejętność wystawia faktur oraz wprowadza ich do systemu księgowego.
 8. Umiejętność prawidłowej korekty faktury.
 9. Umiejętność sprawnej kontroli obiegu dokumentacji sprzedażowej, handlowej oraz generowaniem raportów.
 10. Podstawowa wiedza na temat środków oraz operacji gospodarczych.
 11. Wiedza na temat podstawowych zagadnień ekonomii i prawa.
 12. Wiedza na temat podstaw rachunkowości.
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych.
 14. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej.
 15. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta.
 16. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 17. Umiejętność pracy w zespole.
 18. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 19. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 20. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań.
 21. Umiejętność pracy pod presją czasu.
119Pracownik ds. Analizy Finansowej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PAF 20033.19 Pracownik ds. Analizy Finansowej- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Domach Kultury, prywatnych firmach prowadzących działalność z zakresu edukacji kulturalnej, animacji w placówkach dla dzieci i młodzieży.

Certyfikat ICVC/PAF 20033.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Analizy Finansowej.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik ds. Analizy Finansowej
 2. Umiejętność dokonania wstępnej diagnozy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego
 3. Umiejętność analizy przepływów pieniężnych
 4. Umiejętność analizy płynności finansowej
 5. Umiejętność analizy rentowności sprzedaży, majątku i kapitałów
 6. Umiejętność analizy stanu i struktury zadłużenia
 7. Umiejętność analizy zdolności firmy do obsługi długu, w tym analizy zdolności kredytowej
 8. Umiejętność analizy sprawności gospodarowania, w tym rotacji komponentów kapitału obrotowego
 9. Wiedza z zakresu podstaw analizy kosztów
 10. Znajomość metod syntetycznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 11. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
120Pracownik ds. Finansowo – Księgowych ze Znajomością Języków Obcych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PFK 20012.09 Pracownik ds. Finansowo – Księgowych ze Znajomością Języków Obcych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

Certyfikat ICVC/PFK 20012.09 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Finansowo – Księgowych ze Znajomością Języków Obcych.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik ds. Finansowo – Księgowych ze Znajomością Języków Obcych
 2. Wiedza z zakresu ustawy o rachunkowości i regulacji podatkowych
 3. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 4. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 5. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych
 6. Umiejętność sporządzania deklaracji podatkowych
 7. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników
 8. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 9. Wiedza dotycząca korygowania dokumentacji księgowej
 10. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 11. Wiedza dotycząca środków trwałych
 12. Umiejętność przygotowania rocznych sprawozdań finansowych
 13. Wysoko rozwinięte zdolności analityczne
 14. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
 16. Znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym (poziom B1)
121Pracownik ds. Księgowości z el. Pracy Biurowej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PKPB 20021.56– Pracownik ds. Księgowości z el. Pracy Biurowej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.

Certyfikat ICVC/PKPB 20021.56 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Księgowości z el. Pracy Biurowej.
Program szkolenia:
 1. Znajomość przepisów prawa oraz ustaw regulujących zagadnienia rachunkowości w Polsce
 2. Znajomość zasad prowadzenia ksiag rachunkowych Umiejętność sporządzania dokumentacji administracyjnej
 3. Znajomość pojęć dokumentacji zewnetrznej i wewnętrzej Umiejętność przeprowadzania procesu archiwizacji dokumentów
 4. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 5. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 6. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczen finansowych Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników - rodzaje kont, sposoby księgowania
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdan i analiz finansowych
 8. Wiedza na temat terminowosci rozliczen finansowych
 9. Wiedza dotycząca środków trwalych
 10. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 11. Znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień z obszaru rachunkowości, m.in.:
 12. operacje gospodarcze, rodzaje kont, metody zapisu księgowego, funkcje rachunkowości, dowody księgowe
 13. Wiedza na temat korygowania błędów księgowych – korekta, storno, dowody korygujace
 14. Umiejętności analityczne
 15. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presja czasu
 16. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
122Pracownik HR w Małej Organizacji
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC PHR 20021.13 – Pracownik HR w Małej Organizacji – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w agencjach zatrudnienia, agencjach pracy tymczasowej, na stanowiskach zajmujących się pozyskiwaniem nowych pracowników (Human Resources).

Certyfikat ICVC/ PHR 20021.13 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik HR w małej organizacji.
Program szkolenia:
 1. Znajomość Kodeksu Pracy
 2. Wiedza dotycząca procesów HR
 3. Umiejętność samodzielnego prowadzenie procesów rekrutacyjnych
 4. Wiedza dotycząca rozwoju pracowników – szkolenia, mentoring, coaching
 5. Znajomość zasad opracowania ścieżek kariery, oceny kompetencji
 6. Wiedza na temat systemu motywacji pracowników
 7. Znajomość zasad rozliczania czasu pracy, z uwzględnieniem urlopów i zwolnień lekarskich
 8. Umiejętność wystawiania zaświadczeń pracowniczych
 9. Znajomość zasad prowadzenia teczek pracowniczych
 10. Wysoko rozwinięte predyspozycje do pracy z ludźmi – komunikatywność i otwartość
 11. Wysoki poziom empatii
 12. Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej
 13. Rozwinięte umiejętności asertywnej komunikacji
 14. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii
 15. Odporność na stres i radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 16. Dobra organizacja pracy – zarządzanie sobą w czasie
123Pracownik ds. HR
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PHR 20021.12- Pracownik ds. HR – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w agencjach zatrudnienia, agencjach pracy tymczasowej, na stanowiskach zajmujących się pozyskiwaniem nowych pracowników (Human Resources).

Certyfikat ICVC/PHR 20021.12 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. HR.
Program szkolenia:
 1. Znajomość Kodeksu Pracy
 2. Wiedza dotycząca procesów HR
 3. Umiejętność samodzielnego prowadzenie projektów rekrutacyjnych
 4. Wiedza dotycząca rozwoju pracowników – szkolenia, mentoring, coaching
 5. Znajomość zasad opracowania ścieżek kariery, oceny kompetencji
 6. Wiedza na temat systemu motywacji pracowników
 7. Znajomość zasad rozliczania czasu pracy, z uwzględnieniem urlopów i zwolnień lekarskich
 8. Umiejętność wystawiania zaświadczeń pracowniczych
 9. Znajomość zasad prowadzenia teczek pracowniczych
 10. Wysoko rozwinięte predyspozycje do pracy z ludźmi – komunikatywność i otwartość
 11. Wysoki poziom empatii
 12. Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej
 13. Rozwinięte umiejętności asertywnej komunikacji
 14. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii .
 15. Odporność na stres i radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 16. Dobra organizacja pracy – zarządzanie sobą w czasie
124Pracownik ds. Obsługi Klienta
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/POK 20011.11 Pracownik ds. Obsługi Klienta- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, administracyjnych, handlowych, jako wsparcie sprzedaży, w back office.

Certyfikat ICVC/POK 20011.11 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Obsługi Klienta.
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 4. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 5. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 6. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej – netykieta
 8. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 9. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 10. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 11. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 12. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 13. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 14. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 15. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 16. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
125Pracownik ds. Obsługi Klienta z elementami Obsługi Komputera
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/OKK 20001.19 Pracownik ds. Obsługi Klienta z el. Obsługi Komputera- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, administracyjnych, handlowych, jako wsparcie sprzedaży, w back office.

Certyfikat ICVC/OKK 20001.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Obsługi Klienta z el. Obsługi Komputera.
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 4. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 5. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 6. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej – netykieta
 8. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 9. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 10. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 11. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 12. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 13. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 14. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 15. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 16. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
 17. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 18. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
126Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości z elementami Obsługi Biura
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PKPB 20021.50 Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości z elementami obsługi Biura – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

Certyfikat ICVC/PKPB 20021.50 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości z elementami obsługi Biura.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Ds. Rachunkowości i Księgowości z elementami Obsługi Biura
 2. Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek
 18. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów
 19. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym
 20. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów
127Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Komputera i Programów Księgowych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PRK 20005.20 Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Komputera i Programów Księgowych– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

Certyfikat ICVC/PRK 20005.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Komputera i Programów Księgowych.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Komputera i Programów Księgowych
 2. Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Umiejętność obsługi programów księgowych
 18. Szeroko pojęta umiejętność obsługi komputera
128Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: 0
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PRK 20006.20 Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

Certyfikat ICVC/ PRK 20006.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości
 2. Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
129Pracownik ds. Rachunkowości z Obsługą Komputera
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PROK 20021.35 Pracownik ds. Rachunkowości z Obsługą Komputera– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

Certyfikat ICVC/PROK 20021.35 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Rachunkowości z Obsługą Komputera.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości
 2. Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Szeroko pojęta umiejętność obsługi komputera
130Pracownik ds. Administracji
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PA 20001.27 Pracownik ds. Administracji – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PA 20001.27 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika ds. Administracji.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika administracyjnego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u pracowników administracyjnych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.
131Pracownik Administracyjny z elementami Fakturowania
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PAF 20401.77 – Pracownik Administracyjny z el. Fakturowania – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PAF 20401.77 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjny z el. Fakturowania.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
 7. Umiejętność wystawia faktur oraz wprowadza ich do systemu księgowego.
 8. Umiejętność prawidłowej korekty faktury.
 9. Umiejętność sprawnej kontroli obiegu dokumentacji sprzedażowej, handlowej oraz generowaniem raportów.
 10. Podstawowa wiedza na temat środków oraz operacji gospodarczych.
 11. Wiedza na temat podstawowych zagadnień ekonomii i prawa.
 12. Wiedza na temat podstaw rachunkowości.
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych.
 14. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej.
 15. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta.
 16. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 17. Umiejętność pracy w zespole.
 18. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 19. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 20. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań.
 21. Umiejętność pracy pod presją czasu.
132Pracownik Działu Handlowego – Techniki Sprzedaży
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
SUPLEMENT do Certyfikatu ICVC/PDH 20020.50 Pracownik Działu Handlowego – Techniki Sprzedaży

potwierdza efekty uczenia się osiągnięte przez uczestnika szkolenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Program szkolenia:
 1. W ZAKRESIE WIEDZY
  1. Zna zasady i wytyczne dotyczące wykorzystywania języka korzyści w prezentacji oferty
  2. Posiada wiedzę na temat przygotowania oferty handlowej
  3. Zna zasady wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
  4. Posiada wiedzę dotyczącą etapów i modeli sprzedaży, prospecting rynku
  5. Zna zasady skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
  6. Posiada wiedzę dotyczącą roli marketingu w procesie sprzedaży
  7. Posiada praktyczną wiedzę strategii i taktyk negocjacyjnych
  W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
  1. Posiada umiejętności autoprezentacyjne
  2. Potrafi występować publicznie
  3. Potrafi prowadzić spotkania sprzedażowe
  4. Potrafi operować rożnymi technikami sprzedaży
  5. Posiada umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
  6. Potrafi prowadzić negocjacje handlowe
  7. Posiada umiejętność rozpoznawania źródeł konfliktu, rodzaju konfliktu oraz zdolność do rozwiązywania konfliktu
  8. Potrafi odpowiednio reagować na zastrzeżenia klienta
  9. Potrafi organizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
  10. Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży (sprzedaż bezpośrednia, telefoniczna, internetowa)
  11. Potrafi umiejętnie podejmować szybkie i samodzielne decyzje
 2. W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
  1. Zna zasady prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
  2. Posiada pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
  3. Potrafi budować długotrwałe relacje z klientami
  4. Zna zasady prowadzenia korespondencji mailowej
  5. Potrafi pracować w zespole.
  6. Przestrzega zasad kultury i etyki.
133Pracownik e-marketingu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Marketing
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PEM 20007.22 Pracownik E-Marketingu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w organizacjach posiadających dział marketingu na stanowiskach związanych z wdrażaniem i koordynowaniem działań marketingowych w sieci.

Certyfikat ICVC/PEM 20007.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik E-Marketingu.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik E-Marketingu
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu marketingu
 4. Umiejętność kredowania marki i marki produktu
 5. Znajomość narzędzi promocji
 6. Umiejętność kreowania wizerunku firmy na stronach www
 7. Znajomość narzędzi marketingu online
 8. Znajomość zasad SEO i narzędzi Google Analytics
 9. Umiejętność tworzenia materiałów marketingowych
 10. Wiedza na temat public relations
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 12. Umiejętność pracy w zespole
 13. Umiejętność myślenia kreatywnego
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
134Pracownik Finansowo-Księgowy z Obsługą Klienta
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: 0
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PFKOK 20030.01 Pracownik Finansowo-Księgowy z Obsługą Klienta– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

Certyfikat ICVC/PFKOK 20030.01 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Finansowo-Księgowy z Obsługą Klienta.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Finansowo-Księgowy z Obsługą Klienta
 2. Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Szeroko pojęta wiedza na temat obsługi klienta
135Pracownik Fizyczny w Pracach Prostych z elementami Pielęgnacji Zieleni
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PFP 2002057 Pracownik Fizyczny w Pracach Prostych z elementami Pielęgnacji Zieleni- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/PFP 2002057 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Fizyczny w Pracach Prostych z elementami Pielęgnacji Zieleni.
Program szkolenia:
 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat środowiska pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
 3. Znajomość zasad ergonomii w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i porządkowych w budynku i jego otoczeniu,
 4. Wiedza na temat postępowania w przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu (pożar, wypadek etc.)
 5. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 6. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych oraz pracach gospodarczych towarzyszących prowadzeniu ogrodów
 7. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 8. Umiejętność obsługi oraz konserwacji narzędzi i urządzeń potrzebnych przy pracy na stanowisku konserwator budynków
 9. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z tworzeniem koncepcji ogrodu, w tym stylów ogrodów oraz pojęcia siatki i jej wykorzystania w projektowaniu.
 10. Umiejętność funkcjonalnego podziału ogrodu.
 11. Umiejętność stylizowania ogrodu oraz tworzenia kompozycji.
 12. Umiejętność doboru i lokowania roślin biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze i infrastrukturalne powierzchni.
 13. Znajomość czynników wpływających na wzrost i rozwój roślin.
 14. Znajomość zasad segregacji odpadów
 15. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 16. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
136Pracownik Fizyczny w Pracach Prostych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PFP 2002056 Pracownik Fizyczny w Pracach Prostych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/PFP 2002056 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Fizyczny w Pracach Prostych.
Program szkolenia:
 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat środowiska pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
 3. Znajomość zasad ergonomii w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i porządkowych w budynku i jego otoczeniu,
 4. Wiedza na temat postępowania w przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu (pożar, wypadek etc.)
 5. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 6. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych oraz pracach gospodarczych towarzyszących prowadzeniu ogrodów
 7. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 8. Umiejętność obsługi oraz konserwacji narzędzi i urządzeń potrzebnych przy pracy na stanowisku konserwator budynków
 9. Znajomość zasad segregacji odpadów
 10. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 11. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
137Pracownik Fizyczny w Produkcji w Pracach Prostych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PFPP 20050.52 Pracownik Fizyczny w Produkcji i w Pracach Prostych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/PFPP 20050.52 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Fizyczny w Produkcji w Pracach Prostych.
Program szkolenia:
 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat środowiska pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
 3. Znajomość zasad ergonomii w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i porządkowych w budynku i jego otoczeniu,
 4. Wiedza na temat postępowania w przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu (pożar, wypadek etc.)
 5. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 6. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych oraz pracach gospodarczych towarzyszących prowadzeniu ogrodów
 7. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 8. Umiejętność obsługi oraz konserwacji narzędzi i urządzeń potrzebnych przy pracy na stanowisku konserwator budynków
 9. Znajomość zasad segregacji odpadów
 10. Znajomość form organizacji produkcji
 11. Umiejętność przeprowadzania kontroli jakości produktów
 12. Umiejętność obsługi maszyn i urządzeń produkcyjnych- postępowanie zgodne z obowiązującymi instrukcjami stanowiskowymi
 13. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 14. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
138Pracownik Gospodarczy
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PG 20002.23 Pracownik Gospodarczy – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia.

Certyfikat ICVC/PG 20002.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Gospodarczy.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 5. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych
 6. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 7. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 8. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 9. Dozorowanie instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 10. Wykonywanie prostych prac naprawczych i prac awaryjnych
 11. Wykonywanie prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych
 12. Umiejętność odbioru i nadania przesyłek kurierskich i pocztowych
139Pracownik Gospodarczy z Aranżacją Terenów Zielonych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PGAZ 20021.45 Pracownik Gospodarczy z Aranżacją Terenów Zielonych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia.

Certyfikat ICVC/PGAZ 20021.45 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Gospodarczy z Aranżacją Terenów Zielonych.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy z Aranżacją Terenów Zielonych
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 5. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych
 6. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 7. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 8. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 9. Dozorowanie instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 10. Wykonywanie prostych prac naprawczych i prac awaryjnych
 11. Wykonywanie prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych
 12. Umiejętność odbioru i nadania przesyłek kurierskich i pocztowych
 13. Szeroko pojęta wiedza z zakresu aranżacji terenów zielonych
140Pracownik Gospodarczy z elementami Magazynu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PGM 20020.32 Pracownik Gospodarczy z elementami Magazynu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia.

Certyfikat ICVC/PGM 20020.32 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Gospodarczy z elementami Magazynu.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 5. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych
 6. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 7. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 8. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 9. Dozorowanie instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 10. Wykonywanie prostych prac naprawczych i prac awaryjnych
 11. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego
 12. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej
 13. Wykonywanie prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych
 14. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu
 15. Umiejętność odbioru i nadania przesyłek kurierskich i pocztowych
141Pracownik Małej Gastronomii
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Gastronomia
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PMG 20002.10 Pracownik Małej Gastronomii – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób prowadzących działalności związane z cateringiem i przygotowaniem żywności, w ujęciu socjalnym i komercyjnym.

