Dedykowane projekty
Z naszymi klientami budujemy wzajemne zaufanie
Pon.-pt. 8-16
Tel. 608-729-046
mail: biuro@arvainvest.com
Duże doświadczenie
Ponad 10 lat działalności

Nasza oferta

Zajmujemy się realizowaniem następujących zleceń:

Szkolenia z zakresu obsługi biurowej

Nasza firma realizuje m.in. szkolenia dotyczące obsługi biurowej. Szkolenia obejmują przekazywanie wiedzy od wykwalifikowanego trenera na podstawie programu szkolenia. Odbywają się one zawsze na podstawie bieżących przepisów i ogólnie przyjętych zasad.

Szkolenia z zakresu obsługi komputera

Oferowane przez nas szkolenia z obsługi komputera obejmować mogą dowolny zakres. Nasi trenerzy opierają się podczas szkoleń na oprogramowaniu Windows i pakiecie Office. Są to obecnie najbardziej powszechnie stosowane systemy.

Szkolenia z zakresu sprzedaży

Na podstawie obecnych przepisów i zasad oferujemy również szkolenia z zakresu sprzedaży. Przykładami szkoleń z tej tematyki mogą być: specjalista ds. sprzedaży czy też telemarketer. W naszej ofercie znajdują się również, egzaminy z wybranych dziedzin.

Wykonywanie serwisów internetowych

Na potrzeby naszych kontrahentów realizujemy również serwisy internetowe. Zgodnie z wytycznymi jakie dostajemy od klientów wykonujemy takie portale jakich nasi klienci potrzebują. Elementy poszczególnych serwisów zawsze są intuicyjne i funkcjonalne.

Usługi rolnicze

W zakresie oferowanych przez Nas usług znajduje się również wykonywanie usług rolniczych na rzecz właścicieli gruntów wymagających pielęgnacji, bądź przywrócenia ich stanu do użyteczności agrarnej.

Neurolingwistyczne programowanie

Jest to metoda oparta na opisie działań osób, które uzyskiwały w swoich dziedzinach doskonałe efekty. Inspirację stanowili m.in. Walt Disney i Albert Einstein. Wyróżniamy m.in. modele efektywnej komunikacji, twórczego planowania czy rozwiązywania konfliktów.

REALIZOWANE USŁUGI

Szkolenia z różnorodnych zakresów, m.in.: biurowych, kadrowych, płacowych, marketingowych, itp.

Szkolenia miękkie
Szkolenia miękkie

w formie hybrydowej jako blended learning

Szkolenia twarde stacjonarnie i warsztatowo
Szkolenia twarde stacjonarnie i warsztatowo

Trening kompetencji społecznych

 Pośrednictwo w zatrudnieniu
Pośrednictwo w zatrudnieniu

i aktywny employer branding

Usługi w obszarze wsparcia finansowego
Usługi w obszarze wsparcia finansowego

na każdym etapie realizacji inwestycji

Jest to certyfikacja kwalifikacji oraz kompetencji, zgodnie z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi EFS+. Urzędy mogą rozliczać projekty finansowane ze środków EFS

