2023

Realizacja projektów:

 • Kontynuacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektów EFS na obszarze woj. śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego
 • Szkolenia dla firm na zlecenie firm zarejestrowanych na platformie Bazy Usług Rozwojowych.
 • Rozwój usług Księgowych.
 • Pozyskiwanie dotacji dla firm.
 • Pośrednictwo pracy dla pracowników: handlu, magazynu, transportu, budowlanych i związanych z produkcją.

2022

Realizacja projektów:

 • Kontynuacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektów EFS na obszarze woj. śląskiego, łódzkiego,
 • Szkolenia dla firm na zlecenie firm zarejestrowanych na platformie Bazy Usług Rozwojowych
 • Rozwój usług księgowych.
 • Pozyskiwanie dotacji dla firm.
 • Pośrednictwo pracy dla pracowników Produkcji.
 • Szkolenia Lean Manufakture i wdrożenia Six Sigma dla firm produkcyjnych z branż : meblarska, medyczna, farmaceutyczna, zewnętrznego utrzymania ruchu.

2021

Realizacja projektów:

 • Kontynuacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektów EFS na obszarze woj. śląskiego, łódzkiego,
 • Szkolenia dla firm na zlecenie firm zarejestrowanych na platformie Bazy Usług Rozwojowych
 • Rozwój usług księgowych.
 • Pozyskiwanie dotacji dla firm.
 • Prace przy dokumentacji ds. zabytków.
 • Szkolenia Lean Manufakture i wdrożenia Six Sigma dla firm produkcyjnych z branż : meblarska, medyczna, farmaceutyczna, zewnętrznego utrzymania ruchu.

2020

Realizacja projektów:

 • Kontynuacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektów EFS na obszarze woj. śląskiego, łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego.
 • Rozwój usług księgowych.
 • Pozyskiwanie dotacji dla firm.
 • Prace przy dokumentacji ds. zabytków.
 • Szkolenia Lean Manufakture i wdrożenia Six Sigma dla firm produkcyjnych z branż : farmaceutyczna, stomatologiczna, produkcyjna.

2019

Realizacja projektów:

 • Kontynuacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektów EFS na obszarze woj. śląskiego, łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego.
 • Dalszy rozwój szkoleń w formule Blended learning i E-lerning dla firm produkcyjnych.
 • Szkolenia Lean Manufakture i wdrożenia Six Sigma dla firm zlokalizowanych na obszarze śląskich i łódzkich stref przemysłowych.
 • Rozwój usług księgowych.
 • Pozyskiwanie dotacji dla firm.

2018

Realizacja projektów:

 • Kontynuacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektów EFS na obszarze woj. śląskiego, łódzkiego.
 • Dalszy rozwój szkoleń w formule Blended learning i E-lerning dla firm produkcyjnych.
 • Szkolenia Lean Manufakture i wdrożenia Six Sigma dla firm zlokalizowanych na obszarze śląskich i łódzkich stref przemysłowych.
 • Pozyskiwanie dotacji dla firm.
 • Restrukturyzacja firm jednoosobowych na spółki prawa handlowego.
 • Rozpoczęcie świadczenia usług księgowych.

2017

Realizacja projektów:

 • Kontynuacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektów EFS na obszarze woj. śląskiego, łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego.
 • Wdrażanie nowych szkoleń w formule Blended learning i E-lerning dla firm produkcyjnych.
 • Szkolenia Lean Manufakture i wdrożenia Six Sigma dla firm zlokalizowanych na obszarze
 • obszarze śląskiej i łódzkiej strefy przemysłowej.
 • Pozyskiwanie dotacji dla firm.
 • Przygotowywanie dokumentacji Lean Manufacture dla firm produkcyjnych w branżach automotive, foammelt, cnc,

2016

Realizacja projektów:

 • Kontynuacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektów EFS na obszarze woj. śląskiego, łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego.
 • Kontynuacja szkoleń dla nauczycieli z języków obcych i programów ms office oraz poszerzenie usługi o te działania na obszarze woj. świętokrzyskiego
 • Szkolenia Lean Manufakture i wdrożenia Six Sigma dla firm zlokalizowanych na obszarze
 • obszarze śląskiej i łódzkiej strefy przemysłowej.
 • Szkolenia dla programistów i grafików komputerowych z programów Corell oraz Photoschop
 • Szkolenia przemysłowe Lean Manufakture

2015

Realizacja projektów:

 • Kontynuacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektów EFS
 • Kontynuacja szkoleń dla nauczycieli w obszarze języków obcych oraz programów ms office
 • Szkolenia informatyczne
 • Szkolenia przemysłowe Lean Manufakture

2014

Realizacja projektów:

 • Szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektów EFS
 • Szkolenia dla nauczycieli w obszarze języków obcych oraz programów ms office

2013

Realizacja projektów:

 • Restrukturyzacja firm z obszarów przemysłowych terenów Częstochowy i Zawiercia
 • Szkolenia komputerowe dla kadry kierowniczej oraz pracowników zmieniających stanowiska pracy
 • Szkolenia techniczne dla pracowników utrzymania Ruchu