Certyfikat ICVC/PMG 20002.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Małej Gastronomii.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Małej Gastronomii
 2. Wiedza z zakresu usług gastronomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia catering
 3. Znajomość metod podawania posiłków w działalności cateringowej
 4. Wiedza z zakresu kompleksowej obsługi imprez (party service): kulturalnych, garden party, eventów, bankietów i przyjęć firmowych
 5. Wiedza z zakresu Dobrej Praktyki Cateringowej
 6. Praktyczna wiedza na temat selekcji przyjmowania i magazynowania surowców
 7. Umiejętność przeprowadzenia obróbki wstępnej surowców
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu rozmrażania żywności i obróbki termicznej potraw
 9. Wiedza z zakresu właściwego przechowywania żywności
 10. Umiejętność właściwego transportu różnego rodzaju potraw
 11. Wiedza z zakresu serwowania i ekspozycji potraw
 12. Zastosowanie wiedzy na temat gospodarki odpadami pokonsumpcyjnymi
 13. Podstawowa wiedza na temat Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej, system HACCP
 14. Znajomość rodzajów usług gastronomicznych, bufetów, bankietów i ich podział
 15. Umiejętność zarządzania czasem i pracy w zespole
 16. Znajomość zasad BHP i ppoż.
142Pracownik Gospodarczy z Ochroną Mienia
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PGO 20021.20 Pracownik Gospodarczy z Ochroną Mienia – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków, jego wyposażenia oraz ochrony mienia

Certyfikat ICVC/PGO 20021.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Gospodarczy z Ochroną Mienia.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy z Ochroną Mienia
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 5. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych
 6. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 7. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 8. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 9. Dozorowanie instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 10. Wykonywanie prostych prac naprawczych i prac awaryjnych
 11. Wykonywanie prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych
 12. Umiejętność odbioru i nadania przesyłek kurierskich i pocztowych
 13. Znajomość procedur postępowania na wypadek niebezpiecznych zdarzeń
 14. Wiedza dotycząca zasad związanych z poruszaniem się ludzi oraz pojazdów na chronionym obiekcie/terenie
 15. Znajomość instrukcji bezpieczeństwa dotyczących chronionego obiekt/terenu
 16. Wiedza dotycząca kontaktu ze wszystkimi służbami, z którymi należy współdziałać w przypadku sytuacji zagrożenia
143Pracownik Gospodarczy z elementami Obsługi Komputera
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PGK 20021.53 Pracownik Gospodarczy z el. Obsługi Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia.

Certyfikat ICVC/PGK 20021.53 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Gospodarczy z el. Obsługi Komputera.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy z el. Obsługi Komputera
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Znajomość zasad konserwacji i utrzymania stanu budynku
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 5. Wiedza na temat zasad pielęgnacji terenów zielonych
 6. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 7. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 8. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 9. Wiedza na temat zasad dozorowania instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 10. Umiejętność wykonywania prostych prac naprawczych i prac awaryjnych, prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych
 11. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 12. Podstawowa znajomość obsługi komputera
144Pracownik Gospodarczy z elementami Pracy Biurowej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PGPB 20021.52 Pracownik Gospodarczy z el. Pracy Biurowej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia.

Certyfikat ICVC/PGPB 20021.52 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Gospodarczy z el. Pracy Biurowej.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy z el. Pracy Biurowej
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Znajomość zasad prowadzenia i obsługi biura
 4. Wiedza z zakresu przepływu informacji, komunikacji i organizacji w biurze.
 5. Umiejętność organizacji planu dnia pracy, spotkań służbowych
 6. Znajomość rodzaju i obiegu dokumentacji biurowej.
 7. Znajomość procedur archiwizacyjnych
 8. Obsługa interesantów – znajomość technik radzenia sobie z trudnym klientem.
 9. Obsługa centrali telefonicznej.
 10. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (ksero, drukarka, skaner, fax).
 11. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 12. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych
 13. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 14. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 15. Dozorowanie instalacji dostarczających media do obiektu.
 16. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 17. Dozorowanie instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 18. Wykonywanie prostych prac naprawczych i prac awaryjnych
 19. Wykonywanie prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych
145Pracownik Księgowości z elementami Kadr i Płac
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/KPK 20021.39 Pracownik Księgowości z el. Kadr i Płac – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

Certyfikat ICVC/KPK 20021.39 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Księgowości z el. Kadr i Płac.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Księgowości z el. Kadr i Płac
 2. Wiedza z zakresu rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 18. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 19. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 20. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego
146Pracownik Logistyki z elementami Gospodarki Magazynowej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Zaopatrzenie i magazyn
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/LGM 20021.37 Pracownik Logistyki z el. Gospodarki Magazynowej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w branży TSL (Transport- Spedycja-Logistyka)

Certyfikat ICVC/LGM 20021.37 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Logistyki z el. Gospodarki Magazynowej.
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca organizowania transportu samochodowego
 2. Wiedza dotycząca organizowania transportu lotniczego
 3. Wiedza dotycząca organizowania transportu kolejowego
 4. Znajomość dokumentacji przewozowej
 5. Umiejętność sporządzania dokumentacji transportowej, ubezpieczeniowej
 6. Znajomość przepisów prawnych dotyczących transportu
 7. Umiejętność pozyskiwania zleceń
 8. Wysokie kompetencje interpersonalne – komunikatywność
 9. Umiejętność prowadzenia rozmowy telefonicznej – struktura rozmowy wychodzącej i przychodzącej
 10. Wiedza dotycząca prowadzenia spotkań biznesowych
 11. Umiejętności negocjacyjne – znajomość faz i technik negocjacyjnych
 12. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 13. Duża odporność na stres – radzenie sobie ze stresem
 14. Umiejętność planowania i zarządzania sobą w czasie
 15. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 16. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 17. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 18. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania
147Pracownik obsługi Biura
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/POB 20002.24 – Pracownik Obsługi Biura – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/POB 20002.24 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Obsługi Biura.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii .
 7. Wiedza na temat podstawowych zagadnień ekonomii i prawa
 8. Wiedza na temat podstaw rachunkowości.
 9. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 10. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 11. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 12. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 13. Umiejętność pracy w zespole.
 14. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 15. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 16. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 17. Umiejętność pracy pod presją czasu.
148Pracownik Obsługi Sekretariatu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: 0
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/POS 20001.07- Pracownik Obsługi Sekretariatu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/POS 20001.07 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Obsługi Sekretariatu.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku Pracownik Obsługi Sekretariatu – oświetlenie, hałas
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u sekretarki
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie
149Pracownik ochrony
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PO 20002.19 Pracownik ochrony – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w agencjach ochrony, centrach handlowych, punktach sprzedażowych, usługowych, osiedlach mieszkaniowych i innych obiektach.

Certyfikat ICVC/PO 20002.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika ochrony.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność koncentracji uwagi, podzielność uwagi
 2. Umiejętność obserwacji i dobra pamięć
 3. Dobry refleks
 4. Wysoka kultura osobista
 5. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 6. Sprawność sensomotoryczna
 7. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji
 8. Umiejętność prawidłowej oceny zdarzeń
 9. Umiejętność szybkiej reakcji adekwatnej do zaistniałej sytuacji
 10. Wysoka odporność na stres
 11. Umiejętność pracy w zespole
 12. Znajomość procedur postępowania na wypadek niebezpiecznych zdarzeń
 13. Wiedza dotycząca zasad związanych z poruszaniem się ludzi oraz pojazdów na chronionym obiekcie/terenie
 14. Znajomość instrukcji bezpieczeństwa dotyczących chronionego obiekt/terenu
 15. Wiedza dotycząca kontaktu ze wszystkimi służbami, z którymi należy współdziałać w przypadku sytuacji zagrożenia.
150Pracownik organizacji i pomocy sprzedaży z podstawami rachunkowości
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SPR 20019.24 Pracownik Organizacji i Pomocy Sprzedaży Z Podstawami Rachunkowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SPR 20019.24 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik organizacji i pomocy sprzedaży z podstawami rachunkowości.
Program szkolenia:
 1. Znajomość specyfiki pracy i organizacja pracy na stanowisku Pracownik Organizacji i Pomocy Sprzedaży Z Podstawami Rachunkowości
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 3. Podstawowa wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 4. Wiedza na temat wyglądu i wyposażenia lokalu sklepowego
 5. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 6. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 7. Podstawowa wiedza na temat zasad magazynowania i transportowania towarów
 8. Znajomość zasad fakturowania i prowadzenia dokumentacji magazynowej
 9. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 10. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 11. Znajomość podstawowych pojęć związanych z rachunkowością i zasad rachunkowości
 12. Wiedza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 13. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 14. Wiedza odnośnie klasyfikacji i sposób ujmowania przychodów, kosztów, układu rodzajowego i kalkulacyjnego kosztów
 15. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Wartość początkowa środków trwałych – cena nabycia i koszt wytworzenia
 18. Metody amortyzacji środków trwałych
 19. Wycena bilansowa środków trwałych
 20. Wartości niematerialne i prawne
 21. Majątek Obrotowy Oraz Kapitały Własne I Obce (Zobowiązania)
 22. Zapasy – rodzaje i ewidencja
 23. Kapitał własny i jego elementy
 24. Zobowiązania długoterminowe
 25. Zobowiązania krótkoterminowe
151Pracownik prac prostych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PP 20020.77 Pracownik prac prostych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/PP 20020.77 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik prac prostych.
Program szkolenia:
 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat środowiska pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
 3. Znajomość zasad ergonomii w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i porządkowych w budynku i jego otoczeniu,
 4. Wiedza na temat postępowania w przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu (pożar, wypadek etc.)
 5. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 6. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych oraz pracach gospodarczych towarzyszących prowadzeniu ogrodów
 7. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 8. Umiejętność obsługi oraz konserwacji narzędzi i urządzeń potrzebnych przy pracy na stanowisku konserwator budynków
 9. Znajomość zasad segregacji odpadów
 10. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 11. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 12. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji
152Pracownik prac prostych z elementami magazynu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PFP 20029.96 Pracownik prac prostych z el. magazynu- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych lub magazynach.

Certyfikat ICVC/PFP 20029.96 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik prac prostych z el. magazynu.
Program szkolenia:
 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat środowiska pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
 3. Znajomość zasad ergonomii w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i porządkowych w budynku i jego otoczeniu,
 4. Wiedza na temat postępowania w przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu (pożar, wypadek etc.)
 5. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 6. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych oraz pracach gospodarczych towarzyszących prowadzeniu ogrodów
 7. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 8. Umiejętność obsługi oraz konserwacji narzędzi i urządzeń potrzebnych przy pracy na stanowisku konserwator budynków
 9. Znajomość zasad segregacji odpadów
 10. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 11. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 12. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 13. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 14. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 15. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 16. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 17. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 18. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 19. Znajomość urządzeń do pomiaru, kontroli i regulacji warunków klimatycznych w magazynach.
153Pracownik pomocniczy w handlu i administracji z obsługa komputera
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PPH 20007.09 – Pracownik Pomocniczy w Handlu i Administracji z Obsługą Komputera- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PPH 20007.09 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Pomocniczy w Handlu i Administracji z Obsługą Komputera.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Pomocniczy w Handlu i Administracji z Obsługą Komputera
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej i administracyjnej
 4. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 5. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 6. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 7. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 8. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 9. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 10. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 11. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej
 13. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego
 14. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy i zastosowania metod aktywnego słuchania
 15. Umiejętność pracy w zespole
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
154Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej z elementami Pomocy Kucharza
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Gastronomia
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PK 20020.49 Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej z elementami Pomocy Kucharza potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w obiektach zakwaterowania zbiorowego świadczących usługi gastronomiczne.

Certyfikat ICVC/PK 20020.49 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej z elementami Pomocy Kucharza.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat organizacji pracy, zadań i obowiązków na stanowisku Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej
 2. z elementami Pomocy Kucharza
 3. Znajomość rodzajów i standaryzacji obiektów świadczących usługi hotelarskie w Polsce
 4. Znajomość rodzajów usług hotelarskich i najważniejszych zapisów regulaminu hotelowego
 5. Wiedza na temat bezpiecznej pracy w ramach czynności pomocniczych w hotelu
 6. Umiejętność wykonywania prac pomocniczych w obiekcie hotelowym – prace porządkowe, utrzymanie czystości,
 7. przygotowywanie pokojów hotelowych do przyjęcia gości
 8. Znajomość pomieszczeń i wyposażenia gastronomii hotelowej
 9. Umiejętność wykonywania czynności pomocniczych w ramach gastronomii hotelowej, w tym przygotowania sali do obsługi konsumentów
 10. Znajomość elementów otoczenia eksploatacyjnego obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 11. Znajomość sprzętu do prac porządkowych w otoczeniu obiektu, w tym prac ogrodniczych
 12. Umiejętność wykonywania czynności pomocniczych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 13. Wiedza na temat zasad zabezpieczenia przed zepsuciem surowców, półproduktów i produktów gotowych
 14. Umiejętność wykonywania obróbki wstępnej surowców spożywczych
 15. Umiejętność sporządzania potraw, wykańczania, porcjowania i dekorowania
 16. Znajomość postępowania w sytuacjach nietypowych i niebezpiecznych
 17. Znajomość zasad BHP i p.poż
155Pracownik Robót Wykończeniowych w Budownictwie
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PWD 20010.15 Pracownik Robót Wykończeniowych w Budownictwie- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/PWD 20010.15 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Robót Wykończeniowych w Budownictwie.
Program szkolenia:
 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat zagrożeń wynikających z pracy na budowie
 3. Wiedza na temat budowy i systemu działania węzłów ciepłowniczych.
 4. Widza na temat wykorzystania systemu TECE.
 5. Umiejętność instalacji kanalizacji deszczowej.
 6. Wiedza na temat przeciwdziałania awarii kanalizacji deszczowej.
 7. Obeznanie w temacie usterek w instalacji.
 8. Widza na temat instalacji ciepłej i zimnej wody.
 9. Rozróżnianie instalacji wodnej w nowym i starym budownictwie.
 10. Wiedza z zakresu białego montażu.
 11. Znajomość zasad działania cyrkulacji, systemy wykonania cyrkulacji.
 12. Widza z zakresu najczęstszych błędów w instalacji.
156Pracownik Pomocy, Organizacji i Koordynacji Pracy Przedsiębiorstwa z Podstawami Rachunkowości i Księgowości
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: 0
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PB 20022.57- Pracownik Pomocy, Organizacji i Koordynacji Pracy Przedsiębiorstwa z Podstawami Rachunkowości I Księgowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w przedsiębiorstwach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych w zakresie rachunkowości i księgowości.

Certyfikat ICVC/PB 20022.57 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Pomocy, Organizacji i Koordynacji Pracy Przedsiębiorstwa z Podstawami Rachunkowości i Księgowości.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej, zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku asystenckim
 2. Umiejętność rozpoznawania interesariuszy przedsiębiorstwa i komunikacji z nimi
 3. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism w przedsiębiorstwie
 4. Znajomość zasad przepływu dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych
 5. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 6. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 7. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 8. Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 9. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 10. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 11. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 12. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 13. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 14. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie
 16. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, komunikacją werbalną i niewerbalną
157Pracownik z Obsługą Komputera
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: 0
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/POK 20001.10 Pracownik z Obsługą Komputera– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/POK 20001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik z Obsługą Komputera.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik z Obsługą Komputera
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 14. Umiejętność pracy w zespole
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
158Pracownik Socjalny
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Opieka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PSC 20021.34 Pracownik Socjalny – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w placówkach socjalnych.

Certyfikat ICVC/PSC 20021.34 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Socjalny.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Socjalny
 2. Wiedza na temat pomocy społecznej jej rodzajów i celów
 3. Umiejętność negocjacji i mediacji społecznych
 4. Praktyczna umiejętność zarządzania sobą w czasie
 5. Wiedza z zakresu postępowania i prawa administracyjnego
 6. Wiedza z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 7. Znajomość prawa pracy
 8. Wysoka kultura osobista
 9. Umiejętność wykonania wywiadu środowiskowego
 10. Umiejętność dokonywania analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych
 11. Umiejętność formułowania opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania świadczeń
 12. Umiejętność udzielania pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
159Pracownik Sprzedaży Internetowej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PSW 20020.53 Pracownik Sprzedaży Internetowej– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PSW 20020.53 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Sprzedaży Internetowej.
Program szkolenia:
 1. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 2. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 3. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 4. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 7. Podstawowa wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 8. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 9. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 10. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 12. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 13. Widza na temat sprzedaży internetowej
 14. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 15. Umiejętność pracy w zespole
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
160Pracownik Sprzedaży Internetowej z elementami przedsiębiorczości
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SI 20025.43 Pracownik Sprzedaży Internetowej z el. przedsiębiorczości– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach handlowych prowadzących sprzedaż w Internecie.

Certyfikat ICVC/SI 20025.43 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Sprzedaży Internetowej z el. przedsiębiorczości.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Pracownik Sprzedaży Internetowej z el. przedsiębiorczości
 2. Wiedza z zakresu kategorii informacji, rodzajów informacji i bezpieczeństwa informacji
 3. Znajomość elementów kształtujących wizerunek firmy
 4. Umiejętność stosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających wizerunek firmy
 5. Znajomość podstawowych narzędzi marketingowych
 6. Wiedza na temat kanałów sprzedaży – sklep internetowy, aukcje internetowe, Facebook
 7. Umiejętność optymalizacji sklepu pod kątem SEO i wyszukiwarki Google
 8. Wiedza na temat reklamy w Social Mediach
 9. Znajomość procedur otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej
 10. Wiedza na temat źródeł finansowania działalności
 11. Wiedza na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy
 12. Znajomość aspektów finansowych prowadzenia działalności – pojęcia przychodu, dochodu, kosztów, form opodatkowania
 13. Umiejętność prowadzenia sprzedaży internetowej
 14. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
161Pracownik Sprzedaży Internetowej z Obsługą Klienta
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ SIOK 20026.60 Pracownik Sprzedaży Internetowej z Obsługą Klienta

– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym.