Kwalifikacje ICVC

Najnowsze projekty

Aktywna Szkoła z Ministerstwem Sportu i Turystyki

Nabór wniosków trwa od 02.04.2024r do 12.04.2024r. Program Aktywna Szkoła finansowany jest z budżetu państwa. Program ma charakter ogólnopolski nieodpłatny.
Aktywna Szkoła to program stworzony z myślą o realizacji strategicznego celu w obszarze kultury fizycznej – Aktywne i zdrowe społeczeństwo. Program polegający na wsparciu aktywności fizycznej. Program Aktywna Szkoła skierowany w szczególności do dzieci i młodzieży, ale także do osób dorosłych. Dzięki optymalnemu wykorzystaniu przyszkolnej i samorządowej infrastruktury sportowej oraz zapewnieniu profesjonalnego wsparcia trenerskiego umożliwiamy aktywizację społeczeństwa na poziomie lokalnym.
Trzy zadania w ramach programu Aktywna Szkoła:
– Aktywny weekend – wsparcie działań sportowych na terenie szkół publicznych w weekendy, będzie realizowane w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. W kolejnych latach tj. w latach 2025 oraz 2026 Zadanie Aktywny Weekend będzie realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia. Zajęcia będą prowadzone od 1 stycznia do 15 grudnia 2025 r./13 grudnia 2026 r.
– Aktywny orlik – wsparcie działań aktywizujących, prowadzących na samorządowych obiektach sportowych, będzie realizowane w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., przy czym prowadzenie zajęć może się odbywać w okresie od 15 marca 2024 r. do 30 listopada 2024 r. W kolejnych latach tj. w latach 2025 oraz 2026 Zadanie Aktywny Orlik będzie realizowane od 1 stycznia do 15 grudnia 2025 r./13 grudnia 2026 r.

– Aktywny do kwadratu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – informacja o naborze w maju 2024 r.
Każda szkoła będzie mogła skorzystać z trzech zadań. Na każde zadanie wnioskodawca będzie mógł złożyć oddzielny wniosek.
Celami Programu są:
1. stworzenie warunków do udostępnienia szkolnej infrastruktury sportowej,
2. stworzenie warunków dla aktywizacji społeczności lokalnych,
3. wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie upowszechnienia aktywności fizycznej,
4. upowszechnienie aktywności fizycznej wśród społeczeństwa, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu:

Arva Invest Sp. z o.o.
ul. Komornicka 119
42-202 Częstochowa
www.arvainvest.com e-mail: biuro@arvainvest.com
Tel. kontaktowy: 782-853-256

Rządowy Program Klub 2024 Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego:
– wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących systematyczne zajęcia sportowe,
– organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego.

Nabór wniosków: od 25 marca 2024r. od godz. 12.00 do 30 kwietnia 2024r. do godz. 23:59:59.

Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu:

Arva Invest Sp. z o.o.
ul. Komornicka 119
42-202 Częstochowa
www.arvainvest.com e-mail: biuro@arvainvest.com
Tel. kontaktowy: 782-853-256

Aktywna Tablica 2024

Szanowni Państwo,

ruszyła kolejna edycja Rządowego programu „Aktywna Tablica 2024”.

Program skierowany jest do szkół i jednostek kształcących.

Dotyczy on rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych.

W ramach programu placówki mogą ubiegać się o wyposażenie szkoły w pomoce edukacyjne oraz nowoczesne technologie.

Pragniemy Państwu zaoferować wsparcie oraz współpracę w ramach konkursu pod względem przygotowania wniosku, poprawnej jego realizacji i rozliczenia.

O dofinansowanie z Programu Aktywna tablica mogą ubiegać się:

– szkoły podstawowe (wysokość dofinansowania 14 tyś. zł.),
– szkoły ponadgimnazjalne (wysokość dofinansowania 14 tyś. zł.),
– szkoły kształcące uczniów niewidomych (wysokość dofinansowania 35 tyś. zł.),
– szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na różnorodne zaburzenia rozwojowe (wysokość dofinansowania 35 tyś. zł.),
– ośrodki szkolno-wychowawcze (wartość dofinansowania 100 tyś. zł.).

Wsparcie z Programu Aktywna Tablica 2024 finansowane jest w 80% ze środków budżetu Państwa oraz 20% wkładu własnego organu prowadzącego placówkę.

Wkład własny może być finansowy, rzeczowy, a także możliwe jest połączenie obu opcji.

Wnioski można składać w terminie od 8 marca do 15 maja.

Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu:

Arva Invest Sp. z o.o.
ul. Komornicka 119
42-202 Częstochowa
www.arvainvest.com e-mail: biuro@arvainvest.com
Tel. kontaktowy: 782-853-256