Certyfikat ICVC/ SIOK 20026.60 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Sprzedaży Internetowej z Obsługą Klienta.
Program szkolenia:
 1. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 2. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 3. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 4. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 7. Podstawowa wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 8. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 9. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 10. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 11. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej i handlowej
 12. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 13. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 14. Widza na temat sprzedaży internetowej
 15. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 16. Umiejętność pracy w zespole
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
162Pracownik Sprzedaży Internetowej z elementami Pracy Biurowej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PSIBP 20032.03 Pracownik Sprzedaży Internetowej z el. Pracy Biurowej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PSIBP 20032.03 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Sprzedaży Internetowej z el. Pracy Biurowej.
Program szkolenia:
 1. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 2. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 3. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 4. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 7. Podstawowa wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 8. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 9. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 10. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 12. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 13. Widza na temat sprzedaży internetowej
 14. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 15. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 16. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 17. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 18. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 19. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 20. Umiejętność pracy w zespole
 21. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
163Pracownik Telefonicznej i Elektronicznej Obsługi Klienta
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: 0
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PTE 20002.19 Pracownik Telefonicznej i Elektronicznej Obsługi Klienta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach obsługi klienta i działach Call Center.

Certyfikat ICVC/PTE 20002.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Telefonicznej i Elektronicznej Obsługi Klienta.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku pracownika telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, rodzaje zadań i znajomość pojęcia telemarketingu
 2. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 3. Umiejętność budowania i kreowania pozytywnego wizerunku firmy
 4. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w telefonicznej pracy z klientem
 5. Umiejętność prawidłowego przyjmowania rozmowy przychodzącej
 6. Umiejętność prawidłowego poprowadzenia rozmowy wychodzącej
 7. Wiedza dotycząca zawieszania, przełączania, kończenia rozmowy telefonicznej
 8. Umiejętność skutecznego badania potrzeb klienta
 9. Wiedza dotycząca ochrony danych osobowych i praw konsumenta
 10. Skuteczność w prezentowaniu oferty – stosowanie języka korzyści
 11. Znajomość telefonicznych technik zamykania sprzedaży
 12. Radzenie sobie z obiekcjami klienta
 13. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 14. Radzenie sobie ze stresem oraz zarządzanie własnymi emocjami
 15. Zdolność budowania pozytywnej atmosfery podczas rozmowy telefonicznej – elastyczność, otwartość, zaangażowanie
 16. Zdolność operowania ceną, umiejętności sprzedażowe oparte o potrzebę korzyści
 17. Znajomość technik negocjacyjnych
164Pracownik Utrzymania Czystości
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PC 20001.33 Pracownik Utrzymania Czystości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia.

Certyfikat ICVC/PC 20001.33 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Utrzymania Czystości.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Utrzymania Czystości
 2. Podstawowa wiedza na temat pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia
 3. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku
 5. Umiejętność zastosowania odpowiednich technologii sprzątania
 6. Umiejętność dostosowania metod sprzątania do sprzątanych obiektów
 7. Znajomość zasad utrzymania czystości w domach mieszkalnych, biurach i magazynach, halach produkcyjnych, obiektach użyteczności publicznej oraz innych obiektach budowlanych
 8. Znajomość zasad utrzymania czystości w specjalistycznych obiektach, takich jak: szpitale i ośrodki zdrowia
 9. Specjalistyczna wiedza dotycząca prawidłowej obsługi maszyn i urządzeń czyszczących
 10. Umiejętność zarządzania czasem
165Pracownik utrzymania terenów zielonych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PTZ 20446.14 Pracownik utrzymania terenów zielonych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu terenów zielonych i ich wyposażenia.

Certyfikat ICVC/PTZ 20446.14 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik utrzymania terenów zielonych.
Program szkolenia:
 1. Uprawa gleby,
 2. Roślinoznawstwo i botanika (opis, charakterystyka, wykorzystanie),
 3. Dendrologia ogólna (najważniejsze gatunki),
 4. Rośliny w pojemnikach,
 5. Trawniki/gazony/murawy,
 6. Sadzenie i pielęgnacji terenów zielonych,
 7. Rośliny ozdobne,
 8. Ochrona i kształtowanie krajobrazu,
 9. Zasady kompozycji i doboru roślin,
 10. Analiza terenu,
 11. Style ogrodowe,
 12. Obsługa sprzętu i narzędzi niezbędnych przy pielęgnacji i utrzymaniu zieleni.
166Programowanie w języku Python
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PP 27003.88 Programowanie w języku Python- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach informatycznych, zajmujących się programowaniem w języku Python, branży IT Consulting oraz Big Data oraz Data Engineer

Certyfikat ICVC/PP 27003.88 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Programowanie w języku Python.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność instalacji i konfiguracji środowiska programistycznego
 2. Wiedza na temat zmiennych i operowania nimi
 3. Znajomość matematyki w Pythonie
 4. Znajomość logiki w Pythonie
 5. Wiedza na temat kolekcji
 6. Wiedza na temat funkcji
 7. Umiejętność obsługi plików
 8. Znajomość modułów
 9. Wiedza na temat klas i obiektów
167Projektowanie Aplikacji Internetowych z Wykorzystaniem PHP, MySQL oraz Framework’a Bootstrap
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PAI 20077.23 Projektowanie Aplikacji Internetowych z Wykorzystaniem PHP, MySQL oraz Framework’a Bootstrap- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

Certyfikat ICVC/PAI 20077.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Projektowanie Aplikacji Internetowych z Wykorzystaniem PHP, MySQL oraz Framework’a Bootstrap.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność budowy pełnoprawnego serwisu internetowego z własną bazą danych przy wykorzystaniu PHP, MySQL i Framework’a Bootstrap
 2. Wiedza z zakresu podstawowych pojęć dot. Internetu
 3. Wiedza z zakresu definicji stylów
 4. Znajomość zasad dotyczących instalacji, konfiguracji narzędzi/oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania aplikacji internetowych
 5. Znajomość zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji
 6. Znajomość zasad modyfikacji i aktualizacji aplikacji internetowych
 7. Znajomość systemu CMS WordPress
 8. Umiejętność analitycznego myślenia
 9. Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce
 10. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 11. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 12. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 13. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności
 14. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji
168Profesjonalna obsługa klienta z elementami sprzedaży
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/POK_ES_ 20024.83 Profesjonalna obsługa klienta z el. sprzedaży- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/POK_ES_ 20024.83 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Profesjonalna obsługa klienta z el. sprzedaży.
Program szkolenia:
 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Profesjonalna obsługa klienta z el. sprzedaży
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
169Programowanie mikrokontrolerów, kontrolerów i układów scalonych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PMS 20833.05 Programowanie mikrokontrolerów, kontrolerów i układów scalonych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie w dziale informatycznym oraz Software House.

Certyfikat ICVC/PMS 20833.05 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Programowanie mikrokontrolerów, kontrolerów i układów scalonych.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Programowanie mikrokontrolerów, kontrolerów i układów scalonych
 2. Umiejętność doboru środowiska programistycznego do programowania STM32.
 3. Wiedza na temat programowania GPIO mikrokontrolera.
 4. Wiedza na temat programowania SYSTick.
 5. Wiedza na temat programowania generatora PLL.
 6. Wiedza w zakresie Timerów i liczników.
 7. Umiejętność programowania PWM.
 8. Umiejętność programowania USART.
 9. Wiedza z zakresu programowania SP1.
 10. Wiedza z zakresu programowania I2C.
 11. Wiedza w zakresie przetwornika ADC/DAC.
 12. Wiedza na temat współpracy mikrokontrolera z wyświetlaczem (bazujący na HD44780).
 13. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
170Programista Stron WWW
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PSI 20020.19 Programista Stron WWW – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

Certyfikat ICVC/PSI 20020.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Programista Stron WWW.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat grafiki stron internetowych, znajomość podstawowych pojęć tj.: rozdzielczość, kompresja, grafika wektorowa i rastrowa itd.
 2. Umiejętność obsługi programu do tworzenia i edycji grafiki rastrowej
 3. Wiedza z zakresu podstawowych pojęć dot. Internetu
 4. Umiejętność obsługi programu do projektowania stron internetowych
 5. Wiedza na temat obsługi klienta FTP – publikacja strony
 6. Wiedza z zakresu definicji stylów
 7. Umiejętność porządkowania i walidacji dokumentów
 8. Umiejętność dodawania tekstu, grafiki, tabeli itp. oraz pozycjonowania tych elementów na stronie www
 9. Znajomość zasad dotyczących instalacji, konfiguracji narzędzi/oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania stron internetowych
 10. Znajomość zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji
 11. Znajomość zasad modyfikacji i aktualizacji stron internetowych
 12. Umiejętność analitycznego myślenia
 13. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 14. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 15. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 16. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności
 17. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji
171Programista WEB
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PWB 20021.50 Programista WEB- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

Certyfikat ICVC/PWB 20021.50 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Programista WEB.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat grafiki stron internetowych, znajomość podstawowych pojęć tj.: rozdzielczość, kompresja, grafika wektorowa i rastrowa itd.
 2. Umiejętność obsługi programu do tworzenia i edycji grafiki rastrowej
 3. Wiedza z zakresu podstawowych pojęć dot. Internetu
 4. Umiejętność obsługi programu do projektowania stron internetowych
 5. Wiedza na temat obsługi klienta FTP – publikacja strony
 6. Wiedza z zakresu definicji stylów
 7. Umiejętność porządkowania i walidacji dokumentów
 8. Umiejętność dodawania tekstu, grafiki, tabeli itp. oraz pozycjonowania tych elementów na stronie www
 9. Znajomość zasad dotyczących instalacji, konfiguracji narzędzi/oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania stron internetowych
 10. Znajomość zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji
 11. Znajomość zasad modyfikacji i aktualizacji stron internetowych
 12. Umiejętność analitycznego myślenia
 13. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 14. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 15. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 16. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności
 17. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji
172Projektant i Administrator Baz Danych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PAD 20020.44 Projektant i Administrator Baz Danych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

Certyfikat ICVC/PAD 20020.44 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Projektant i Administrator Baz Danych.
Program szkolenia:
 1. Instalacja, konfiguracja oraz administracja baz danych MS SQL
 2. Instalacja poprawek i uzupełnień aplikacji w przewidzianych oknach serwisowych
 3. Okresowa aktualizacja systemu
 4. Tworzenie nowych środowisk bazodanowych
 5. Konwersje silników bazodanowych/baz danych między różnymi wersjami i platformami systemowymi
 6. Backup danych, tworzenie kopii zapasowych
 7. Zaawansowany monitoring baz danych oraz infrastruktury serwerów MS SQL
 8. Rozwiązywanie bieżących problemów i awarii
 9. Utrzymanie wysokiej dostępności baz danych
 10. Projektowanie baz danych
 11. Identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów wydajnościowych
 12. Udział w projektach wdrożeniowych, obejmujących budowę, testowanie oraz akceptację nowych systemów w oparciu o różne rozwiązania sprzętowe i programowe
 13. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów
173Profesjonalny Sprzedawca – Handlowiec z Obsługą Kasy Fiskalnej i Terminala Płatniczego
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SKT 20123.61 Profesjonalny Sprzedawca – Handlowiec z Obsługą Kasy Fiskalnej i Terminala Płatniczego- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu – w punktach i działach handlowych, sprzedażowych i operacyjnych, logistycznych i magazynowych.

Certyfikat ICVC/SKT 20123.61 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Profesjonalny Sprzedawca – Handlowiec z Obsługą Kasy Fiskalnej i Terminala Płatniczego.
Program szkolenia:
 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca – Handlowiec
 2. Znajomość zasad orientacji na klienta
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 4. Wiedza na temat asertywnej postawy w pracy z klientem
 5. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 6. Znajomość i umiejętność wykorzystywania języka korzyści w pracy z klientem
 7. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych
 8. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży – rozpoczęcie kontaktu, prowadzenie sprzedaży, finalizacja miękka i twarda.
 9. Podstawowa wiedza na temat budowy, trybu pracy, rodzajów kas fiskalnych i terminali płatniczych
 10. Znajomość rodzajów płatności na kasie fiskalnej
 11. Umiejętność prowadzenia sprzedaży na kasie fiskalnej, wystawiania paragonów fiskalnych, wykonywania raportów fiskalnych
 12. Umiejętność obsługi terminala kart płatniczych i czynności związanych z wymianą papieru
 13. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 14. Znajomość przepisów BHP i PPOŻ w obiekcie handlowym / magazynowym
 15. Umiejętność przygotowanie sprzedawcy i stanowiska pracy do sprzedaży towarów
174Projektant Stron WWW
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PSI 20021.19 Projektant Stron WWW- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

Certyfikat ICVC/PSI 20020.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Projektant Stron WWW.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat grafiki stron internetowych, znajomość podstawowych pojęć tj.: rozdzielczość, kompresja, grafika wektorowa i rastrowa itd.
 2. Umiejętność obsługi programu do tworzenia i edycji grafiki rastrowej
 3. Wiedza z zakresu podstawowych pojęć dot. Internetu
 4. Umiejętność obsługi programu do projektowania stron internetowych
 5. Wiedza na temat obsługi klienta FTP – publikacja strony
 6. Wiedza z zakresu definicji stylów
 7. Umiejętność porządkowania i walidacji dokumentów
 8. Umiejętność dodawania tekstu, grafiki, tabeli itp. oraz pozycjonowania tych elementów na stronie www
 9. Znajomość zasad dotyczących instalacji, konfiguracji narzędzi/oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania stron internetowych
 10. Znajomość zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji
 11. Znajomość zasad modyfikacji i aktualizacji stron internetowych
 12. Umiejętność analitycznego myślenia
 13. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 14. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 15. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 16. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności
 17. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji
175Projektowanie i Tworzenie Stron WWW
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PTS 20082.20 Projektowanie i Tworzenie Stron WWW- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

Certyfikat ICVC/PTS 20082.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Projektowanie i Tworzenie Stron WWW.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat grafiki stron internetowych, znajomość podstawowych pojęć tj.: rozdzielczość, kompresja, grafika wektorowa i rastrowa itd.
 2. Umiejętność obsługi programu do tworzenia i edycji grafiki rastrowej
 3. Wiedza z zakresu podstawowych pojęć dot. Internetu
 4. Umiejętność obsługi programu do projektowania stron internetowych
 5. Wiedza na temat obsługi klienta FTP – publikacja strony
 6. Wiedza z zakresu definicji stylów
 7. Umiejętność porządkowania i walidacji dokumentów
 8. Umiejętność dodawania tekstu, grafiki, tabeli itp. oraz pozycjonowania tych elementów na stronie www
 9. Znajomość zasad dotyczących instalacji, konfiguracji narzędzi/oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania stron internetowych
 10. Znajomość zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji
 11. Znajomość zasad modyfikacji i aktualizacji stron internetowych
 12. Umiejętność analitycznego myślenia
 13. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 14. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 15. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 16. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności
 17. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji
176Prototypowanie 3D
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PK 20004.22 Prototypowanie 3D potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach w branży poligraficznej, grafiki gier komputerowych, stron www itp.

Certyfikat ICVC/PK 20004.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Prototypowanie 3D.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność tworzenia i rozmieszczenia szkicu, wyciągania szkicu, wymiarowania obiektu, modelowania obiektu bazowego.
 2. Umiejętność projektowania brył obrotowych.
 3. Umiejętność projektowania brył o skomplikowanych kształtach.
 4. Wiedza dotycząca technologii oraz maszyn wykorzystywanych w procesach druku 3D.
 5. Umiejętność samodzielnego działania w zakresie stosowania techniki druku 3D w celu wytwarzania obiektów fizycznych na podstawie dostarczonych modeli komputerowych.
 6. Umiejętność przygotowania procesu wydruku obiektu na podstawie dostarczonego modelu komputerowego CAD 3D.
 7. Umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej 2D i 3D obiektu.
 8. Umiejętność doboru parametrów procesu druku 3D.
 9. Umiejętność modelowania dodatkowych elementów np. zaokrągleń, faz.
 10. Umiejętność modelowania zespołów.
 11. Umiejętność przygotowywanie pliku do wydruku 3D.
 12. Wiedza odnośnie potencjalnego wpływu warunków środowiska, zdarzeń losowych oraz usterek drukarki obiektu.
 13. Umiejętność uruchamiania drukarki, monitorowania przebiegu procesu druku oraz podejmowania czynności zmierzających do finalizacji tego procesu.
 14. Znajomość procedur z zakresu powierzonych do pracy materiałów.
 15. Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 16. Umiejętność pracy w zespole projektowym.
 17. Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
177Projektowanie Ogrodów
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Tereny zielone
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PO 20021.40 Projektowanie Ogrodów – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach dbających o zieleń publiczną i tereny zielone, prywatnych firmach zakładających ogrody, zajmujących się ich pielęgnacją i konserwacją oraz projektowaniem.

Certyfikat ICVC/PO 20021.40 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Projektowanie Ogrodów.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Projektowanie Ogrodów
 2. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z tworzeniem koncepcji ogrodu, w tym stylów ogrodów oraz pojęcia siatki i jej wykorzystania w projektowaniu.
 3. Umiejętność funkcjonalnego podziału ogrodu.
 4. Umiejętność stylizowania ogrodu oraz tworzenia kompozycji.
 5. Umiejętność doboru i lokowania roślin biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze i infrastrukturalne powierzchni.
 6. Znajomość czynników wpływających na wzrost i rozwój roślin.
 7. Wiedza na temat podziału szaty roślinnej na grupy.
 8. Wiedza na temat funkcji szaty roślinnej w ogrodzie.
 9. Podstawowa wiedza na temat cech plastycznych roślin.
 10. Znajomość procesu zakładania ogrodu, w tym umiejętność przygotowania terenu i gleby, zakładanie rabat, kwietników, palikowanie i sadzenie drzew.
 11. Znajomość sprzętu ogrodniczego i jego zastosowania.
 12. Dostosowanie prac pielęgnacyjnych do warunków atmosferycznych i sezonowości.
 13. Podstawowa wiedza na temat ochrony roślin.
 14. Znajomość rodzajów i metod nawadniania i melioracji.
178Przedstawiciel Handlowy
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PH 20001.18 – Przedstawiciel Handlowy – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach handlowych i sprzedażowych.

Certyfikat ICVC/PH 20001.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Przedstawiciela Handlowego.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat przygotowania oferty handlowej – zasady i wytyczne dotyczące wykorzystywania języka korzyści w prezentacji oferty
 2. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych
 3. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 4. Znajomość zasad prowadzenia spotkań handlowych – struktura rozmowy sprzedażowej,
 5. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży, prospecting rynku
 6. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 7. Budowanie długofalowych relacji z klientami, rola obsługi posprzedażowej i gwarancyjnej
 8. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 9. Wiedza dotycząca roli marketingu w procesie sprzedaży
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii i taktyk negocjacyjnych
 11. Umiejętność rozpoznawania źródeł konfliktu, rodzaju konfliktu oraz zdolność do rozwiązywania konfliktu
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta
 13. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
 14. Umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji
 15. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży (sprzedaż bezpośrednia, telefoniczna, internetowa)
179Przedstawiciel Handlowy z elementami Marketingu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ PHM 20051.91 – Przedstawiciel Handlowy z el. Marketingu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach handlowych i sprzedażowych.

Certyfikat ICVC/PHM 20051.91 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Przedstawiciel Handlowy z el. Marketingu.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat przygotowania oferty handlowej – zasady i wytyczne dotyczące wykorzystywania języka korzyści w prezentacji oferty
 2. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych
 3. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 4. Znajomość zasad prowadzenia spotkań handlowych – struktura rozmowy sprzedażowej,
 5. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży, prospecting rynku
 6. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 7. Budowanie długofalowych relacji z klientami, rola obsługi posprzedażowej i gwarancyjnej
 8. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 9. Wiedza dotycząca roli marketingu w procesie sprzedaży
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii i taktyk negocjacyjnych
 11. Umiejętność rozpoznawania źródeł konfliktu, rodzaju konfliktu oraz zdolność do rozwiązywania konfliktu
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta
 13. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
 14. Umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji
 15. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży (sprzedaż bezpośrednia, telefoniczna, internetowa)
 16. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 17. Rozumienie znaczenia promocji dla przedsiębiorstwa i umiejętność rozróżnienia jej form.
 18. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji.
 19. Znajomość podstawowych założeń zasad ofensywnej reklamy.
180Przedstawiciel Handlowy z Obsługą Klienta
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PHL 20020.29- Przedstawiciel Handlowy z Obsługą Klienta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach handlowych i sprzedażowych.

Certyfikat ICVC/PHL 20020.29 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Przedstawiciela Handlowego z Obsługą Klienta.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat przygotowania oferty handlowej – zasady i wytyczne dotyczące wykorzystywania języka korzyści w prezentacji oferty
 2. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych
 3. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 4. Znajomość zasad prowadzenia spotkań handlowych – struktura rozmowy sprzedażowej,
 5. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży, prospecting rynku
 6. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 7. Budowanie długofalowych relacji z klientami, rola obsługi posprzedażowej i gwarancyjnej
 8. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 9. Wiedza dotycząca roli marketingu w procesie sprzedaży
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii i taktyk negocjacyjnych
 11. Umiejętność rozpoznawania źródeł konfliktu, rodzaju konfliktu oraz zdolność do rozwiązywania konfliktu
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta
 13. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
 14. Umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji
 15. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży (sprzedaż bezpośrednia, telefoniczna, internetowa)
 16. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 17. Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń takich jak: skaner, drukarka, fax
181Przedstawiciel Handlowy z elementami Pracy Biurowej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PHPB 20021.77- Przedstawiciel Handlowy z el. Pracy Biurowej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach handlowych i sprzedażowych.

Certyfikat ICVC/PHPB 20021.77 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Przedstawiciel Handlowy z el. Pracy Biurowej.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat przygotowania oferty handlowej – zasady i wytyczne dotyczące wykorzystywania języka korzyści w prezentacji oferty
 2. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych
 3. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 4. Znajomość zasad prowadzenia spotkań handlowych – struktura rozmowy sprzedażowej,
 5. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży, prospecting rynku
 6. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 7. Budowanie długofalowych relacji z klientami, rola obsługi posprzedażowej i gwarancyjnej
 8. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 9. Wiedza dotycząca roli marketingu w procesie sprzedaży
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii i taktyk negocjacyjnych
 11. Umiejętność rozpoznawania źródeł konfliktu, rodzaju konfliktu oraz zdolność do rozwiązywania konfliktu
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta
 13. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
 14. Umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji
 15. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży (sprzedaż bezpośrednia, telefoniczna, internetowa)
 16. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 17. Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń takich jak: skaner, drukarka, fax
182Przedstawiciel Handlowy z Obsługą Kasy Fiskalnej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PKF 20021.31 Przedstawiciel Handlowy z Obsługą Kasy Fiskalnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach handlowych i sprzedażowych.

Certyfikat ICVC/PKF 20021.31 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Przedstawiciel Handlowy z Obsługą Kasy Fiskalnej.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat przygotowania oferty handlowej – zasady i wytyczne dotyczące wykorzystywania języka korzyści w prezentacji oferty
 2. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych
 3. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 4. Znajomość zasad prowadzenia spotkań handlowych – struktura rozmowy sprzedażowej,
 5. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży, prospecting rynku
 6. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 7. Budowanie długofalowych relacji z klientami, rola obsługi posprzedażowej i gwarancyjnej
 8. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 9. Wiedza dotycząca roli marketingu w procesie sprzedaży
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii i taktyk negocjacyjnych
 11. Umiejętność rozpoznawania źródeł konfliktu, rodzaju konfliktu oraz zdolność do rozwiązywania konfliktu
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta
 13. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
 14. Umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji
 15. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży (sprzedaż bezpośrednia, telefoniczna, internetowa)
 16. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 17. Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń takich jak: skaner, drukarka, fax
 18. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej
183Przedstawiciel Handlowy z Obsługą Komputera
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PHK 20012.11 – Przedstawiciel Handlowy z Obsługą Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach handlowych i sprzedażowych.

Certyfikat ICVC/PHK 20012.11 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Przedstawiciela Handlowego z Obsługą Komputera.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat przygotowania oferty handlowej – zasady i wytyczne dotyczące wykorzystywania języka korzyści w prezentacji oferty
 2. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych
 3. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 4. Znajomość zasad prowadzenia spotkań handlowych – struktura rozmowy sprzedażowej,
 5. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży, prospecting rynku
 6. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 7. Budowanie długofalowych relacji z klientami, rola obsługi posprzedażowej i gwarancyjnej
 8. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 9. Wiedza dotycząca roli marketingu w procesie sprzedaży
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii i taktyk negocjacyjnych
 11. Umiejętność rozpoznawania źródeł konfliktu, rodzaju konfliktu oraz zdolność do rozwiązywania konfliktu
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta
 13. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
 14. Umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji
 15. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży (sprzedaż bezpośrednia, telefoniczna, internetowa)
 16. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 17. Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń takich jak: skaner, drukarka, fax
184Przedstawiciel Handlowy z Telemarketingiem
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PHT 20021.90- Przedstawiciel Handlowy z Telemarketingiem- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach handlowych i sprzedażowych.

Certyfikat ICVC/PHT 20021.90 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Przedstawiciel Handlowy z Telemarketingiem.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat przygotowania oferty handlowej – zasady i wytyczne dotyczące wykorzystywania języka korzyści w prezentacji oferty
 2. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych
 3. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 4. Znajomość zasad prowadzenia spotkań handlowych – struktura rozmowy sprzedażowej,
 5. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży, prospecting rynku
 6. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 7. Budowanie długofalowych relacji z klientami, rola obsługi posprzedażowej i gwarancyjnej
 8. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 9. Wiedza dotycząca roli marketingu w procesie sprzedaży
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii i taktyk negocjacyjnych
 11. Umiejętność rozpoznawania źródeł konfliktu, rodzaju konfliktu oraz zdolność do rozwiązywania konfliktu
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta
 13. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
 14. Umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji
 15. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży (sprzedaż bezpośrednia, telefoniczna, internetowa)
 16. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w telefonicznej pracy z klientem
 17. Umiejętność prawidłowego przyjmowania rozmowy przychodzącej
 18. Umiejętność prawidłowego poprowadzenia rozmowy wychodzącej
 19. Wiedza dotycząca zawieszania, przełączania, kończenia rozmowy telefonicznej
185Recepcjonista/Rejestrator
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/RR 20001.23 Recepcjonista/Rejestrator – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/RR 20001.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Recepcjonista/Rejestrator.
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca gromadzenia, rejestrowania oraz przetwarzania informacji
 2. Znajomość zasad sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów
 3. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 4. Wiedza dotycząca sporządzania sprawozdań, protokołów, notatek służbowych
 5. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
 6. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 7. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 8. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące
 9. Umiejętność pracy w zespole
 10. Komunikatywność i otwartość w kontakcie z drugim człowiekiem
 11. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 12. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność
 13. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 14. Umiejętność pracy pod presją czasu
 15. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
186Recepcjonista z elementami Pracy Biurowej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/RPB 20020.54 Recepcjonista z el. Pracy Biurowej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/RPB 20020.54 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Recepcjonista z el. Pracy Biurowej.
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca gromadzenia, rejestrowania oraz przetwarzania informacji
 2. Znajomość zasad sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów
 3. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 4. Wiedza dotycząca sporządzania sprawozdań, protokołów, notatek służbowych
 5. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
 6. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 7. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 8. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące
 9. Umiejętność pracy w zespole
 10. Komunikatywność i otwartość w kontakcie z drugim człowiekiem
 11. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 12. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność
 13. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 14. Umiejętność pracy pod presją czasu
 15. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
187Rezydent turystyczny
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: 0
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/RT 20043.98 Rezydent turystyczny – potwierdza kompetencje osób pełniących rolę przedstawiciela organizatora turystyki na kierunku wakacyjnym.

Certyfikat ICVC/RT 20043.98 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pełnienia funkcji Rezydenta turystycznego.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku rezydenta turystycznego.
 2. Wiedza ma temat zasad obsługi ruchu turystycznego.
 3. Umiejętność stosowania zasad obsługi ruchu turystycznego.
 4. Znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w turystyce.
 5. Umiejętność posługiwania się zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w turystyce.
 6. Wiedza na temat przepisów prawnych w turystyce i ubezpieczeń turystycznych.
 7. Umiejętność posługiwania się przepisani prawnymi w turystyce.
 8. Znajomość zasad przygotowania się do wyjazdu, spotkania informacyjnego
 9. Umiejętność przygotowania się do wyjazdu i przeprowadzenia spotkania informacyjnego.
 10. Wiedza na temat przygotowania serwisu lotniskowego wylotowego, przylotowego i serwisu hotelowego.
 11. Umiejętność temat przygotowania serwisu lotniskowego wylotowego, przylotowego i serwisu hotelowego.
 12. Znajomość kulis pracy rezydenta: zagadnienie sytuacji trudnych i losowych oraz sposoby ich rozwiązywania
 13. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania sytuacji trudnych.
 14. Systematyczność i dokładność w działaniu i planowaniu działań.
 15. Postępowanie z zachowaniem ostrożności z uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa.
188Rejestrator Medyczny
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/RM/20001.25 Rejestrator Medyczny – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w placówkach medycznych na recepcji, których głównym zadaniem jest kompleksowa obsługa rejestracji Pacjenta.

Certyfikat ICVC/RM/20001.25 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Rejestratora Medycznego.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizowania miejsca pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
 2. Znajomość zasad postępowania przy rejestracji Pacjenta w placówce medycznej.
 3. Znajomość zasad etycznych w zawodzie Rejestratora Medycznego
 4. Znajomość zasad przechowywania dokumentacji medycznej.
 5. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 6. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajania potrzeb i oczekiwań pacjentów.
 7. Umiejętności komunikacyjne – aktywne słuchanie, stosowanie języka korzyści
 8. Znajomość zasad skutecznej komunikacji z Pacjentem/Klientem z różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych.
 9. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 10. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 11. Umiejętność pracy zespołowej i budowania sprzyjającej atmosfery pracy.
 12. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 13. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 14. Umiejętności analizowania przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 15. Znajomość urządzeń biurowych i umiejętność ich obsługi.
189Sekretarka
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SK 20009.06- Sekretarka – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SK 20009.06 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sekretarka.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku sekretarka – oświetlenie, hałas
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u sekretarki
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie
190Serwisant Sprzętu Komputerowego
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SEK 20021.23 Serwisant Sprzętu Komputerowego potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w branżach IT, serwisach komputerowych itp.

Certyfikat ICVC/SEK 20021.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Serwisant Sprzętu Komputerowego.
Program szkolenia:
 1. Szeroko pojęta wiedza z zakresu budowy i działania komputera
 2. Wiedza z zakresu nośników danych oraz ich formatowania
 3. Umiejętność diagnozy i usunięcia awarii sprzętu komputerowego
 4. Wiedza z zakresu szczegółowej budowy części składowych komputera
 5. Wiedza z zakresu sieci komputerowych
 6. Wiedza z zakresu odzyskiwania danych użytkownika, tworzenia kopii zapasowych danych
 7. Umiejętność naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego
 8. Umiejętność instalowania urządzeń preferencyjnych, programów systemowych i użytkowych
 9. Umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu
 10. Radzenie sobie ze stresem
 11. Umiejętność samodzielnego planowania pracy
 12. Umiejętności techniczne
 13. Precyzja
 14. Wysoka kultura osobista
191Specjalista Cukiernik
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Gastronomia
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SC 20021.29 Specjalista Cukiernik, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kuchniach restauracyjnych, hotelowych, w punktach gastronomicznych, w placówkach edukacyjnych, kawiarniach, barach i restauracjach, jak również w innych obiektach gastronomicznych.

Certyfikat ICVC/SC 20021.29 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista Cukiernik.
Program szkolenia:
 1. Szeroko pojęta wiedza z zakresu cukiernictwa
 2. Wiedza z zakresu doboru i łączenia produktów spożywczych
 3. Umiejętność sprawnego poruszania się po cukierni
 4. Wiedza z zakresu składników odżywczych wyrobów ciastkarskich
 5. Znajomość zasad dot. przechowywania artykułów spożywczych
 6. Wiedza z zakresu zabezpieczania surowców i wyrobów gotowych przed zepsuciem
 7. Widza z zakresu klasyfikacji wyrobów ciastkarskich
 8. Znajomość procesów technologicznych półproduktów wyrobów cukierniczych oraz wyrobów ciastkarskich
 9. Umiejętność dekorowania oraz zdobienia ciast
 10. Wiedza z zakresu magazynowania produktów ciastkarskich
 11. Umiejętność obsługi maszyn i urządzeń w produkcji ciastkarskiej
 12. Wiedza na temat organizacji własnego stanowiska pracy
 13. Umiejętność zarządzania czasem pracy
 14. Umiejętność pracy w zespole
 15. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 16. Umiejętność wykonywania czynności porządkowych
 17. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad HACCP, BHP i p.poż.
192Specjalista ds. Archiwizacji Dokumentów
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SAD 20021.02- Specjalista ds. Archiwizacji Dokumentów- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, na stanowiskach archiwizacyjnych.

Certyfikat ICVC/SAD 20021.02 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Archiwizacji Dokumentów.
Program szkolenia:
 1. Znajomość prawa archiwizacyjnego
 2. Umiejętność zarządzania dokumentacją archiwalną
 3. Wiedza na temat rodzajów dokumentacji
 4. Wiedza z zakresu dystrybucji dokumentacji
 5. Znajomość norm działania archiwum
 6. Wiedza na temat przetwarzania dokumentacji
 7. Znajomość systemu EZD
 8. Wiedza z zakresu brakowania dokumentacji
 9. Wiedza na temat nowoczesnego zarządzania dokumentacją
 10. Znajomość norm dot. żywotności dokumentów w archiwum
 11. Wiedza z zakresu udostępniania dokumentacji
 12. Szeroko pojęta wiedza na temat ochrony danych osobowych
 13. Umiejętność analizy aktów prawnych RP,UE oraz innych- podstawy prawne
 14. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii
 15. Umiejętność pracy w zespole
 16. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność
 17. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
193Specjalista ds. arteterapii z wykorzystaniem sztuki w celach terapeutycznych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Kosmetyka, terapia
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SASCT 20111.17 Specjalista ds. arteterapii z wykorzystaniem sztuki w celach terapeutycznych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Ośrodkach terapeutycznych lub w dziedzinach takich jak medycyna, psychologia, pedagogika, rekreacja i edukacja

Certyfikat ICVC/SASCT 20111.17 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. arteterapii z wykorzystaniem sztuki w celach terapeutycznych.
Program szkolenia:
 1. Budowa procesu arteterapeutycznego
 2. Metody pracy, które można wykorzystywać w arteterapii,
 3. Techniki arteterapeutyczne do wykorzystania w pracy,
 4. Podział prac ze względu na funkcje arteterapii,
 5. Metodologia doboru prac arteterapeutycznych do potrzeb wychowanków,
 6. Stawianie diagnozy potrzeb pacjenta oraz jak ocena przebieg procesu terapeutycznego,
 7. Arteterapia indywidualna oraz arteterapia grupowa,
 8. Analiza i interpretacja rysunku dziecka,
 9. Poznanie znaczenia kreski, barw, rozplanowania pracy na kartce,
 10. Znaczenie zawartości rysunku,
 11. Testy diagnostyczne w arteterapii
194Specjalista ds. Audytu i Jakości
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Specjalista
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SAJ 20021.27- Specjalista ds. Audytu i Jakości potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób przeprowadzających audyty w firmach.

Certyfikat ICVC/SAJ 20021.27 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Audytu i Jakości.
Program szkolenia:
 1. Znajomość międzynarodowych standardów audytu i kontroli
 2. Znajomość koncepcji zarządzania jakością
 3. Wiedza o narzędziach i technikach zarządzania jakością
 4. Znajomość zasad etyki zawodowej audytora
 5. Umiejętność realizacji procedur audytu
 6. Ocena zgromadzonych dowodów audytu
 7. Monitoring wyników audytu i sporządzanie sprawozdań
 8. Umiejętność organizacji pracy
 9. Znajomość rozwoju audytu wewnętrznego, miejsca i roli audytu w organizacji
 10. Zarządzanie projektami jakościowymi
 11. Umiejętność zarządzania ryzykiem oraz systemami kontroli wewnętrznej
 12. Wiedza o teorii audytu (zakres i rodzaje audytu, aspekty prawne dotyczące audytu wewnętrznego)
 13. Znajomość Integracji Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
195Specjalista ds. Ekomarketingu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Marketing, e-commerce
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SEM 20060.88 Specjalista ds. Ekomarketingu– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji w dziale marketingu, przy planowaniu i kreowaniu działań promocyjnych, przygotowaniu ofert handlowych i materiałów reklamowych.

Certyfikat ICVC/SEM 20060.88 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Ekomarketingu.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność stosowania podstawowych pojęć ekomarketingu
 2. Umiejętność budowania skutecznej strategii marketingowej
 3. Umiejętność implementowania strategii marketingowej
 4. Wiedza z zakresu stosowania podstawowych pojęć kontent marketingu
 5. Wiedza z zakresu narzędzi kontent marketingu i umiejętność efektywnego stosowania ich
 6. Wiedza z zakresu pojęcia ekomarketingu
 7. Umiejętność rozpoznania certyfikatów potwierdzających ekologiczne walory produktów i usług
 8. Wiedza z zakresu ekotrendów i umiejętność ich wykorzystania w marketingu
 9. Umiejętność zrozumienia, zaplanowania oraz zastosowania ekomarketingu w przemyśle
 10. Umiejętność zrozumienia, zaplanowania oraz zastosowania ekomarketingu w branży spożywczej
 11. Umiejętność zrozumienia, zaplanowania oraz zastosowania ekomarketingu w branży rolniczej
 12. Umiejętność zrozumienia, zaplanowania oraz zastosowania ekomarketingu w branży odzieżowej
 13. Umiejętność zrozumienia, zaplanowania oraz zastosowania ekomarketingu w branży turystycznej
 14. Wiedza na temat targów i wydarzeń branżowych eko w kraju i za granicą
 15. Znajomość źródeł finansowania w obszarze ekomarketingu
196Specjalista ds. Dietetyki i Odchudzania
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Gastronomia
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/DDD 20009.1 – Specjalista ds. Dietetyki i Odchudzania potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących m.in. w obiektach gastronomicznych układających diety, organizacjach zajmujących się poradnictwem dietetycznym, ośrodkach odchudzających.

Certyfikat ICVC/DDD 20009.1 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Dietetyki i Odchudzania.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Dietetyki i Odchudzania
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku specjalisty Specjalista ds. Dietetyki i Odchudzania, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość podstaw żywienia człowieka
 4. Umiejętność obliczania przemiany materii i wydatku energetycznego
 5. Wiedza na temat klasyfikacji i charakterystyki diet
 6. Znajomość diet alternatywnych, plusów i minusów ich stosowania
 7. Wiedza na temat żywności funkcjonalnej
 8. Umiejętność stosowania zasad planowania jadłospisów
 9. Przemiana materii i wydatek energetyczny
 10. Znajomość metod oceny stanu odżywienia i sposobu odżywiania
 11. Wiedza na temat postępowania dietetycznego w wybranych chorobach przewodu pokarmowego i układu krążenia oraz
 12. w otyłości i cukrzycy
 13. Umiejętność prowadzenia indywidualnego poradnictwa żywieniowego
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie
197Specjalista ds. Finansowania Rozwiązań Ekologicznych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Specjalista
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SFR 20020.60 Specjalista ds. Finansowania Rozwiązań Ekologicznych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/SFR 20020.60 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Finansowania Rozwiązań Ekologicznych.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat branży OZE
 2. Wiedza na temat technologii i produktów związanych z OZE: kolektor słoneczny, ogniwa fotowoltaiczne, energetyka wiatrowa, pompy ciepła, biomasa
 3. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 4. Znajomość standardów pracy pracownika biurowego
 5. Wiedza w zakresie obsługi programów biurowych na stanowisku pracy
 6. Umiejętność tworzenia i redagowania tekstów
 7. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym korespondencji seryjnej
 8. Umiejętność tworzenia arkuszy kalkulacyjnych
 9. Wiedza w zakresie tworzenia i analizowania raportów
 10. Umiejętność doboru rodzaju, zasady działania Odnawialnych Źródeł Energii
 11. Umiejętność tworzenia prezentacji i pokazów multimedialnych
 12. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska
 13. Wysokie umiejętności interpersonalne – umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, przekonywania i obserwacji.
 14. Znajomość zasad efektywnej komunikacji – aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, budowanie odpowiednich pytań
 15. Świadomość barier komunikacyjnych oraz umiejętność ich przezwyciężania
 16. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
198Specjalista ds. Finansów
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SDF 20031.17 Specjalista ds. Finansów – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

Certyfikat ICVC/ SDF 20031.17 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Finansów.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Finansów
 2. Wiedza z zakresu rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 4. Wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 5. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 6. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 7. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 8. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 9. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 10. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 11. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 12. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 13. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 14. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 15. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 16. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 17. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
199Specjalista ds. Handlowych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SPH 20010.08 – Specjalista ds. Handlowych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach handlowych i sprzedażowych.

Certyfikat ICVC/SPH 20010.08 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Handlowych.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Specjalista ds. Handlowych
 2. Wiedza na temat profesjonalnej obsługi klienta
 3. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej
 5. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy i zastosowania metod aktywnego słuchania
 6. Umiejętność dogłębnej analizy potrzeb klienta
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej
 8. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i sposobów ich przezwyciężania
 9. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego, umiejętne stosowanie modelu CZK
 10. Wiedza na temat psychologicznych typów klientów
 11. Zdolność radzenia sobie z obiekcjami klientów i pokonywania zastrzeżeń
 12. Wiedza na temat procesu reklamacyjnego
 13. Znajomość technik sprzedażowych
 14. Znajomość pojęcia asertywność i technik asertywnych
 15. Zdolność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie
200Specjalista ds. Hotelarstwa
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Specjalista
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SH 20020.49 Specjalista ds. Hotelarstwa, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących dla pośredników lub organizatorów turystycznych, oraz osób samozatrudnionych.

Certyfikat ICVC/SH 20020.49 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania Specjalista ds. Hotelarstwa.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat reklamy produktu turystycznego
 2. Znajomość form dystrybucji oraz promocji usług turystycznych
 3. Szeroko pojęta wiedza dotycząca obsługi rezerwacji turystycznych oraz dokumentacji z tym związanej
 4. Znajomość technik przechowywania dokumentacji turystycznej
 5. Wiedza na temat procesu i etapów obsługi gości hotelowych
 6. Znajomość obowiązków pracowników hotelu oraz organizacji struktury hotelowej
 7. Wiedza na temat systemów pracy funkcjonujących w hotelach
 8. Wiedza z zakresu przygotowywania oraz podawania posiłków w obiektach świadczących usługi hotelowe
 9. Umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych
 10. Umiejętność obsługi komputera, w tym programów do obsługi hotelu, rezerwacji itp.
 11. Umiejętności autoprezentacyjne, zasady budowania wizerunku, precyzyjność i dokładność
 12. Umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji
 13. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres
 14. Umiejętność zarządzania czasem i pracy w zespole
 15. Znajomość zasad BHP i ppoż
201Specjalista ds. Kadr i Płac
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/KP 20006.18 Specjalista ds. Kadr i Płac – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo – księgowych, kancelariach i biurach doradztwa z zakresu księgowości i Human Resources.

Certyfikat ICVC/KP 20006.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Kadr i Płac.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Specjalista ds. Kadr i Płac
 2. Podstawowa wiedza z zakresu Prawa Pracy i zasad BHP
 3. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 4. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 5. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 6. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 7. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego
 8. Znajomość procedur tworzenia dokumentacji wynagrodzeń
 9. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy z zakresu rozliczeń publicznoprawnych
 10. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
 11. Wiedza na temat naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
 12. Wiedza dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych
 13. Umiejętność logicznego myślenia
 14. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
202Specjalista ds. Kadr, Płac i Księgowości
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/KPK 20021.39 Specjalista ds. Kadr, Płac i Księgowości– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

Certyfikat ICVC/KPK 20021.39 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Kadr, Płac i Księgowości.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Kadr, Płac i Księgowości
 2. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 3. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 4. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 5. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 6. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 7. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 8. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 9. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 10. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego, umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 11. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 12. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 13. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 14. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 15. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 16. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 17. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 18. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 19. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego
 20. Znajomość procedur tworzenia dokumentacji wynagrodzeń
 21. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy z zakresu rozliczeń publicznoprawnych
 22. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
203Specjalista ds. Kadr, Płac i Księgowości z Obsługą Klienta
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SKPK 20021.23 Specjalista ds. Kadr, Płac i Księgowości z Obsługą Klienta– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

Certyfikat ICVC/SKPK 20021.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Kadr, Płac i Księgowości z Obsługą Klienta.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Kadr, Płac i Księgowości z Obsługą Klienta
 2. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 3. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 4. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 5. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 6. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 7. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 8. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 9. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 10. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego, umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 11. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 12. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 13. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 14. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 15. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 16. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 17. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 18. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 19. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego
 20. Znajomość procedur tworzenia dokumentacji wynagrodzeń
 21. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy z zakresu rozliczeń publicznoprawnych
 22. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
 23. Szeroko pojęta wiedza na temat obsługi klienta
204Specjalista ds. Komunikacji i Relacji z Klientem
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SKRK 20021.58 Specjalista ds. Komunikacji i Relacji z Klientem- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, administracyjnych, handlowych, jako wsparcie sprzedaży, w back office.

Certyfikat ICVC/SKRK 20021.58 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Komunikacji i Relacji z Klientem.
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 4. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 5. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 6. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej – netykieta
 8. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 9. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 10. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 11. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 12. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 13. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 14. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 15. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 16. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
205Specjalista ds. Obsługi Klienta z Elementami Biura
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SKB 20021.13 Specjalista ds. Obsługi Klienta z Elementami Biura– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SKB 20021.13 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Obsługi Klienta z Elementami Biura.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Obsługi Klienta z Elementami Biura
 2. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 3. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 4. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 5. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 6. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 7. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 8. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 9. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 10. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej – netykieta
 11. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 12. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 13. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 14. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 15. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 16. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 17. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 18. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 19. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
206Specjalista ds. Obsługi Klienta i Sprzedaży Bezpośredniej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ SWR 20021.22 Specjalista ds. Obsługi Klienta i Sprzedaży Bezpośredniej- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/ SWR 20021.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Obsługi Klienta i Sprzedaży Bezpośredniej.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat roli, jaką pełni sprzedawca w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 2. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 3. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych – wiedza na temat roli pierwszego wrażenia w sprzedaży.
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta, świadomość roli i siły głosu sprzedawcy w procesie sprzedażowym.
 5. Umiejętność formułowania pytań, z wykorzystaniem ich funkcji – informacyjnej, kontrolnej, psychologicznej
 6. Wiedza na temat trudnego klienta – znajomość osobowości, cech klientów oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
 7. Budowanie asertywnej postawy w pracy z klientem – umiejętność asertywnego przyjmowania i wyrażania krytyki
 8. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 9. Znajomość i umiejętność wykorzystywania języka korzyści w pracy z klientem – mocne, pozytywne zwroty
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii, styli, technik i taktyk negocjacyjnych
 11. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży – rozpoczęcie kontaktu, prowadzenie sprzedaży, finalizacja miękka i twarda.
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta – umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klientów
 13. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 14. Umiejętność podtrzymywania długofalowych relacji – rola obsługi posprzedażowej
 15. Wiedza na temat zasad reagowania na reklamację klienta – od przyjęcia po zakończenie rozpatrywania reklamacji
 16. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
207Specjalista ds. Księgowości
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SK 20006.22 – Specjalista ds. Księgowości- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.

Certyfikat ICVC/SK 20006.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalisty ds. Księgowości.
Program szkolenia:
 1. Znajomość przepisów prawa oraz ustaw regulujących zagadnienia rachunkowości w Polsce
 2. Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 3. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 4. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 5. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych
 6. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników – rodzaje kont, sposoby księgowania
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 8. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 9. Wiedza dotycząca środków trwałych
 10. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 11. Znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień z obszaru rachunkowości, m.in.: operacje gospodarcze, rodzaje kont, metody zapisu księgowego, funkcje rachunkowości, dowody księgowe
 12. Wiedza na temat korygowania błędów księgowych – korekta, storno, dowody korygujące
 13. Umiejętności analityczne
 14. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
208Specjalista ds. Logistyki z Obsługą Biura
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Zaopatrzenie i magazyn
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SLOB 20021.46 Specjalista ds. Logistyki z Obsługą Biura- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w branży TSL (Transport- Spedycja-Logistyka)

Certyfikat ICVC/SLOB 20021.46 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Logistyki z Obsługą Biura.
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca organizowania transportu samochodowego
 2. Wiedza dotycząca organizowania transportu lotniczego
 3. Wiedza dotycząca organizowania transportu kolejowego
 4. Znajomość dokumentacji przewozowej
 5. Umiejętność sporządzania dokumentacji transportowej, ubezpieczeniowej
 6. Znajomość przepisów prawnych dotyczących transportu
 7. Umiejętność pozyskiwania zleceń
 8. Wysokie kompetencje interpersonalne – komunikatywność
 9. Umiejętność prowadzenia rozmowy telefonicznej – struktura rozmowy wychodzącej i przychodzącej
 10. Wiedza dotycząca prowadzenia spotkań biznesowych
 11. Umiejętności negocjacyjne – znajomość faz i technik negocjacyjnych
 12. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 13. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 14. Duża odporność na stres – radzenie sobie ze stresem
 15. Umiejętność planowania i zarządzania sobą w czasie
 16. Widza z zakresu obsługi biura
209Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Marketing, e-commerce
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SMS 20020.10 Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SMS 20020.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 4. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 5. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 6. Rozumienie znaczenia promocji dla przedsiębiorstwa i umiejętność rozróżnienia jej form.
 7. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji.
 8. Znajomość podstawowych założeń zasad ofensywnej reklamy.
 9. Umiejętność zrozumienia specyfiki akwizycji oraz jej podstawowych zasad.
 10. Rozumienie istoty i specyfiki Public Relations oraz wykorzystywanych w działaniu środków.
 11. Znajomość form promocji uzupełniającej oraz celów, cech i rodzajów sponsoringu.
 12. Znajomość założeń programu działań przedsiębiorstwa w zakresie promocji oraz umiejętność opracowania skutecznego planu takich działań.
 13. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 14. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 15. Widza na temat sprzedaży internetowej
 16. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
210Specjalista ds. Marketingu z el. Kasy Fiskalnej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Marketing, e-commerce
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SMF 20020.10 Specjalista ds. Marketingu z el. Kasy Fiskalnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących na stanowiskach związanych z marketingiem w przedsiębiorstwach handlowych lub usługowych prowadzących działania marketingowe

Certyfikat ICVC/SMF 20020.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Marketingu z el. Kasy Fiskalnej.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji stanowiska pracy Specjalista ds. Marketingu z el. Kasy Fiskalnej zgodnie z zasadami BHP
 2. Wiedza na temat zawodu Specjalista ds. marketingu, znajomość ról i zadań marketerów
 3. Znajomość otoczenia marketingowego (makro-, mikro-) i modeli zachowań klientów
 4. Znajomość specyfiki i typów komunikacji marketingowej na różnych rynkach
 5. Wiedza na temat współpracy z agencjami reklamowymi i domami mediowymi
 6. Znajomość zagadnienia marketing-mix i taktyki działań marketingowych
 7. Znajomość pojęcia content marketingu
 8. Wiedza na temat komunikacji pisanej w social mediach
 9. Znajomość zagadnień współczesnego marketingu
 10. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy
 11. Umiejętność tworzenia planów marketingowych i doboru narzędzi marketingowych do zaplanowanych działań
 12. Umiejętność wyznaczania celów marketingowych, w tym wyboru modelu ustalania celów kampanii reklamowej
 13. Umiejętność kontrolowania efektów działań marketingowych, w tym wyboru modelu mierzenia wyników
 14. Znajomość narzędzi do audytu marketingowego, systemu controllingu marketingowego w firmie
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego
211Specjalista ds. obsługi klienta
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/OK 20001.19 Specjalista ds. obsługi klienta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, administracyjnych, handlowych, jako wsparcie sprzedaży, w back office.

Certyfikat ICVC/OK 20001.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalisty ds. obsługi klienta.
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 4. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 5. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 6. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej – netykieta
 8. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 9. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 10. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 11. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 12. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 13. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 14. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 15. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 16. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
212Specjalista ds. Rachunkowości
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SDR 20021.10 Specjalista ds. Rachunkowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

Certyfikat ICVC/SDR 20021.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Rachunkowości.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Rachunkowości
 2. Wiedza z zakresu rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
213Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SRK 20001.22 Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

Certyfikat ICVC/SRK 20001.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości
 2. Wiedza z zakresu rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
214Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Klienta
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SRKK 20020.01 Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Klienta– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

Certyfikat ICVC/SRKK 20020.01 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Klienta.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Klienta
 2. Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Szeroko pojęta wiedza na temat obsługi klienta
215Specjalista ds. Trychologii
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Kosmetyka, terapia
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/TR 20011.07 – Specjalista ds. Trychologii potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w gabinetach trychologicznych, fryzjerskich, kosmetologicznych, strefach Beauty.

Certyfikat ICVC/TR 20011.07 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Trychologii.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Specjalista ds. Trychologii
 2. Znajomość zasad, funkcjonowania i organizacji pracy gabinetu trychologicznego
 3. Wiedza z zakresu niezbędnego wyposażenia gabinetu, znajomość aparatury, narzędzi i przyborów trychologicznych
 4. Znajomość zasad dezynfekcji oraz preparatów jakie należy stosować
 5. Wiedza z zakresu budowy skóry
 6. Wiedza z zakresu budowy i wzrostu włosa, typologii włosów
 7. Znajomość przyczyn wypadania włosów
 8. Wiedza na temat chorób skóry, w tym owłosionej skóry głowy
 9. Wiedza na temat funkcjonowania gruczołów i podstawowych procesów fizjologicznych
 10. Wiedza z zakresu pielęgnacji skóry głowy i włosów
 11. Umiejętne posługiwanie się urządzeniami do badania i pielęgnacji skóry głowy
 12. Wysokie standardy pracy z klientem
 13. Umiejętne zarządzanie sobą w czasie
216Specjalista ds. Rękodzieła
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Pracownik fizyczny
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SR 20002.10 – Specjalista ds. Rękodzieła – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w przedszkolach, kwiaciarniach, domach kultury, świetlicach lub posiadających własną działalność.

Certyfikat ICVC/SR 20002.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalisty ds. Rękodzieła.
Program szkolenia:
 1. Znajomość różnych technik rękodzieła m.in.: quilling, papieroplastyka, bibułkarstwo, decoupage
 2. Umiejętność doboru odpowiednich materiałów w zależności od wybranej metody
 3. Umiejętność wykonywania biżuterii
 4. Umiejętność wykonania ozdób choinkowych
 5. Umiejętność wykonywania ozdób świątecznych
 6. Umiejętność wykonywania ozdób 3D
 7. Umiejętności manualne
217Specjalista ds. Sprzedaży
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SSK 20001.35 Specjalista ds. Sprzedaży – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób prowadzących negocjacje i rozmowy handlowe, w tym również telemarketerów, pracowników biur obsługi klienta i Call Centre.

Certyfikat ICVC/ SSK 20001.35 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Sprzedaży.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Specjalista ds. Sprzedaży
 2. Wiedza na temat profesjonalnej obsługi klienta
 3. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej
 5. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy i zastosowania metod aktywnego słuchania
 6. Umiejętność dogłębnej analizy potrzeb klienta
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej
 8. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i sposobów ich przezwyciężania
 9. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego, umiejętne stosowanie modelu CZK
 10. Wiedza na temat psychologicznych typów klientów
 11. Zdolność radzenia sobie z obiekcjami klientów i pokonywania zastrzeżeń
 12. Wiedza na temat procesu reklamacyjnego
 13. Znajomość technik sprzedażowych
 14. Znajomość pojęcia asertywność i technik asertywnych
 15. Zdolność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie
218Specjalista ds. PR, Reklamy, Marketingu i Sprzedaży
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Marketing, e-commerce
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SPRM 20012.10 Specjalista ds. PR, Reklamy, Marketingu i Sprzedaży– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SPRM 20012.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. PR, Reklamy, Marketingu i Sprzedaży.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. PR, Reklamy, Marketingu i Sprzedaży
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 4. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 5. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 6. Rozumienie znaczenia promocji dla przedsiębiorstwa i umiejętność rozróżnienia jej form.
 7. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji.
 8. Znajomość podstawowych założeń modelu AIDA oraz zasad ofensywnej reklamy.
 9. Umiejętność zrozumienia specyfiki akwizycji oraz jej podstawowych zasad.
 10. Rozumienie istoty i specyfiki Public Relations oraz wykorzystywanych w działaniu środków.
 11. Znajomość form promocji uzupełniającej oraz celów, cech i rodzajów sponsoringu.
 12. Znajomość założeń programu działań przedsiębiorstwa w zakresie promocji oraz umiejętność opracowania skutecznego planu takich działań.
 13. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 14. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 15. Widza na temat sprzedaży internetowej
 16. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
219Specjalista ds. Obsługi Klienta i Sprzedaży Bezpośredniej z el. Rachunkowości
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ SWR 20024.22 Specjalista ds. Obsługi Klienta i Sprzedaży Bezpośredniej z el. Rachunkowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/ SWR 20024.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Obsługi Klienta i Sprzedaży Bezpośredniej z el. Rachunkowości.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat roli, jaką pełni sprzedawca w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 2. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 3. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych – wiedza na temat roli pierwszego wrażenia w sprzedaży.
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta, świadomość roli i siły głosu sprzedawcy w procesie sprzedażowym.
 5. Umiejętność formułowania pytań, z wykorzystaniem ich funkcji – informacyjnej, kontrolnej, psychologicznej
 6. Wiedza na temat trudnego klienta – znajomość osobowości, cech klientów oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
 7. Budowanie asertywnej postawy w pracy z klientem – umiejętność asertywnego przyjmowania i wyrażania krytyki
 8. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 9. Znajomość i umiejętność wykorzystywania języka korzyści w pracy z klientem – mocne, pozytywne zwroty
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii, styli, technik i taktyk negocjacyjnych
 11. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży – rozpoczęcie kontaktu, prowadzenie sprzedaży, finalizacja miękka i twarda.
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta – umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klientów
 13. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 14. Umiejętność podtrzymywania długofalowych relacji – rola obsługi posprzedażowej
 15. Wiedza na temat zasad reagowania na reklamację klienta – od przyjęcia po zakończenie rozpatrywania reklamacji
 16. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 17. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 18. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 19. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 20. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 21. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
220Specjalista ds. Marketingu z el. Kasy Fiskalnej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Marketing, e-commerce
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SMF 20020.10 Specjalista ds. Marketingu z el. Kasy Fiskalnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących na stanowiskach związanych z marketingiem w przedsiębiorstwach handlowych lub usługowych prowadzących działania marketingowe

Certyfikat ICVC/SMF 20020.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Marketingu z el. Kasy Fiskalnej.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji stanowiska pracy Specjalista ds. Marketingu z el. Kasy Fiskalnej zgodnie z zasadami BHP
 2. Wiedza na temat zawodu Specjalista ds. marketingu, znajomość ról i zadań marketerów
 3. Znajomość otoczenia marketingowego (makro-, mikro-) i modeli zachowań klientów
 4. Znajomość specyfiki i typów komunikacji marketingowej na różnych rynkach
 5. Wiedza na temat współpracy z agencjami reklamowymi i domami mediowymi
 6. Znajomość zagadnienia marketing-mix i taktyki działań marketingowych
 7. Znajomość pojęcia content marketingu
 8. Wiedza na temat komunikacji pisanej w social mediach
 9. Znajomość zagadnień współczesnego marketingu
 10. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy
 11. Umiejętność tworzenia planów marketingowych i doboru narzędzi marketingowych do zaplanowanych działań
 12. Umiejętność wyznaczania celów marketingowych, w tym wyboru modelu ustalania celów kampanii reklamowej
 13. Umiejętność kontrolowania efektów działań marketingowych, w tym wyboru modelu mierzenia wyników
 14. Znajomość narzędzi do audytu marketingowego, systemu controllingu marketingowego w firmie
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego
221Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Marketing
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SMS 20020.10 Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SMS 20020.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 4. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 5. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 6. Rozumienie znaczenia promocji dla przedsiębiorstwa i umiejętność rozróżnienia jej form.
 7. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji.
 8. Znajomość podstawowych założeń zasad ofensywnej reklamy.
 9. Umiejętność zrozumienia specyfiki akwizycji oraz jej podstawowych zasad.
 10. Rozumienie istoty i specyfiki Public Relations oraz wykorzystywanych w działaniu środków.
 11. Znajomość form promocji uzupełniającej oraz celów, cech i rodzajów sponsoringu.
 12. Znajomość założeń programu działań przedsiębiorstwa w zakresie promocji oraz umiejętność opracowania skutecznego planu takich działań.
 13. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 14. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 15. Widza na temat sprzedaży internetowej
 16. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
222Specjalista ds. programowania robotów i sterowników przemysłowych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SPR 26700.11 Specjalista ds. programowania robotów i sterowników przemysłowych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, przy pracy stanowisk zrobotyzowanych, jako programista, w firmach IT i innych.

Certyfikat ICVC/SPR 26700.11 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. programowania robotów i sterowników przemysłowych.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat grafiki stron internetowych, znajomość podstawowych pojęć tj.: rozdzielczość, kompresja, grafika wektorowa i rastrowa itd.
 2. Umiejętność obsługi programu do tworzenia i edycji grafiki rastrowej
 3. Umiejętność analitycznego myślenia
 4. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 5. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 6. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 7. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji
 8. Podstawowa wiedza na temat Programów (języków programowania itp.)
 9. Umiejętność rozwiązywania zadań matematycznych (macierzy, znajomość brył przestrzennych itp.)
 10. Umiejętność posługiwania się PLC, wiedza na temat urządzenia.
 11. Wiedza na temat podstawowych zwrotów w j. angielskim w robotyce, programowaniu oraz ich funkcje.
223Specjalista ds. Wellness and SPA
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Kosmetyka, terapia
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/WSP 20340.12 Specjalista ds. Wellness and SPA- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w salonach odnowy biologicznej, w którym oferowane są zabiegi pielęgnacyjne, kosmetyczne i lecznicze.

Certyfikat ICVC/WSP 20340.12 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Wellness and SPA.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Wellness and SPA – pożądane cechy i obowiązki na stanowisku.
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska .
 3. Umiejętność przeprowadzenia wywiadu kosmetycznego.
 4. Podstawowa wiedza na temat rodzajów cery, diagnozowania stanu skóry i stosowanej farmakologii.
 5. Znajomość rodzajów henny i techniki aplikacji henny na rzęsy, na brwi, regulacji brwi.
 6. Wiedza na temat hydroterapii.
 7. Wiedza na temat rodzajów peelingów oraz technik aplikacji.
 8. Znajomość preparatów stosowanych do masażu i przeciwskazań do masażu.
 9. Umiejętność stosowania technik masażu klasycznego twarzy, szyi i dekoltu.
 10. Znajomość rodzajów masek stosowanych w kosmetyce, wskazań i przeciwskazań do stosowania masek oraz technik aplikacji.
 11. Wiedza na temat peelingu kawitacyjnego i sonofrezy, wskazań i przeciwskazań do stosowania oraz technik wykonania.
 12. Znajomość kwasów kosmetycznych AHA, BHA, PH, wskazań i przeciwskazań do stosowania oraz technik aplikacji.
 13. Wiedza na temat mikrodermabrazji, wskazań i przeciwskazań do stosowania oraz technik wykonania.
 14. Umiejętność stylizacji paznokcia.
224Specjalista ds. Sprzedaży Internetowej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PSW 20020.53 Specjalista ds. Sprzedaży Internetowej– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PSW 20020.53 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Sprzedaży Internetowej.
Program szkolenia:
 1. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 2. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 3. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 4. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 7. Podstawowa wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 8. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 9. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 10. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 12. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 13. Widza na temat sprzedaży internetowej
 14. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 15. Umiejętność pracy w zespole
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
225Specjalista ds. Sprzedaży z el. Obsługi Klienta
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SSOK 20021.47 Specjalista ds. Sprzedaży z el. Obsługi Klienta- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób prowadzących negocjacje i rozmowy handlowe, w tym również telemarketerów, pracowników biur obsługi klienta i Call Centre.

Certyfikat ICVC/SSOK 20021.47 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Sprzedaży z el. Obsługi Klienta.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Specjalista ds. Sprzedaży z el. Obsługi Klienta
 2. Wiedza na temat profesjonalnej obsługi klienta
 3. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej
 5. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy i zastosowania metod aktywnego słuchania
 6. Umiejętność dogłębnej analizy potrzeb klienta
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej
 8. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i sposobów ich przezwyciężania
 9. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego, umiejętne stosowanie modelu CZK
 10. Wiedza na temat psychologicznych typów klientów
 11. Zdolność radzenia sobie z obiekcjami klientów i pokonywania zastrzeżeń
 12. Wiedza na temat procesu reklamacyjnego
 13. Znajomość technik sprzedażowych
 14. Znajomość pojęcia asertywność i technik asertywnych
 15. Zdolność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie
226Specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Rekrutacji
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Specjalista
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SZLR 20012.11- Specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Rekrutacji – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w agencjach zatrudnienia, agencjach pracy tymczasowej, na stanowiskach zajmujących się pozyskiwaniem nowych pracowników (Human Resources).

Certyfikat ICVC/SZLR 20012.11jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Rekrutacji.
Program szkolenia:
 1. Znajomość Kodeksu Pracy
 2. Wiedza dotycząca procesów HR
 3. Umiejętność samodzielnego prowadzenie projektów rekrutacyjnych
 4. Wiedza dotycząca rozwoju pracowników – szkolenia, mentoring, coaching
 5. Znajomość zasad opracowania ścieżek kariery, oceny kompetencji
 6. Wiedza na temat systemu motywacji pracowników
 7. Znajomość zasad rozliczania czasu pracy, z uwzględnieniem urlopów i zwolnień lekarskich
 8. Umiejętność wystawiania zaświadczeń pracowniczych
 9. Znajomość zasad prowadzenia teczek pracowniczych
 10. Wysoko rozwinięte predyspozycje do pracy z ludźmi – komunikatywność i otwartość
 11. Wysoki poziom empatii
 12. Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej
 13. Rozwinięte umiejętności asertywnej komunikacji
 14. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii .
 15. Odporność na stres i radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 16. Dobra organizacja pracy – zarządzanie sobą w czasie
227Specjalista Obsługi Bezpośredniej z Obsługą Kas Fiskalnych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SOB 20021.22 Specjalista Obsługi Bezpośredniej z Obsługą Kas Fiskalnych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SOB 20021.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista Obsługi Bezpośredniej z Obsługą Kas Fiskalnych.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat roli, jaką pełni sprzedawca w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 2. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 3. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych – wiedza na temat roli pierwszego wrażenia w sprzedaży.
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta, świadomość roli i siły głosu sprzedawcy w procesie sprzedażowym.
 5. Umiejętność formułowania pytań, z wykorzystaniem ich funkcji – informacyjnej, kontrolnej, psychologicznej
 6. Wiedza na temat trudnego klienta – znajomość osobowości, cech klientów oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
 7. Budowanie asertywnej postawy w pracy z klientem – umiejętność asertywnego przyjmowania i wyrażania krytyki
 8. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 9. Znajomość i umiejętność wykorzystywania języka korzyści w pracy z klientem – mocne, pozytywne zwroty
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii, styli, technik i taktyk negocjacyjnych
 11. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży – rozpoczęcie kontaktu, prowadzenie sprzedaży, finalizacja miękka i twarda.
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta – umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klientów
 13. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 14. Umiejętność podtrzymywania długofalowych relacji – rola obsługi posprzedażowej
 15. Wiedza na temat zasad reagowania na reklamację klienta – od przyjęcia po zakończenie rozpatrywania reklamacji
 16. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
 17. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 18. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 19. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
228Specjalista Technik Sprzedaży
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/STS 20001.36 Specjalista Technik Sprzedaży – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób prowadzących negocjacje i rozmowy handlowe, w tym również telemarketerów, pracowników biur obsługi klienta i Call Centre.

Certyfikat ICVC/ICVC/STS 20001.36 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista Technik Sprzedaży.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat przygotowania oferty handlowej – zasady i wytyczne dotyczące wykorzystywania języka korzyści w prezentacji oferty
 2. Wiedza dotycząca etapów skutecznych negocjacji – przygotowanie, otwarcie, wprowadzenie, rozpoznanie, przetarg, zakończenie negocjacji
 3. Umiejętności autoprezentacyjne, zasady budowania wizerunku – otwarcie negocjacji
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania, strategia lejka, otwartość na potrzeby rozmówcy
 5. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy
 6. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – kinetyka, proksemika, gestykulacja, parajęzyk
 7. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i sposobów ich przezwyciężania
 8. Znajomość stylów negocjacyjnych – różnice, rola negocjatora, odzwierciedlenie
 9. Wiedza na temat strategii negocjacji – umiejętność dobrania strategii do sytuacji negocjacyjnej, do osoby negocjatora i do rozmówcy
 10. Wiedza dotycząca narzędzi negocjacyjnych
 11. Umiejętność określenia swojej BATNA w negocjacjach – określenie kroków/zadań
 12. Wiedza na temat telemarketingu, etapów sprzedaży i prezentacji produktu
 13. Znajomość technik sprzedażowych
229Spedytor, Specjalista ds. Logistyki
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Zaopatrzenie i magazyn
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SL 20003.19 Spedytor, Specjalista ds. Logistyki – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w branży TSL (Transport- Spedycja-Logistyka)

Certyfikat ICVC/SL 20003.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Spedytora, Specjalisty ds. Logistyki.
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca organizowania transportu samochodowego
 2. Wiedza dotycząca organizowania transportu lotniczego
 3. Wiedza dotycząca organizowania transportu kolejowego
 4. Znajomość dokumentacji przewozowej
 5. Umiejętność sporządzania dokumentacji transportowej, ubezpieczeniowej
 6. Znajomość przepisów prawnych dotyczących transportu
 7. Umiejętność pozyskiwania zleceń
 8. Wysokie kompetencje interpersonalne – komunikatywność
 9. Umiejętność prowadzenia rozmowy telefonicznej – struktura rozmowy wychodzącej i przychodzącej
 10. Wiedza dotycząca prowadzenia spotkań biznesowych
 11. Umiejętności negocjacyjne – znajomość faz i technik negocjacyjnych
 12. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 13. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 14. Duża odporność na stres – radzenie sobie ze stresem
 15. Umiejętność planowania i zarządzania sobą w czasie
230Sprzedawca
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SPR 20001.34 Sprzedawca – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/ICVC/SPR 20001.34 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy.
Program szkolenia:
 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawcy
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 3. Podstawowa wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 4. Wiedza na temat wyglądu i wyposażenia lokalu sklepowego
 5. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 6. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 7. Podstawowa wiedza na temat zasad BHP w obiekcie handlowym
 8. Podstawowa wiedza na temat zasad magazynowania i transportowania towarów
 9. Znajomość zasad fakturowania i prowadzenia dokumentacji magazynowej
 10. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 11. Umiejętność prowadzenia procesu sprzedaży, racjonalne i emocjonalne motywacje zakupu
 12. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 13. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 14. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 15. Znajomość podstawowych zagadnień z marketingu i reklamy ze zwróceniem uwagi na istotę pojęcia wystawy sklepowej
231Sprzedawca /Kasjer
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SK 20002.18 Sprzedawca/Kasjer – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w sklepach, punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, salonach usługowych i innych placówkach usługowo-handlowych.

Certyfikat ICVC/SK 20002.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy/Kasjera.
Program szkolenia:
 1. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 2. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w bezpośredniej pracy z klientem
 3. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 4. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 5. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 6. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 7. Znajomość technik zamknięcia sprzedaży
 8. Wiedza dotycząca cross i up sellingu
 9. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 10. Wiedza produktowa na temat sprzedawanych produktów/usług
 11. Znajomość procedur przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
 12. Wielozadaniowość – umiejętność wykonywania różnorodnych czynności w krótkim czasie
 13. Wiedza dotycząca organizowania własnego stanowiska pracy w oparciu o przepisy BHP
 14. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 15. Znajomość zasad przyjmowania i eksponowania towarów
232Sprzedawca, Magazynier z Obsługą Kasy Fiskalnej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/MS 20003.21 Sprzedawca, Magazynier z Obsługą Kasy Fiskalnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych oraz logistycznych i magazynowych.

Certyfikat ICVC/MS 20003.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca, Magazynier z Obsługą Kasy Fiskalnej.
Program szkolenia:
 1. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 2. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 3. Znajomość procesu zakupu
 4. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 5. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 6. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży
 8. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 9. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 10. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 11. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 12. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 13. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 14. Umiejętności analityczne – dot. warunków dostawy, cen
 15. Wiedza dotycząca zasad transportu, w zależności od rodzaju towaru
 16. Wiedza dotycząca zasad magazynowania towarów
 17. Umiejętne gospodarowanie zapasami magazynowymi
 18. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej
 19. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu
233Sprzedawca Telemarketer – Specjalista Sprzedaży Internetowej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/STSI 20021.62 Sprzedawca Telemarketer – Specjalista Sprzedaży Internetowej– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/STSI 20021.62 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca Telemarketer – Specjalista Sprzedaży Internetowej.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Sprzedawca Telemarketer – Specjalista Sprzedaży Internetowejz zakresu BHP, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 2. Wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 3. Wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 4. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 5. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 6. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 7. Umiejętność prowadzenia procesu sprzedaży, racjonalne i emocjonalne motywacje zakupu
 8. Wiedza na temat public relations
 9. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 10. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 11. Widza na temat sprzedaży internetowej
 12. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w telefonicznej pracy z klientem
 13. Umiejętność prawidłowego przyjmowania rozmowy przychodzącej
 14. Umiejętność prawidłowego poprowadzenia rozmowy wychodzącej
 15. Wiedza dotycząca zawieszania, przełączania, kończenia rozmowy telefonicznej
 16. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
234Sprzedawca z elementami Obsługi Klienta oraz Obsługą Kasy Fiskalnej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SKF 20020.39 Sprzedawca z el. Obsługi Klienta oraz Obsługą Kasy Fiskalnej- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SKF 20020.39 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca z el. Obsługi Klienta oraz Obsługą Kasy Fiskalnej.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat roli, jaką pełni sprzedawca w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 2. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 3. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych – wiedza na temat roli pierwszego wrażenia w sprzedaży.
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta, świadomość roli i siły głosu sprzedawcy w procesie sprzedażowym.
 5. Umiejętność formułowania pytań, z wykorzystaniem ich funkcji – informacyjnej, kontrolnej, psychologicznej
 6. Wiedza na temat trudnego klienta – znajomość osobowości, cech klientów oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
 7. Budowanie asertywnej postawy w pracy z klientem – umiejętność asertywnego przyjmowania i wyrażania krytyki
 8. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 9. Znajomość i umiejętność wykorzystywania języka korzyści w pracy z klientem – mocne, pozytywne zwroty
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii, styli, technik i taktyk negocjacyjnych
 11. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży – rozpoczęcie kontaktu, prowadzenie sprzedaży, finalizacja miękka i twarda.
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta – umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klientów
 13. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 14. Umiejętność podtrzymywania długofalowych relacji – rola obsługi posprzedażowej
 15. Wiedza na temat zasad reagowania na reklamację klienta – od przyjęcia po zakończenie rozpatrywania reklamacji
 16. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
 17. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 18. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 19. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
235Sprzedawca z elementami Obsługi Klienta oraz Podstawami J. Angielskiego
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SOKA 20020.33 – Sprzedawca z elementami Obsługi Klienta oraz Podstawami J. Angielskiego – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SOKA 20020.33 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy z elementami obsługi Klienta oraz Podstawami J. Angielskiego.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat roli, jaką pełni sprzedawca w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 2. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 3. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych – wiedza na temat roli pierwszego wrażenia w sprzedaży.
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta, świadomość roli i siły głosu sprzedawcy w procesie sprzedażowym.
 5. Umiejętność formułowania pytań, z wykorzystaniem ich funkcji – informacyjnej, kontrolnej, psychologicznej
 6. Wiedza na temat trudnego klienta – znajomość osobowości, cech klientów oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
 7. Budowanie asertywnej postawy w pracy z klientem – umiejętność asertywnego przyjmowania i wyrażania krytyki
 8. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 9. Znajomość i umiejętność wykorzystywania języka korzyści w pracy z klientem – mocne, pozytywne zwroty
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii, styli, technik i taktyk negocjacyjnych
 11. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży – rozpoczęcie kontaktu, prowadzenie sprzedaży, finalizacja miękka i twarda.
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta – umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klientów
 13. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 14. Umiejętność podtrzymywania długofalowych relacji – rola obsługi posprzedażowej
 15. Wiedza na temat zasad reagowania na reklamację klienta – od przyjęcia po zakończenie rozpatrywania reklamacji
 16. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
 17. Podstawowa wiedza z zakresu J. Angielskiego
236Sprzedawca z elementami Obsługi Klienta
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SP 20001.26- Sprzedawca z elementami Obsługi Klienta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SP 20001.26 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy z elementami obsługi Klienta.
Program szkolenia:
 1. Wiedza na temat roli, jaką pełni sprzedawca w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 2. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 3. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych – wiedza na temat roli pierwszego wrażenia w sprzedaży.
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta, świadomość roli i siły głosu sprzedawcy w procesie sprzedażowym.
 5. Umiejętność formułowania pytań, z wykorzystaniem ich funkcji – informacyjnej, kontrolnej, psychologicznej
 6. Wiedza na temat trudnego klienta – znajomość osobowości, cech klientów oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
 7. Budowanie asertywnej postawy w pracy z klientem – umiejętność asertywnego przyjmowania i wyrażania krytyki
 8. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 9. Znajomość i umiejętność wykorzystywania języka korzyści w pracy z klientem – mocne, pozytywne zwroty
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii, styli, technik i taktyk negocjacyjnych
 11. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży – rozpoczęcie kontaktu, prowadzenie sprzedaży, finalizacja miękka i twarda.
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta – umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klientów
 13. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 14. Umiejętność podtrzymywania długofalowych relacji – rola obsługi posprzedażowej
 15. Wiedza na temat zasad reagowania na reklamację klienta – od przyjęcia po zakończenie rozpatrywania reklamacji
 16. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
237Sprzedawca z obsługą sklepu internetowego i elementami marketingu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/OSM 20021.22 Sprzedawca z obsługą sklepu internetowego i elementami marketingu– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach handlowych prowadzących sprzedaż w Internecie, branżach o profilu handlowym, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/OSM 20021.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca z obsługą sklepu internetowego i elementami marketingu.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Sprzedawca z obsługą sklepu internetowego i elementami marketingu
 2. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 3. Wiedza z zakresu uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych
 4. Wiedza z zakresu reklamacji oraz zwrotu
 5. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 6. Umiejętność obsługi komputera
 7. Szeroko pojęta wiedza z zakresu obsługi sklepu internetowego
 8. Znajomość Prestashop
 9. Wiedza na temat public relations
 10. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 11. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 12. Umiejętność pracy w zespole
 13. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
238Sprzedawca z Modułem E-Marketingu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SEM 20007.30 Sprzedawca z Modułem E-Marketingu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SEM 20007.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca z Modułem E-Marketingu.
Program szkolenia:
 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Modułem E-Marketingu
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 3. Podstawowa wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 4. Wiedza na temat wyglądu i wyposażenia lokalu sklepowego
 5. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 6. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 7. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 8. Umiejętność prowadzenia procesu sprzedaży, racjonalne i emocjonalne motywacje zakupu
 9. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 10. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 11. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 12. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
239Sprzedawca z Elementami Zaopatrzenia
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SEZ 20365.16 Sprzedawca z Elementami Zaopatrzenia- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych oraz logistycznych i magazynowych.

Certyfikat ICVC/SEZ 20365.16 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca z Elementami Zaopatrzenia.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Sprzedawca z Elementami Zaopatrzenia
 2. Znajomość zasad Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie
 3. Znajomość obowiązków związanych z organizacją stanowisk pracy i ich wyposażeniem
 4. Wiedza na temat organizacji handlu w gospodarce rynkowej – handel detaliczny i sprzedaż hurtowa
 5. Wiedza na temat rodzajów i metod sprzedaży
 6. Umiejętność stosowania technik sprzedażowych
 7. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych
 8. Wiedza na temat wyposażenia punktu sprzedaży detalicznej
 9. Umiejętność wykonywania i dokumentowania podstawowych obliczeń sklepowych w wykorzystaniem MS Excel
 10. Znajomość zasad profesjonalnej obsługi klienta
 11. Wiedza na temat typów klientów i radzenia sobie z „trudnym” klientem
 12. Znajomość zasad efektywnej komunikacji
 13. Wiedza na temat logistyki zaopatrzenia
 14. Znajomość procesu zaopatrzenia
240Sprzedawca z Elementami Obsługi Biura
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SOB 20228.11 Sprzedawca z Elementami Obsługi Biura- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych, magazynowych.

Certyfikat ICVC/SOB 20228.11 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy z Elementami Obsługi Biura.
Program szkolenia:
 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Elementami Obsługi Biura
 2. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii
 3. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposobów zachowań nabywców
 4. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 5. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 6. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 7. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 8. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 9. Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera
 10. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 11. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 12. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące
 13. Umiejętność pracy w zespole
 14. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 15. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność
241Sprzedawcy z Obsługą Kasy Fiskalnej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SOK 20002.18 Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SOK 20002.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy z Obsługą Kasy Fiskalnej.
Program szkolenia:
 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
242Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej z Terminalem Płatniczym
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SOK 20002.19 Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej z Terminalem Płatniczym – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SOK 20002.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy z Obsługą Kasy Fiskalnej z Terminalem Płatniczym.
Program szkolenia:
 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej z Terminalem Płatniczym
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Umiejętność obsługi terminala płatniczego
 15. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 16. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
243Sprzedawca z Obsługą Klienta oraz Obsługą Komputera
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SOKK 20021.55 Sprzedawca z Obsługą Klienta oraz Obsługą Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SOKK 20021.55 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca z Obsługą Klienta oraz Obsługą Komputera.
Program szkolenia:
 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Obsługą Klienta oraz Obsługą Komputera
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
244Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej i Komputera
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SKFK 20020.48 Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej i Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SKFK 20020.48 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy z Obsługą Kasy Fiskalnej i Komputera.
Program szkolenia:
 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej i Komputera
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
245Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej, Fakturowaniem z Obsługą Komputera
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SOK 20022.18 Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej, Fakturowaniem z Obsługą Komputera- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SOK 20022.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej, Fakturowaniem z Obsługą Komputera.
Program szkolenia:
 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej, Fakturowaniem z Obsługą Komputera
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 18. Wiedza z zakresu rachunkowości
 19. Umiejętność wystawia faktur oraz wprowadza ich do systemu księgowego
 20. Umiejętność prawidłowej korekty faktury
 21. Umiejętność sprawnej kontroli obiegu dokumentacji sprzedażowej, handlowej oraz generowaniem raportów
 22. Znajomość zasad fakturowania
246Sprzedawca z Obsługą Komputera
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SKK 20020.48 Sprzedawca z Obsługą Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SKK 20020.48 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy z Obsługą Komputera.
Program szkolenia:
 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Obsługą Komputera
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
247Sprzedawca z obsługą sklepu internetowego i elementami marketingu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/OSM 20021.22 Sprzedawca z obsługą sklepu internetowego i elementami marketingu– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach handlowych prowadzących sprzedaż w Internecie, branżach o profilu handlowym, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/OSM 20021.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca z obsługą sklepu internetowego i elementami marketingu.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Sprzedawca z obsługą sklepu internetowego i elementami marketingu
 2. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 3. Wiedza z zakresu uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych
 4. Wiedza z zakresu reklamacji oraz zwrotu
 5. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 6. Umiejętność obsługi komputera
 7. Szeroko pojęta wiedza z zakresu obsługi sklepu internetowego
 8. Znajomość Prestashop
 9. Wiedza na temat public relations
 10. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 11. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 12. Umiejętność pracy w zespole
 13. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
248Sprzedaż z elementami Promocji
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SEP 20021.11 Sprzedaż z el. Promocji – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SEP 20021.11 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedaż z el. Promocji.
Program szkolenia:
 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku sprzedawca
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 3. Podstawowa wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 4. Wiedza na temat wyglądu i wyposażenia lokalu sklepowego
 5. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 6. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 7. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 8. Umiejętność prowadzenia procesu sprzedaży, racjonalne i emocjonalne motywacje zakupu
 9. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 10. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 11. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 12. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
249Sprzedaż Internetowa z Obsługą Komputera
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SIOK 20021.60 Sprzedaż Internetowa z Obsługą Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SIOK 20021.60 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedaż Internetowa z Obsługą Komputera.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Sprzedaż Internetowa z Obsługą Komputera z zakresu BHP, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 2. Wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 3. Wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 4. Wiedza na temat wyglądu i wyposażenia lokalu sklepowego
 5. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 6. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 7. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 8. Umiejętność prowadzenia procesu sprzedaży, racjonalne i emocjonalne motywacje zakupu
 9. Wiedza na temat public relations
 10. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 11. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 12. Widza na temat sprzedaży internetowej
 13. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 14. Umiejętność pracy w zespole
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
250Stylizacja Paznokci i Podstawy Makijażu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Kosmetyka, terapia
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/SPM 20020.25- Stylizacja Paznokci i Podstawy Makijażu, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w gabinetach kosmetycznych, strefach Beauty, SPA i Wellnes.

Certyfikat ICVC/SPM 20020.25jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Stylizacja Paznokci i Podstawy Makijażu.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Stylizacja Paznokci i Podstawy Makijażu
 2. Znajomość zasad, funkcjonowania i organizacji pracy salonu kosmetycznego
 3. Wiedza z zakresu niezbędnego wyposażenia gabinetu, znajomość aparatury, narzędzi i przyborów kosmetycznych
 4. Znajomość zasad dezynfekcji oraz preparatów jakie należy stosować
 5. Umiejętność doboru odpowiedniego kształtu paznokcia
 6. Umiejętność przeprowadzenia zabiegów Spa na dłonie i stopy
 7. Wiedza z zakresu pielęgnacji dłoni i stóp
 8. Umiejętność wykonania zabiegów na dłonie, stopy w tym: manicure klasyczny, biologiczny, hybrydowy, french itp.
 9. Umiejętności manualne i artystyczne w tym: zdobnictwo paznokci
 10. Umiejętne posługiwanie się narzędziami do stylizacji paznokci min.: frezarka, pilniczek, polerka itp.
 11. Znajomość pielęgnacji paznokci metodą fiberglass
 12. Umiejętność odnowy stylizowanych paznokci
 13. Umiejętność wykonania profesjonalnego makijażu
 14. Wysokie standardy pracy z klientem
 15. Umiejętne zarządzanie sobą w czasie
251Telemarketer
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/TLM 20010.10 Telemarketer – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach Call Center.

Certyfikat ICVC/TLM 20010.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Telemarketer.
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Umiejętność budowania i kreowania pozytywnego wizerunku firmy
 3. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w telefonicznej pracy z klientem
 4. Umiejętność prawidłowego przyjmowania rozmowy przychodzącej
 5. Umiejętność prawidłowego poprowadzenia rozmowy wychodzącej
 6. Wiedza dotycząca zawieszania, przełączania, kończenia rozmowy telefonicznej
 7. Umiejętność skutecznego badania potrzeb klienta
 8. Opanowanie zasad pracy na „zimnych bazach”
 9. Umiejętność tworzenia baz danych oraz ich aktualizowanie
 10. Skuteczność w prezentowaniu oferty – stosowanie języka korzyści
 11. Znajomość telefonicznych technik zamykania sprzedaży
 12. Radzenie sobie z obiekcjami klienta
 13. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 14. Radzenie sobie ze stresem oraz zarządzanie własnymi emocjami
 15. Zdolność budowania pozytywnej atmosfery podczas rozmowy telefonicznej – elastyczność, otwartość, zaangażowanie.
252Technik Prac Biurowych
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/TB 20001.21 Technik Prac Biurowych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/TB 20001.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Technika Prac Biurowych.
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca gromadzenia, rejestrowania oraz przetwarzania informacji
 2. Znajomość zasad sporządzania, przechowywania i archiwizowaniadokumentów
 3. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 4. Wiedza dotycząca sporządzania sprawozdań, protokołów, notatek służbowych
 5. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
 6. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 7. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 8. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące
 9. Umiejętność pracy w zespole
 10. Komunikatywność i otwartość w kontakcie z drugim człowiekiem
 11. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 12. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność
 13. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 14. Umiejętność pracy pod presją czasu
 15. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
253Technik Prac Biurowych z Elementami Sprzedaży i Marketingu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ TBM 20009.10 Technik Prac Biurowych z Elementami Sprzedaży i Marketingu potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/ TBM 20009.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Technik Prac Biurowych z Elementami Sprzedaży i Marketingu.
Program szkolenia:
 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Marketingu
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 4. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 5. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 6. Rozumienie znaczenia promocji dla przedsiębiorstwa i umiejętność rozróżnienia jej form.
 7. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji.
 8. Znajomość podstawowych założeń zasad ofensywnej reklamy.
 9. Umiejętność zrozumienia specyfiki akwizycji oraz jej podstawowych zasad.
 10. Rozumienie istoty i specyfiki Public Relations oraz wykorzystywanych w działaniu środków.
 11. Znajomość form promocji uzupełniającej oraz celów, cech i rodzajów sponsoringu.
 12. Znajomość założeń programu działań przedsiębiorstwa w zakresie promocji oraz umiejętność opracowania skutecznego planu takich działań.
 13. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 14. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 15. Widza na temat sprzedaży internetowej
 16. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 19. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej
254Technik Sprzedaży
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/TSP 20002.25 Technik Sprzedaży – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób prowadzących negocjacje i rozmowy handlowe, w tym również telemarketerów, pracowników biur obsługi klienta i Call Centre.

Certyfikat ICVC/TSP 20002.25 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Technik Sprzedaży.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Technik ds. Sprzedaży
 2. Wiedza na temat profesjonalnej obsługi klienta
 3. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli handlowca
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej, interpersonalnej
 5. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy
 6. Umiejętność dogłębnej analizy potrzeb klienta
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej
 8. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i sposobów ich przezwyciężania
 9. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego
 10. Wiedza na temat psychologicznych typów klientów
 11. Zdolność radzenia sobie z obiekcjami klientów i pokonywania zastrzeżeń, dysonans zakupowy
 12. Znajomość technik sprzedażowych
 13. Znajomość pojęcia asertywność i technik asertywnych
 14. Zdolność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 15. Umiejętność zarządzania czasem
255Techniki sprzedaży z elementami telemarketingu
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Sprzedaż
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/TST 20062.26- TECHNIKI SPRZEDAŻY Z EL. TELEMARKETINGU- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach Call Center, działach sprzedażowych.

Certyfikat ICVC/TST 20062.26 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu TECHNIKI SPRZEDAŻY Z EL. TELEMARKETINGU.
Program szkolenia:
 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Umiejętność budowania i kreowania pozytywnego wizerunku firmy
 3. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w telefonicznej pracy z klientem
 4. Umiejętność prawidłowego przyjmowania rozmowy przychodzącej
 5. Umiejętność prawidłowego poprowadzenia rozmowy wychodzącej
 6. Wiedza dotycząca zawieszania, przełączania, kończenia rozmowy telefonicznej
 7. Umiejętność skutecznego badania potrzeb klienta
 8. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i sposobów ich przezwyciężania
 9. Opanowanie zasad pracy na „zimnych bazach”
 10. Umiejętność tworzenia baz danych oraz ich aktualizowanie
 11. Skuteczność w prezentowaniu oferty – stosowanie języka korzyści
 12. Znajomość telefonicznych technik zamykania sprzedaży
 13. Wiedza na temat psychologicznych typów klientów
 14. Zdolność radzenia sobie z obiekcjami klientów i pokonywania zastrzeżeń, dysonans zakupowy
 15. Znajomość technik sprzedażowych
 16. Znajomość pojęcia asertywność i technik asertywnych
 17. Radzenie sobie z obiekcjami klienta
 18. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 19. Radzenie sobie ze stresem oraz zarządzanie własnymi emocjami
 20. Zdolność budowania pozytywnej atmosfery podczas rozmowy telefonicznej – elastyczność, otwartość, zaangażowanie.
 21. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego
256Trener personalny z elementami dietetyki
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Kosmetyka, terapia
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/TPD 20009.18 Trener personalny z elementami dietetyki – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach związanych ze sportem, siłowniach, centrach dietetyki, prywatnych gabinetach dietetycznych i innych podmiotach gospodarczych związanych z żywieniem i zdrowym stylem życia.

Certyfikat ICVC/TPD 20009.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Trener personalny z elementami dietetyki.
Program szkolenia:
 1. Podstawowa wiedza na temat żywienia w sporcie, rola węglowodanów, białka i tłuszczy w diecie.
 2. Wiedza z zakresu planowania dziennej diety osoby aktywnej fizycznie
 3. Umiejętność komponowania zbilansowanych posiłków odpowiednio do stopnia aktywności fizycznej
 4. Wiedza z zakresu dietetyki w ujęciu redukcji wagi
 5. Wiedza z zakresu dietetyki w ujęciu przyrostu masy mięśniowej
 6. Podstawowa wiedza z zakresu suplementacji
 7. Wiedza z zakresu czynników szkodliwych w diecie sportowca i osoby aktywnej fizycznie
 8. Podstawowa wiedza z zakresu anatomii ciała
 9. Wiedza z zakresu odpowiedniego doboru ćwiczeń z obciążeniami
 10. Umiejętność przeprowadzenia treningu siłowego z odpowiednim doborem ćwiczeń: ramiona, barki, mięśnie piersiowe, grzbiet, kończyny dolne, mięśnie pośladkowe, mięśnie brzucha
257Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ABD 20342.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w branży elektryczno-elektronicznej, w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych na stanowiskach takich jak programista, administrator baz danych.

Certyfikat ICVC/ABD 20342.14 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
Program szkolenia:
 1. Organizacja stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 2. Znajomość zasad tworzenia witryn i aplikacji internetowych
 3. Wiedza na temat lokalnych systemów baz danych
 4. Umiejętność tworzenia i administrowania bazami danych
 5. Znajomość zasad tworzenia aplikacji desktopowych i mobilnych
 6. Umiejętność tworzenia stron i aplikacji internetowych
 7. Wiedza na temat technologii MS SQL Server
 8. Umiejętność implementacji zaprojektowanej bazy danych
 9. Znajomość podstaw języka SQL
 10. Umiejętność tworzenia zapytań do baz danych SELECT
258Tworzenie modeli 2D i 3D
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Informatyka
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/TMD 20021.39 Tworzenie modeli 2D i 3D potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach w branży poligraficznej, grafiki gier komputerowych, stron www itp.

Certyfikat ICVC/TMD 20021.39 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Tworzenie modeli 2D i 3D.
Program szkolenia:
 1. Wiedza z zakresu modelowania 2D i 3D: zasady geometrii, rodzajów modelowania i oprogramowania.
 2. Wiedza z zakresu modelowania siatkowego: omówienie techniki modelowania siatkowego, w tym tworzenia i edycji siatek, łączenia obiektów, stosowania materiałów, tekstur i świateł oraz korzystania z narzędzi siatkowych.
 3. Wiedza z zakresu modelowania powierzchniowego: techniki modelowania powierzchniowego, w tym tworzeniem płaskich i krzywych powierzchni, stosowaniem efektów oświetleniowych, cieniowania i tekstur oraz edycją powierzchni.
 4. Wiedza z zakresu Modelowania parametrycznego: modelowanie parametryczne, umożliwiające tworzenie modeli opartych na parametrach i łatwej edycji ich właściwości, takich jak wymiary, materiały i tekstury.
 5. Umiejętność projektowania architektonicznego: techniki projektowania budynków, wnętrz i krajobrazów przy użyciu oprogramowania do modelowania 2D i 3D, takiego jak SketchUp, Revit, Blender.
 6. Umiejętność modelowania postaci: techniki modelowania postaci ludzkich i nieludzkich, w tym tworzenia siatek, nadawania kształtu i edycji szczegółów, takich jak twarze, ubrania i ruch.
 7. Umiejętność tworzenia animacji: techniki tworzenia animacji 3D, takimi jak animacja szkieletowa, animacja klucz-klatka i animacja oparta na symulacji.
 8. Znajomość Rendering’u: techniki renderowania obrazów 2D i 3D, w tym renderowania w czasie rzeczywistym, renderowania ray tracing, renderowania ambient occlusion, renderowania global illumination itp.
 9. Umiejętność tworzenia modeli przemysłowych: techniki projektowania i tworzenia modeli przemysłowych, takich jak maszyny, pojazdy i urządzenia przy użyciu oprogramowania do modelowania 2D i 3D, takiego jak SolidWorks, Blender.
259Zarządzanie Małym Zespołem Ludzkim w Organizacji Lotniczej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: 0
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ ZL 20027.97 Zarządzanie Małym Zespołem Ludzkim w Organizacji Lotniczej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w organizacjach lotniczych.

Certyfikat ICVC/ ZL 20027.97 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Zarządzanie Małym Zespołem Ludzkim w Organizacji Lotniczej.
Program szkolenia:
 1. Organizacja stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 2. Umiejętność posługiwania się strukturą zarządzania cel – plan – przydzielanie zadań – kontrola
 3. Wiedza na temat procesu pracy, czynności pracy i strat czasu pracy w kontekście zarządzania
 4. Znajomość zasad tworzenia celów dla pracowników, celów własnych oraz celów dla poszczególnych czynności pracy
 5. Umiejętność stosowania narzędzi efektywnej i asertywnej komunikacji, także w sytuacjach stresowych
 6. Znajomość zasad zarządzania zespołem, sposobów motywacji, negocjacji i mediacji
 7. Wiedza na temat roli kultury bezpieczeństwa i kultury Just Culture, znaczenia polityk i zasad bezpieczeństwa
 8. Wiedza na temat roli SMS i jakości/zgodności w zapewnieniu bezpieczeństwa
 9. Umiejętność zgłoszenia zdarzenia lotniczego i zachowania się w sytuacji zagrożenia
 10. Znajomość zasad zarządzania zmiana
 11. Wiedza na temat coachingu i mentoringu
260Zaopatrzeniowiec z elementami pracy biurowej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Zaopatrzenie i magazyn
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ZDPB 20002.20 ZAOPATRZENIOWIEC Z EL. PRACY BIUROWEJ- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/ZDPB 20002.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu ZAOPATRZENIOWIEC Z EL. PRACY BIUROWEJ.
Program szkolenia:
 1. Znajomość rynku potencjalnych producentów, dostawców i pośredników
 2. Umiejętność selekcjonowania informacji (katalogi, Internet, i inne)
 3. Umiejętności analityczne – dot. warunków dostawy, cen
 4. Wiedza dotycząca zasad transportu, w zależności od rodzaju towaru
 5. Wiedza dotycząca zasad magazynowania towarów
 6. Umiejętne gospodarowanie zapasami magazynowymi
 7. Wiedza na temat opracowania planu zakupów
 8. Znajomość zasad składania reklamacji i nadzorowanie procesu reklamacyjnego
 9. Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 10. Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne – współpraca z innymi działami firmy i dostawcami
 11. Znajomość zasad komunikacji bezpośredniej, telefonicznej, mailowej
 12. Wiedza na temat roli pierwszego wrażenia
 13. Umiejętności negocjacyjne – znajomość przebiegu procesu negocjacji
 14. Znajomość technik negocjacyjnych i umiejętność ich zastosowania
 15. Umiejętność budowania długofalowych relacji
 16. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 17. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące
 18. Umiejętność pracy w zespole
 19. Wiedza dotycząca sporządzania sprawozdań, protokołów, notatek służbowych
 20. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
261Zaopatrzeniowiec z elementami marketingu i sprzedaży
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Zaopatrzenie i magazyn
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ZDMS 20022.76 ZAOPATRZENIOWIEC Z EL. MARKETINGU I SPRZEDAŻY- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/ZDMS 20022.76 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu ZAOPATRZENIOWIEC Z EL. MARKETINGU I SPRZEDAŻY
Program szkolenia:
 1. Znajomość rynku potencjalnych producentów, dostawców i pośredników
 2. Umiejętność selekcjonowania informacji (katalogi, Internet, i inne)
 3. Umiejętności analityczne – dot. warunków dostawy, cen
 4. Wiedza dotycząca zasad transportu, w zależności od rodzaju towaru
 5. Wiedza dotycząca zasad magazynowania towarów
 6. Umiejętne gospodarowanie zapasami magazynowymi
 7. Wiedza na temat opracowania planu zakupów
 8. Znajomość zasad składania reklamacji i nadzorowanie procesu reklamacyjnego
 9. Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 10. Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne – współpraca z innymi działami firmy i dostawcami
 11. Znajomość zasad komunikacji bezpośredniej, telefonicznej, mailowej
 12. Wiedza na temat roli pierwszego wrażenia
 13. Umiejętności negocjacyjne – znajomość przebiegu procesu negocjacji
 14. Znajomość technik negocjacyjnych i umiejętność ich zastosowania
 15. Rozumienie istoty i specyfiki Public Relations oraz wykorzystywanych w działaniu środków
 16. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 17. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące
 18. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 19. Wiedza dotycząca sporządzania sprawozdań, protokołów, notatek służbowych
 20. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 21. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
262Zaopatrzeniowiec/Dostawca
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Zaopatrzenie i magazyn
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ZD 20002.20 Zaopatrzeniowiec/Dostawca – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/ZD 20002.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Zaopatrzeniowca/Dostawcy.
Program szkolenia:
 1. Znajomość rynku potencjalnych producentów, dostawców i pośredników
 2. Umiejętność selekcjonowania informacji (katalogi, Internet, i inne)
 3. Umiejętności analityczne – dot. warunków dostawy, cen
 4. Wiedza dotycząca zasad transportu, w zależności od rodzaju towaru
 5. Wiedza dotycząca zasad magazynowania towarów
 6. Umiejętne gospodarowanie zapasami magazynowymi
 7. Wiedza na temat opracowania planu zakupów
 8. Znajomość zasad składania reklamacji i nadzorowanie procesu reklamacyjnego
 9. Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 10. Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne – współpraca z innymi działami firmy i dostawcami
 11. Znajomość zasad komunikacji bezpośredniej, telefonicznej, mailowej
 12. Wiedza na temat roli pierwszego wrażenia
 13. Umiejętności negocjacyjne – znajomość przebiegu procesu negocjacji
 14. Znajomość technik negocjacyjnych i umiejętność ich zastosowania
 15. Umiejętność budowania długofalowych relacji
263Zasady Tworzenia Prawa i Techniki Legislacyjne z Zakresu Ekonomii z el. Polityki Przemysłowej/Ekonomii Przedsiębiorstwa / Analizy Finansowej
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/ZTP 20020.52 Zasady Tworzenia Prawa i Techniki Legislacyjne z Zakresu Ekonomii z el. Polityki Przemysłowej/Ekonomii Przedsiębiorstwa / Analizy Finansowej- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo – księgowych, kancelariach i biurach doradztwa z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa pracy.

Certyfikat ICVC/ZTP 20020.52 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Zasady Tworzenia Prawa i Techniki Legislacyjne z Zakresu Ekonomii z el. Polityki Przemysłowej/Ekonomii Przedsiębiorstwa / Analizy Finansowej.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku
 2. Podstawowa wiedza z zakresu Prawa Pracy i zasad BHP
 3. Umiejętność wyszukiwania i zbierania informacji w bazach danych oraz archiwach
 4. Wiedza z zakresu budowy i tworzenia aktów notarialnych
 5. Szeroko pojęta widza z zakresu polityki przemysłowej
 6. Widza z zakresu kształtowania struktury przemysłu
 7. Umiejętność stworzenia sprawozdania finansowego
 8. Wiedza z zakresu rachunkowości
 9. Umiejętność analizy rentowności przedsiębiorstwa
 10. Szeroko pojęta wiedza z zakresu ekonomii
 11. Wiedza dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów
 12. Umiejętność logicznego myślenia
 13. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 14. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
264Zasady Tworzenia Prawa i Techniki Legislacyjne z Zakresu Prawa Gospodarczego/Prawa Pracy
60 - 120 godzin Czas trwania szkolenia  |  2500 - 4 500 zł Szacowany koszt szkolenia  |  kategoria: Biuro i księgowość
Efekt szkolenia:
Certyfikat ICVC/PG 20077.64 Zasady Tworzenia Prawa i Techniki Legislacyjne z Zakresu Prawa Gospodarczego/Prawa Pracy – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo – księgowych, kancelariach i biurach doradztwa z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa pracy.

Certyfikat ICVC/PG 20077.64 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Zasady Tworzenia Prawa i Techniki Legislacyjne z Zakresu Prawa Gospodarczego/Prawa Pracy.
Program szkolenia:
 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku
 2. Podstawowa wiedza z zakresu Prawa Pracy i zasad BHP
 3. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 4. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 5. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 6. Umiejętność przygotowania się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz wiedza związana z jej funkcjonowaniem, organizacją oraz wykonywanymi zadaniami
 7. Wiedza z prawa handlowego w tym w szczególności zagadnień związanych z rodzajem spółek oraz ich charakterystyką
 8. Znajomość procedur tworzenia dokumentacji wynagrodzeń
 9. . Umiejętność wniesienia odwołania do sądu pracy oraz znajomość podstawowych zasad postępowania przed sądem pracy
 10. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
 11. Wiedza na temat naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
 12. Wiedza dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych
 13. Umiejętność logicznego myślenia
 14. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie